راه اندازی کانون های ورزشی در آموزش و پرورش منطقه ترکمانچای - صدای میانه
منبع : پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش ترکمانچای

متن شماره 252: راه اندازی کانون های ورزشی در آموزش و پرورش منطقه ترکمانچایبازدید کننده : 550 نفر

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه ترکمانچای با هماهنگی کارشناس تربیت بدنی، بیش از 10کانون ورزشی با ففالیت 65 ساعت در هفته، در سالنهای ورزشی حضرت معصومه (س) و علامه طباطبایی مرکز شهر راه اندازی شد.
صادقی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه هدف از تشکیل کانون ها و انجمن های ورزشی در منطقه را ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان و افزیش توانمندیهای روحی و جسمی، همچنین  کاهش فقر حرکتی دانش آموزان عنوان کرد. استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s