معرفی قرآن پژوه میانه ای: جعفر شیخ الاسلامی همراه با لوح تقدیر به عنوان فعال برگزیده قرآنی - صدای میانه
منبع : صدای میانه

متن شماره 2: معرفی قرآن پژوه میانه ای: جعفر شیخ الاسلامی همراه با لوح تقدیر به عنوان فعال برگزیده قرآنیبازدید کننده : 2442 نفر

لوح تقدیر به عنوان برگزیده کشوری قرآن کریم

 

قرآن پژوه میانه ای ØŒ جعفر شیخ الاسلامی فرزند باقر در سال 1333 در شهرستان میانه متولد شد. تحصیلات ابتدایی Ùˆ دبیرستان را در همان جا به پایان رسانده Ùˆ در سال 1352 در رشتۀ فرهنگ Ùˆ معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد قبول شد Ùˆ پس از سالها بهره جویی از اساتید بنام رشته معارف اسلامی از جمله کاظم مدیر شانه چی، علی اکبر شهابی، محمود مهدوی دامغانی، مشکوة، زاهدی، مهدی پور Ú¯Ù„ØŒ میرلوحی، انجوی شیرازی، هادی عالم زاده، قاسم صادقی Ùˆ مرحوم سیدجواد مصطفوی، در سال 1356 موفق به اخذ مدرک کارشناسی فرهنگ Ùˆ معارف اسلامی از دانشکده الهیات Ùˆ معارف اسلامی دانشگاه فردوسی گردید.  Ù¾Ø³ از اخذ کارشناسی در سال 1356 Ùˆ بعد از دو سال خدمت نظام وظیفه در سال 1358 به استخدام دبیری آموزش Ùˆ پرورش در آمد Ùˆ تا کنون در رشته های : معارف اسلامی ØŒ آموزش قرآن Ùˆ روش   |تدریس آن، تفسير Ùˆ علوم قرآني ØŒ اخلاق Ùˆ تعلیم Ùˆ تربیت در مراکز تربیت معلم (کاردانی) ØŒ دانشگاه پیام نور ØŒ دانشگاه آزاد اسلامی ØŒ مراکز کاردانی Ùˆ عالی ضمن خدمت فرهنگیان ØŒ دوره های کارآموزی معلمان ØŒ کلاسهای آموزش خانواده Ùˆ دبیرستان ها Ùˆ حوزه علمیه مشغول تدریس Ù…ÛŒ باشد.

شیخ الاسلامی تاکنون 80 عنوان کتاب به رشته تحریر درآورده که 56 عنوان از آن به چاپ رسیده که بیشتر آنها در فصل نامه ها و مجلات معرفی شده اند. ایشان هم اکنون از طرف سازمان کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش، محقق و فیش بردار و مقاله نویس "فرهنگنامۀ قرآن کریم" می باشد که دو جلد از آن تاکنون به چاپ رسیده است.

 

سوابق آموزشی این قرآن پژوه را می توان چنین برشمرد:

1387  - 1384  ØŒ    مدرس آموزش قرآن کریم  ØŒ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه                                     

1383 ØŒ مدرس کلاسهای بسیج دانشجویی  ØŒ تفسیر قرآن کریم  میانه  ØŒ دانشگاه پیام نور

1387- 1374 ، مدرس بینش اسلامی ، قرآن ، دین و زندگی در دبیرستانهای دولتی ، غیر انتفاعی پویا ، خردورزان ، کوثر ، توفیق دانش و نمونه مردمی میانه

1386- 1360 ØŒ تدريس معارف اسلامي ØŒ آموزش قرآن كريم مرحله 1Ùˆ2 Ùˆ3 Ùˆ 4  ØŒ تفسير قرآن ØŒ اخلاق اسلامی ØŒ علوم قرآنی ØŒ روش ها Ùˆ فنون تدریس ØŒ معارف نماز ØŒ تعلیم Ùˆ تربیت اسلامی ØŒ روش تدریس دینی Ùˆ قرآن ØŒ اصول اعتقادات در کلاس های کارآموزی ضمن خدمت Ùˆ دانش افزایی معلمان ØŒ دبیران ØŒ مدیران Ùˆ معاونان ØŒ روش تدریس قرآن اول ابتدایی، نمازشناسی مرکز آموزش نیروی انسانی آموزش Ùˆ پرورش

