جز ماهيت خدمت ‌رساني به مردم هدف ديگري براي شوراها وجود ندارد - بهروز بخشي
منبع : بهروز بخشي

متن شماره 3: جز ماهيت خدمت ‌رساني به مردم هدف ديگري براي شوراها وجود نداردبازدید کننده : 741 نفر

انتظار مردم از شوراي شهر خدمت به مردم و برخورد با هرگونه تخلفات است

عملکرد شوراها و نقش تاثیرگذار آنها در تصمیم گیری های مهم شهری امروز برای افکار عمومی جامعه شهری و روستایی برکسی پوشیده نیست. نیت اين است كه تا به گوشه ای از پرسش هایی که در ذهن هر شهروند بوجود می آید اشاره ای داشته باشیم چند ماهي است که مقام معظم رهبری اين سال را سال همت مضاعف و كار مضاعف نام نهاده اند. این شعارها به نوعی انتظارات افکار عمومی را در این دهه بالا برده و از مسئولین و منتخبین خود انتظاراتی دارند.

بیش از یک دهه از تشکیل شوراهاي اسلامی شهر وروستا می گذرد و برخی از دلسوزان جامعه و اندیشمندان شهرستان میانه از جمله امام جمعه معظم(امام جمعه محبوب شهر مان چندين بار به رئيس شوراي شهر فرموده اند با تمام توان از برنامه هاي سازنده وقانوني حمايت مي كنند ) و صاحب نظران بارها بصورت جداگانه وحتی در جمع شورا نسبت به وضعیت نامناسب حاکم در مجموعه مدیریت شهری(شهرداری و شورای شهر) و به تبع آن افزایش روز افزون نارضایتی مردم نگرانی خودرا بیان نموده اند و با درک احساسات پاک مردم وانعکاس واقعیت های موجود شهر با نگاه انتقادی در جمع اعضای محترم شورا چه بصورت شفاهی و رسانه ای  خواهان تغییر وضعیت فعلی و نگرش حاکم بر توسعه شهری شده اندكه متاسفانه تا کنون هیچگونه عکس العملی را از طرف شورای شهر شاهد نبودیم و از سوي ديگرسكوت برخي از اعضاء محترم شورا برخلاف ميل باطني اما مصلحت آميز سبب شده بهانه در اختيار برخي قرارداده كه از خلا اطلاع رساني با گٍل آلودنمودن فضاي افكار عمومي به دنبال اهداف شخصي خود باشند واقعیت اینکه حضور چهره هایی در شورای شهر که دارای تجارب و سوابق در زمینه های مختلف از جمله فرهنگی، مهندسی، پزشکی و ... بوده اند.لیکن در این دوره نیز اعضای محترم  شورای حاضر از لحاظ مشورتی و استفاده از نظریات اندیشمندان،علما، متخصصین ،معتمدین ، صاحب نظران و مجامع  امورصنفی به منظور مدیریت  عالمانه امور شهری بهره ای نبرده و در پی آن  نیز نبودند و  علی رغم اینکه هر کدام از اعضا از توانمندی هایی  در حوزه تخصصی خود داشتند متاسفانه تا کنون هر کدام بنا به دلایلی بصورت  جزیره ای در حوضه های فعالیتی و کاری خویش عمل نمودند، در نتیجه همشهریان فهیم وصبور میانه شاهد کارنامه درخشانی از عملکرد شهرداری وشوراشهر  نبودند . و به همین لحاظ اعضای محترم شورای شهر به منظور پاس داشت وصیانت از آرای صادقانه مردم می بایست پاسخ شفافی را به سئوالات مطروحه ذیل جهت تنویر افکار عمومی بیان نمایند.

1-    صادقانه بگوييدآيا تاکنون به آرای مردم وفادار بوده اید؟ !

2-    آيافكر نمي كنيدحتی نتوانسته اید ارتباط درست منطقی و مستمری بامردم داشته و این یکی از بزرگترین ضعف شورا تاکنون بوده است؟

3-    سكوت برخي از اعضا محترم در برابر عدٌه اي نشانه ي چيست؟

 4-       به چه علت درراستای اجرای مفاد آئین نامه شورا، نظارتی شایسته وبایسته بر روند امور شهرداری نداشته اید ؟ !

5-    تاچه میزان برمسوولیتهای واگذار شده ازجمله کمیسیون های مربوطه درشورا یا شهرداری موفق عمل کرد ه اید؟

6-    چقدر صادقانه به انتقاد از خود پرداخته ا ید؟

7-    آيا از خود پرسيده ايدبا كدام اتاق فكر برنامه كارشناسي شده و قابل اجرا  براي آينده شهر تدوين كرده ايد؟ !

8-    آيا ولي نعمتان خودتان را كه همان مردم فهيم و شهيد پرور هستند به فراموشي نسپرده ايد و آيا به راستی از خود می پرسید در کدامین نقطه ایستاده اید ؟

9-    آيا جايگاه مردم را در شان خود نمي بينيد تا بيلان عملكرد تان را در طول دوره ارائه دهيد؟

  10  چرا  از اطلاع رساني  به مردم طفره می روید؟

و کلام آخر بیائیم با احساس مسوولیت بیشتر در حفظ امانت و آرای مردم با تدبیر و دور اندیشی گام جدی در جهت اصلاح وضعیت موجود بر داریم و  از تمام ظرفیتهای موجود قانونی برای ابراز وفاداری و پاسداري از حرمت آرای ارزشمند مردم  فهيم و آباداني شهر خوداستفاده نماييم.

 

 هموطن : 1389/4/10 - 01:52:23
گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو
آنچه به جای نرسد فریاد است فریاد


عضو شوراي شهر : 1389/4/14 - 00:09:29
مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست
عرض خود مي بري وزحمت ما مي داري


همشهري : 1389/4/14 - 00:12:54
تو ديگه از كجا پيدات شد؟مي خواي سرتو قاطي سرا كني؟


همشهري : : 1389/4/14 - 00:21:05
برخي از اعضا شوراي شهري كه بيش از 16جلسه در طول يك سال غيبت دارد ؟چه انتظاري داري كه به اين سوالات پاسخ دهد ؟


ديبا : 1389/4/14 - 00:23:56
از اين شورا خدا هم رو برگردانده چه برسد به مردم


به گفته بعضي هاعضوي از مردم(مگس) : 1389/4/24 - 01:08:25
عضو محترم شورا شهر ميانه شما واقعيت مطلب را بيان نموده اي چرا كه وقتي كسي در اين شهر بتواند عضو شوراي اسلامي شود كاملا شاهكار كرده و به جايكاه بلند مرتبه سيمرغ ميرسد كه مردم در مقابل آنها
بايد مگس به حساب آيد كه نتواند از سيمرغ ها سؤال نمايند شما كه به مكان بلند مرتبه و بر چسب سيمرغ بر پيشاني داريد بايد به خود اجازه دهيد ولي نعمتان خود را مگس خطاب كنيد كه انتظاري از اين بهتر از شما
مردم ندارند اگر مثل يك انسان وارسته جواب ميدادي جاي بسي تعجب بود .
انسان، یکی هزار شود از فتادگی هر دانه ای که خاک نشین گشت، خرمن است


همشهری : 1389/5/7 - 00:19:15
یک پیشنهاد !!؟؟
متن و نظرعضوي از مردم(مگس) ونظرعضو شوراي شهر در تابلواعلانات شهرداری نصب کنند تا همه از عقاید یکدیگر استفاده کنند


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s