11 ميليارد و 168 ميليون ريال براي عمران ميانه هزينه شد - صدای میانه
منبع : ایرنا

متن شماره 108: 11 ميليارد Ùˆ 168 ميليون ريال براي عمران ميانه هزينه شدبازدید کننده : 567 نفر

 
ميانه ، تبريز - معاون شهردار و ذي حساب شهرداري ميانه گفت : از ابتداي سال گذشته تاكنون در مجموع 11 ميليارد و 168 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني و ملي در طرح هاي شهرداري ميانه هزينه شده است.
به گزارش ايرنا ، محمد آقايي بادلو افزود: پنج ميليارد و 30 ميليون ريال از اين مبلغ در برنامه بهبود عبور و مرور شهري و عمدتا در طرحهاي ساماندهي ورودي هاي شهر ، پنج ميليارد و 42 ميليون ريال در بخش ايجاد تسهيلات و تاسيسات شهري و 71 ميليون ريال در بخش خريد تجهيزات و ماشين آلات عمراني و خدمات شهري و تجهيزان امداد و نجات هزينه شده است.
وي اضافه كرد: براي برنامه بهبود عبور و مرور شهري در سال جاري موافقتنامه 350 ميليون ريال اعتبار ديگر با معاونت برنامه ريزي استانداري مبادله شده كه 55 درصد از اين مبلغ نيز تخصيص يافته و آگهي مناقصه پروژه هايي كه از محل اين اعتبارات به انجام خواهند رسيد ، در روزنامه چاپ شده است.
رقم كل بودجه شهرداري ميانه در سال هاي گذشته به طور ميانگين معادل 65 ميليارد ريال بوده كه با اين حساب سهم اعتبارات استاني و ملي در اين بودجه تنها به كمتر از 15 درصد در سال مي رسد.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s