تنديس بزرگان ميانه - بهروز بخشي
منبع : خودم

متن شماره 1: تنديس بزرگان ميانه بازدید کننده : 620 نفر

اگر به شهر و تاريخ وتمدن خودمان اهميت باشيم وبخواهيم فرزندان ما باشناختن بزرگان خود اعتماد به نفس بيشتري بيابند و ديگران به حقارت به داشته هاي ما ننگرند ؟؟؟ بايد مثل ديگر شهر ها تنديس بزرگان شهر ميانه را زينت بخش ميادين شهرمان كنيم .وقتي وارد شهري يا برخي از روستاها مي شويم از ديدن تنديس هاي مفاخر علمي وفرهنگي دل وهوش ما را مي برد چه افسوس كه در ميانه هيچ تنديسي  با آن همه مفاخر علمي  و فرهنگي (عين القضات ميانجي،علامه خونجي،آيت الله ميرزا علي احمدي ميانجي،... )وجود ندارد آيا روزي خواهد رسيد با نصب تنديس بزرگان شهر در ميادين و بلوار هاي ورودي شهر با نا نوشته به مهمانان بگوييم به شهر پروفسور اميني، استاد اجلي ،آيت الله احمدي ميانجي ،مؤتمن الملك، آيت الله ملكي و...خوش آمديد تمام مهمان ها بدانند اين شهر ،شهر دهها نابغه نامدار علمي و هنري و همچنين شهر اسطوره هاي غيرت و شجاعت (شهدا)مي باشد.

اما افسوس كه با وجود چند تنديس از كه شمار آنها از انگشتان دست هم كمتر است،بجاي اينكه بر تعداد آنها اضافه شود  آرام ، آرام غيب ميشوند چند روزيست تنديس بو علي سيناغيب شده و از طرف شهرداري محترم هم هيچ گونه اطلاع رساني نشده كه آيا خود شهر داري اقدام به بر داشتن آن نموده اگر چنين هم باشد كار سنجيده اي نيست يا بلايي كه بر سر تنديس هاي شهر تهران آمده بر سر اين تنديس آمده ؟  من چند بار در اين ميدان كار داشتم كه دقايقي در محل توقف نموده بودم مي ديدم  افرادي كه از ميدان عبور مي كنند با خود مي گويند  بعد اين نوبت كدام تنديس است كه غيب شود؟؟؟ 

 

 استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s