صدور شناسنامه هاي جديد از لحاظ امنيتي الزامي است - صدای میانه
منبع : ایرنا

متن شماره 30: صدور شناسنامه هاي جديد از لحاظ امنيتي الزامي استبازدید کننده : 537 نفر

 
 
ميانه- مديرکل ثبت احوال آذربايجان شرقي گفت: صدور شناسنامه هاي جديد از لحاظ امنيتي و سياسي الزامي است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، رضا عبدالهي روز يکشنبه در نشست شوراي هماهنگي ثبت احوال ميانه ، افزود: شناسنامه هاي جديد از ضريب بالاي امنيتي برخوردار بوده و وارد کردن اين کارت به عنوان کليد اصلي در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تلقي مي شود.
وي، تحکيم کردن زير ساخت هاي کشور در عرصه ثبت وقايع حياتي را موجب استواري نظام در برابر توطئه هاي دشمنان بيان کرد و افزود: کشور ما کشوري مستقل است که از نظر جغرافيايي و امنيتي در سطح جهان از حساسيت ويژه اي برخوردار مي باشد ، بطوريکه بايد براي جلوگيري از بحران در کشور بايد استقلال خود را با تحکيم زيرساخت ها و پايه هاي مهم کشور حفظ کنيم.
عبداللهي، با بيان اينکه 64 دستگاه دولتي در کشور به پايگاه اطلاعاتي وصل هستند ، درصدهاي ثبت شده در ولادت در سطح استان را بالاتر از سطح کشور خواند و افزود: درصدهاي ثبت شده در سطح شهرستان ميانه نيز از درصد استاني بالاتر است که اين امر نشان از توان اجرايي شهرستان در جمع آوري آمار و داده هاي جمعيتي مي باشد.
فرماندار شهرستان ميانه نيز در اين نشست، افزود: بايد با ترسيم چشم انداز به سمت سازماني الکترونيک حرکت کنيم تا سازمان ثبت احوال را به سازمان خلاق و اثر بخش در عرصه هاي مختلف خدمات رساني تبديل کنيم .
حميد يزداني ، استقرار نظام جامع شناسايي ايرانيان، استقرار سازمان الکترونيک و توليد و انتشار به هنگام آمار و اطلاعات جمعيت کشور را سه هدف مهم ،کليدي و محوري در راستاي به روز کردن ثبت احوال کشور ذکر کرد .
وي، اوج پيشرفت و توسعه را در اوج فرايند اطلاعات و داده ها دانست و افزود : امروز در دنيا براين باورند که انسان جز براي تفريج بيرون نخواهد رفت و اين امر کم کم با توجه به اينکه تمامي کارها به صورت الکترونيک انجام مي شود خودرا نشان مي دهد.
مدير ثبت احوال شهرستان ميانه نيز گفت: در اين شهرستان درصد ثبت ولادت در مهلت قانوني در دو ماهه سال جاري 8/98 درصد و درصد ثبت وفات در طي اين مدت 4/99 درصد است.
سالک ، از راه اندازي وب سايت ثبت احوال شهرستان ميانه خبر داد و گفت : شهروندان ميانه اي مي توانند براي دستيابي به اطلاعات و داده ها به آدرس اينترنتي اطلاع رساني اين اداره WWW.minocr,i r مراجعه کرده و اطلاعات مورد نياز خود را دريافت کنند .استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s