1380  ØŒ مدرس روش تدریس قرآن برای مربیان   مهد قرآن ميانه

1380- 1379  ØŒ مدرس  معارف اسلامی Ùˆ قرآن  ØŒ    دبیرستان ملاصدرا Ùˆ غیرانتفاعی پیشگام تهران

1380- 1372 ØŒ مدرس تعلیم Ùˆ تربیت  در کلاس های آموزش خانواده Ùˆ همکار ستاد تربیتی

 Ù…دارس آموزش Ùˆ پرورش میانه

 1385- 1365 ØŒ مدرس تعلیمات دینی ØŒ تعلیم Ùˆ تربیت Ùˆ اخلاق اسلامی ØŒ معارف Ùˆ فرهنگ اسلامی ØŒ روش تدریس قرآن ØŒ روش تدریس ØŒ در کلاس های کارآموزی آموزشیاران نهضت سوادآموزی میانه

1376- 1374 ØŒ مدیر گروه قرآن  جهاد دانشگاهی میانه

1374- 1372    ØŒ مدرس معارف اسلامی ØŒ تعلیم Ùˆ تربیت Ùˆ اخلاق اسلامی دانشگاه پیام نور ميانه 

1374- 1362 ، مرکز تربیت معلم خدیجه کبری (س) میانه ، مدرس معارف اسلامی ، تعلیم و تربیت ، اخلاق اسلامی ، آموزش قرآن ، روش تدریس قرآن کلاس های کاردانی دانشجو معلمان

1383- 1368  مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان میانه، مدرس معارف اسلامی ØŒ روش تدریس قرآن ØŒ آموزش روخوانی Ùˆ تجوید ØŒ تعلیم Ùˆ تربیت Ùˆ اخلاق اسلامی ØŒ دوره های کاردانی Ùˆ کارشناسی ضمن خدمت فرهنگیان

1362- 1358 ØŒ مدرس بینش اسلامی Ùˆ قرآن  ØŒ دبیرستان زینبیه Ùˆ فاطمیه

 

همچنین فعالیت های فرهنگی ، آموزشی ، پژوهشی ، علمی و نوآوری ها و موفقیت های ایشان را می توان چنین تلخیص نمود:

ü         طرح Ùˆ تألیف فصلنامۀ قرآنی «Ù¾Ø±ØªÙˆÛŒ از نور» برای آموزش Ùˆ پرورش میانه Ùˆ «Ø±Ø¯Ù¾Ø§ÛŒ نور» Ùˆ «Ù†ÛŒØ§Ø²» برای یک مجتمع فرهنگی مرکز توسعه صادرات ایران- تهران

ü                 طراحی جدول های قرآن Ùˆ نماز

ü         طرح بازی های آموزشی Ùˆ فکری به صورت کارت بازی (هر کدام با 40 حدیث در موضوع مربوطه) ØŒ طراحی بازی (همسفر نور) (نماز) Ùˆ (راه پرواز 22+22) (رفتار Ùˆ بهداشت)

ü         ارائه کتاب (روش تدریس قرآن Ùˆ آموزش روخوانی Ùˆ تجوید) با لوحه های آموزشی Ùˆ طرح درس ها Ùˆ پذیرش از طریق وزارت آموزش Ùˆ پرورش به عنوان کتاب Ú©Ù…Ú© آموزشی

ü         محقق Ùˆ فیش بردار Ùˆ مقاله نویس (فرهنگنامۀ قرآن کریم) Ú©Ù‡ از طرف سازمان Ú©Ù…Ú© آموزشی وزارت آموزش Ùˆ پرورش در حال تألیف Ùˆ تحقیق است Ùˆ جلد اول Ùˆ دوم آن اخیراً چاپ شده است.

