جوابیه آقای نصیرزاده به اتهامات عضو شورای شهر میانه - صدای میانه
منبع : داریوش نصیرزاده

متن شماره 588: جوابیه آقای نصیرزاده به اتهامات عضو شورای شهر میانهبازدید کننده : 1178 نفر

صدای میانه : متن و اسناد ذیل جوابیه آقای داریوش نصیرزاده است که در صحن شورای شهر از جانب آقای ابوالقاسم زاده و هنگام انتقاد از مشاور حقوقی شهرداری، نام ایشان نیز ذکر شده بود. صدای میانه بنا بر وظیفه خود این جوابیه را درج می کند. امیدواریم این انتقادها و جوابیه ها باعث رفع ابهام ها و کدورت ها گردد:

___________________________________________

حضرت علی علیه السلام می فرمایند: "   داوری از روی گمان بر افراد ، دور از عدالت است".

 

خواندن گزارش تنظیمی از جلسه مقرر برای استیضاح شهردارمیانه در سایت "صدای میانه" و شنیدن مطالب عنوان شده از سوی یکی از اعضای شورای اسلامی میانه در فایل صوتی تهیه شده در خصوص محکومیت 720 میلیون تومانی شهرداری میانه که حکایت از انتساب اتهامی واهی و بی اساس به حقیر و همکار محترم جناب آقای بهزاد خلیفه وکیل دادگستری و مشاور حقوقی شهرداری میانه ، بدون کوچکترین دخالتی از سوی بنده در محکومیت مورد ادعا دارد، حقیر را متحیّر و از اینکه آبروی شهروندان به این راحتی و بدون کوچکترین گناه و تقصیری مورد هتک و هجمه از سوی مدعیان دفاع از حقوق شهروندان قرار می گیرد، سخت آزرده کرد  .

اقدام غیر قانونی بعضی از نمایندگان منتخب مردم در شورای اسلامی شهر در انتساب چنین اتهام سنگین و ناروا که حقیر اساساً وکالت هیچ یک از طرفین دعوی اصلی را بر عهده نداشتم ، اقدامیست بدور از شأن و منزلت منتخبین مردم که حداقل وظیفه ایشان رعایت قانون و حقوق شهروندان میباشد  .

قضاوت عادلانه همشهریان عزیزومحترم با توجه به مستندات تقدیمی بشرح آتی پاسخگوی واقعی ایشان در دفاع از یک شهروند خواهد بود  .

 

شرح پرونده مورد ادعا بدین قراراست   :

آقایان شمسعلی عسگری ،مهدی صلواتی زاده ، فریدون اصلانی ،وراث مرحومین ترکیان ، توفیقی و نظری که تأکیداً اینجانب از هیچیک از ایشان وکالتی ندارم با اقامه دعوی در مرجع قضایی در مقام مطالبه قیمت اراضی خود که در طرح خیابان کشی موسوم به خیابان کمربندی قرار گرفته بود ، برمی آیند، با ارجاع موضوع به کارشناس دادگستری ، قیمت اراضی قرار گرفته در طرح خیابان کشی ، مبلغ 2.950.000 ریال برای هر متر مربع تعیین ، پس از اعتراض شهرداری به نظراعلامی کارشناس نهایتاً هیأت 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری قیمت اراضی موضوع پرونده را 2.400.000 ریال برای هر متر مربع ارزیابی و دادگاه بر اساس آن مبادرت بصدور حکم می نماید با اعتراض مشاورحقوقی شهرداری میانه آقای بهزاد خلیفه ، پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع ، با دفاع بعمل آمده از حقوق شهرداری توسط مشار الیه (آقای بهزاد خلیفه) مبلغ ارزیابی شده قبلی به مبلغ 1.600.000 ریال برای هرمترمربع (دوسوم حکم صادره ی بدوی) تقلیل و بر اساس آن بشرح رای صادره از مرجع مرقوم ( پیوست 1) حکم قطعی در محکومیت شهرداری میانه به پرداخت وجه اراضی در حق خواهانهای یاد شده صادر میگردد  .