ü                 همکاری با (رادیو جوان) به عنوان کارشناس مناسبت های ویژه در سال 1379 Ùˆ 1380

ü         اجرای جدول های قرآنی ایشان (جدول های جزء سی ام) به صورت مسابقه حضوری با نام (مسابقه قرآنی آسمان Ùˆ زمین) در 26 برنامه تلویزیونی از برنامه کودک Ùˆ نوجوان سال 1380 شبکه دوم.

ü                 مصاحبه با شبکه قرآن سیما Ùˆ معرفی کتابهایشان در سال 1380

ü                 کسب مقام اول مسابقات قرآن منطقه بین همکاران فرهنگی

ü                 برگزاری جشنوارۀ قرآن با حضور مقامات فرهنگی استان Ùˆ ارائۀ الگوی تدریس قرآن

ü                 مدرس روش تدریس قرآن در کلاس های مربیان سازمان تبلیغات اسلامی حدود پنج دوره

ü                 تفسیر قرآن کریم برای دانش آموزان برگزیده مسابقات قرآنی منطقه 8 دوره

ü         داوری در مسابقات فرهنگی Ùˆ هنری منطقه ای Ùˆ نیمه نهایی استانی قرآن ØŒ مطالعه Ùˆ تحقیق Ùˆ نهج البلاغه Ùˆ قرائت قرآن کریم دانش آموزی ØŒ دانشجویی Ùˆ فرهنگیان به مدت 25 سال

ü                 تدریس برای مربیان مهد قرآن میانه

ü                 تدریس در کلاس های دارالقرآن Ùˆ مهد قرآن Ùˆ کلاس های تابستانی Ùˆ کلاس های قرآن اداره فرهنگ Ùˆ ارشاد اسلامی

ü                 تدریس در کلاس های آموزش خانواده Ùˆ همکاری با ستادهای تربیتی مدارس

ü                 تدریس قرآن Ùˆ معارف قرآن در بعضی ادارات از جمله : مخابرات Ùˆ بانک ملی Ùˆ شرکت فولاد

ü                 کسب مقام برای مقاله نماز در استان

ü                 انتخاب معلم نمونه در منطقه ØŒ 3 دوره

ü                 انتخاب معلم نمونه در استان ØŒ 3 دوره

ü                 انتخاب معلم نمونه کشوری در سال 1379

ü                 معرفی کتابهایشان در روزنامه ها ØŒ مجلات ØŒ فصلنامه ها Ùˆ همچنین توسط مجمع الفکر الاسلامی

ü         چاب مقاله در مجله رشد آموزش قرآن شماره 20 زمستان 1386 صفحه 32 ØŒ «Ú¯Ù„برگ هایی از قرآن» ØŒ Ùˆ مقاله با نام : ویژگی ها Ùˆ صفات پیامبر اعظم ( ص ) در قرآن     شماره 3 بهار 1387

ü                 چاپ دو مقاله در ویژه نامة جان جهان Ùˆ شمس ولایت ØŒ مؤسسه فرهنگی آیت اله انگجی تبریز

ü                 چاپ مقاله در روزنامه قافلان میانه

ü                 مصاحبه حضوری با مجله رشد معارف اسلامی Ùˆ چاپ آن

ü                 چاپ شرح حال Ùˆ معرفی کتابهایشان در دو کتاب (مهر معلم) Ùˆ (تاریخچۀ آموزش Ùˆ پرورش میانه)

ü         نوشتن 80 عنوان کتاب در زمینه های مختلف از جمله : قرآن ØŒ نماز ØŒ تربیت ØŒ آشنایی با دیدگاه ها Ùˆ کلام امام علی (ع) ØŒ برای سطوح مختلف Ú©Ù‡   56      Ø¹Ù†ÙˆØ§Ù† آن چاپ Ùˆ منتشر شده است.

ü         تدریس در کلاس های ضمن خدمت فرهنگیان Ø·ÛŒ سالهای 1358 تا 1386 در دروس نمازشناسی ØŒ تعلیم Ùˆ تربیت Ùˆ اخلاق اسلامی ØŒ آموزش قرآن ØŒ علوم قرآن ØŒ تفسیر قرآن Ùˆ...