بعد از صدور حکم در محکومیت شهرداری میانه به پرداخت ارزش اراضی یاد شده ، آقای یوسفعلی رامین فر که مدعی خرید 430 متر مربع از اراضی موضوع پرونده از آقای شمسعلی عسگری ( احد از محکومٌ لهم پرونده اصلی )بوده با تقدیم دادخواستی به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ، درخواست اختصاص ارزش 430 متر مربع از اراضی موضوع حکم بخود با کسر از محکومیت شهرداری به پرداخت وجه 1200 متر مربع در حق آقای شمسعلی عسگری می نماید .

بعداز تعیین وقت رسیدگی درخصوص دعوی اقامه شده از سوی آقای یوسفعلی رامین فر اینجانب وکالت مشارالیه( آقای یوسفعلی رامین فر) در مقابل خوانده اصلی دعوی آقای شمسعلی عسگری را بعهده گرفته ، جلسه دادرسی تشکیل ، با استماع اظهارات طرفین از جمله وکیل انتخابی آقای شمسعلی عسگری که مدعی عدم فروش زمین به موکل بودند ، دادگاه تجدیدنظر با احراز حقانیت موکل و وارد دانستن دعوی مطروحه که حکایت از انتقال 430 متر مربع از اراضی موضوع پرونده توسط آقای شمسعلی عسگری به موکل داشت، دادنامه معترض عنه را در محکومیت شهرداری میانه به پرداخت مبلغ  1.120.000.000 ریال با کسر مبلغ  688.000.000 ریال از آن در حق موکل آقای یوسفعلی رامین فر اصلاح و حتی با توجه باینکه طرف اصلی دعوی مطروحه از سوی موکل ، شخص آقای شمسعلی عسگری بوده نه شهرداری میانه ، آقای شمسعلی عسگری محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی بشرح دادنامه صادره (پیوست 2) گردیده است.

این در حالیست که بر خلاف ادعای واهی مطروحه تا کنون موکل موفق به اخذ مبلغ مورد حکم 688.000.000 میلیون ریال از شهرداری میانه نیز نشده است .

با ذکر مختصر حاضر و تذکر این مهم که حقیر درطول نزدیک به شانزده سال وکالت در شهرستان میانه فقط در دو پرونده بر علیه شهرداری میانه آنهم در مرحله تجدیدنظر وکالت داشتم و لاغیر ،خاطر نشان میگردد در طول نزدیک به دو دهه خدمت در کسوت وکالت ، همواره سعی شده قداست والای شغل شریف وکالت بدور از هر گونه رنگ و صبغه ای رعایت و در باقی عمر نیز با الطاف باریتعالی در این راه کوشا باشم تا چه مقبول افتد و چه در نظر آید .

*** پیوست ها ***نام مخفی : 1390/5/16 - 00:26:19
آقای نصیرزاده ادعاهای شما کاملا درست و پذیرفتنی هست و حقانیت شما اثبات شده است اما شما باعث شدید مدیریت سایت تصمیم به بستن این سایت بگیرد هرچند مستقیما بخاطر شما نبوده ولی شکایت شما باعث برخورد بد اماکن با سایت شده است و آقای نائبی تصمیم به بستن این سایتی می کند که روزانه مورد مراجعه صدها نفر بود. بعید است هرگز این خاطره تلخ از ذهن همشهری ها خارج شود.


مطلع : 1390/5/16 - 14:13:18
آقای نصیرزاده لطفا مبلغ محکومیت شهرداری را در دووکالت که شهردرای محکوم شده و شما وکالت طرف مقابل آن را قبول داشته و شهرداری محکوم شده جهت تنویر افکار عمومی اعلام بفرمائید


همشهری : 1390/5/16 - 19:19:05
آقای نصیرزاده کاش این کار را همان اول و قبل از شکایت کردنتان انجام می دادید،حالا چه فایده که بعد از اتفاقات پیش آمده ، مدیران ،سایت را خواهند بست .
این کارتان هرچند دیر انجام شده ولی خوب است .


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s