ü         دریافت لوح تقدیر از ادارۀ Ú©Ù„ دفتر انتشارات Ú©Ù…Ú© آموزشی Ùˆ جشنواره کتاب های آموزشی رشد برای کتاب (گذری بر قرآن) Ú©Ù‡ انتشارات مدرسه چاپ کرده است.

ü                 چاپ دو درس در کتاب قرآن درسی سوم راهنمایی از کتاب «Ú¯Ø°Ø±ÛŒ بر قرآن» اینجانب.

ü         دریافت لوح تقدیر از ستاد کتاب امام زمان (ع) (برگزار شده توسط مرکز پژوهش های اسلامی صدا Ùˆ سیما ØŒ امور فرهنگی مسجد جمکران ØŒ مؤسسه فرهنگی انتظار نور ØŒ موعود Ùˆ شبکه رادیویی پیام صدا Ùˆ سیما) برای کتاب «Ù…هدی (ع) نور پنهان در افق قرآن» Ú©Ù‡ انتشارات یکان تهران چاپ کرده است.

ü         کتاب گذری بر قرآن Ú©Ù‡ یکی از منابع مهم دایرة المعارف کودکان Ùˆ نوجوانان 2 جلدی انتخاب شده Ú©Ù‡ توسط انتشارات پیام آزادی به چاپ رسیده است.

ü                 انتخاب خادم نمونة قرآن از طریق اداره ÛŒ فرهنگ Ùˆ ارشاد اسلامی در سطح منطقه ماه رمضان 1383

ü                 انتخاب خادم نمونة قرآن از طریق مهد قرآن میانه در سطح منطقه ماه رمضان 1385

ü                 چاپ کتاب «Ù‚رآن Ùˆ زندگی» در 128 صفحه توسط دانشگاه آزاد واحد میانه زمستان 1386

ü         کسب مقام اول برای مقالة «Ú¯Ø°Ø±ÛŒ بر شخصیت رسول الله الاعظم (ص)» [شهریار همیشه بهار] در سطح کشور از طرف دانشگاه آزاد سراسری در فراخوان «Ù†Ú¯ÛŒÙ† هستی» 1386

ü                 تدریس قرآن Ùˆ تفسیر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 1387- 1384

ü                 چاپ مقاله در مورد امام زمان (ع) در مجله مهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 1386

ü         تدریس روش ØŒ اصول Ùˆ قواعد روخوانی Ùˆ روانخوانی ØŒ آشنایی اجمالی با رسم Ùˆ ضبط قرآن کریم سطح (1) Ùˆ آموزش ترجمه Ùˆ مفاهیم قرآن کریم سطح (2) در دوره تربیت معلم قرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی تابستان 1386 Ùˆ سال 1387

ü         کسب مقام اول برای مقاله «ÙØ±Ù‡Ù†Ú¯ انتظار» در سطح کشور ØŒ برگزیده در فراخوان سراسری مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه Ùˆ ارائه مقالهجعفر شیخ الاسلامی : 1388/9/8 - 20:16:41
به نام خدا
با سلام و عرض ارادت خدمت جناب آقای نایبی ، دوستان و همکارانشان :
خالصانه ترین و بهترین سپاس های قلبی خود را تقدیم و نثارتان می کنم به خاطر لطف و بزرگواریتان در معرفی اینجانب در سایت « صدای میانه ».
با احترام ، ارادتمند :
جعفر شیخ الا سلامی
..................................
صدای میانه : این کمترین وظیفه ای هست که انجام دادیم. امیدواریم مسئولین شهرستان و استان نیز مانند مسئولین کشوری قدردان زحمات جنابعالی باشند، هرچند تقدیر یا تخریب یا بی تفاوتی دیگران هیچ تأثیری در شما نخواهد داشت.


مصطفی رجبی : 1388/9/8 - 21:07:50
من یک سال شاگردی این بزرگوار را کرده ام اما آنچه از ایشان آموخته ام بیش از آنچه درس باشد، اخلاق و کرامت انسانی بوده است. سالهاست بخاطر مهاجرت دیگر ایشان را نمی بینم ولی برای وی آرزوی سلامتی دارم. دستتان درد نکند که این معلم بزرگوار را بهتر شناساندید هرچند با نام و شهرت همه وی را می شناسند اما من خودم اینگونه نشناخته بودم.


محمدرضا سلطانی : 1388/9/8 - 21:26:56
من و امثال من سالهاست این قرآن پژوه را می شناسیم اما الحق و الانصاف اینچنین نمی شناختیم. عجب دُر گرانبهایی در میان ماست و نمی دانیم. خدا حفظش کند.


مریم اسماعیلی : 1388/9/8 - 22:40:31
تبریک میگم به معلم عزیزم آقای شیخ الاسلامی. خیلی مباهات کردم وقتی لوح تقدیر ایشان را دیدم که توسط رئیس جمهور اهدا شده است. مبارک باد.


صادقی : 1388/9/8 - 23:41:27
باسلام خدمت تمامی زحمت کشان سایت، بنده نیز همانند استاد بزرگوار از شما دوستان سایت صدای میانه کمال تشکر را دارم. چنین اقدامات خداپسندانه شما باقی الصالحاتی است برای دنیا و آخرت شما. ایشان یکی از کارشناسان تراز اول دبیرخانه نظارت بر نشر ترجمه قرآن و متون دینی مرکز فعالیتهای قرآنی وزارت ارشاد نیز می باشد. ازهمین تریبون تبریک ویژه ای برای تمامی همشهریان عزیز عرض نموده و طول عمر باعزت برای تمامی شما و استاد گرانسنگ آن دیار از خداوند منان خواستارم.


سعيد صادقيان(saied16 )1388/9/9 - 00:08:26
یادش بخیر تابستان گرم و کلاس فوق العاده تجوید قرآن این معلم دوست داشتنی در یکی از مدارس میانه. بنده نیز برای این معلم علم و عمل آرزوی طول عمر دارم. امید دارم بتوانیم از ایشان بهره لازم را ببریم.


حسن : 1388/9/9 - 07:32:00
با آرزوي سلامتي براي ايشان...


سینا کریمی : 1388/9/9 - 12:27:39
من هم ایشان را می شناختم ولی نه اینچنین.


حسن : 1388/9/9 - 13:48:44
سلام. اون . . . را مي شه توضيح دهيد.
.................
صدای میانه: متأسفانه نمی توانیم. شما می دانید و ما. والسلام.


رضا : 1388/9/9 - 13:50:11
من راستش خيلي ديد بدي نسبت به ميانه‌اي داشتم ولي دو سه روز پيش از ميانه يك خانمي آمد در تلويزيون صحبت كرد راجع به زبان مادري و چگونه اينكه به فرزندان خود آموزش زبان مادري بدهيم. ديدم راجع به ميانه عوض شد.
.........................
صدای میانه: اگر با یک جمله دیدتان نسبت به میانه ایها مثبت شده مطمئن باشید با یک جمله دیگر دیدتان نسبت به ما به حالت اول برگشت خواهد کرد.


اسماعیل قره داغی : 1388/9/9 - 22:35:33
خیلی خوشحالم که همشهری ام به چنین موفقیتی دست یافته است. تبریک می گویم.


مریم اسماعیلی : 1388/9/10 - 20:36:39
از آقای نایبی که رابطه خوبی با مسئولین امر دارند میخواهم سئوال کنم این مسئولین (اداره ارشاد، سازمان تبلیغات، فرمانداری و غیره) چه استفاده ای از چنین شخص محققی کرده اند؟
......................
پاسخ از محمدصادق نائبی : خانم اسماعیلی! این یکی واقعاً به بنده ربطی ندارد. شما بنده را حذف کنید و سئوالتان را مستقیماً از همین طریق از مسئولین امر بکنید. آنها همگی خواننده دائمی نظرات و مطالب صدای میانه هستند ولی چون غالباً پاسخ درخوری ندارند، سکوت می کنند. مثلاً فرمانداری میانه بیش از پانزده مطلب مستقیماً در سایت درج کرده است ولی در مقابل سئوالات در باره سخنان موهن فرماندار سکوت می کند. خود شما بهتر از بنده می دانید مسئولین امر بهره چندانی از ایشان و امثال ایشان نبرده اند.


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s