شهردار منتخب- بخش اول - اميررضا رمضاني
منبع : امیررضا رمضانی

متن شماره 5: شهردار منتخب- بخش اولبازدید کننده : 681 نفر

بالاخره شهردار شهر میانه انتخاب و تایید شد. کارنامه پر افت و بدون خیز شورای سوم شاید بتواند با این انتخاب خیز نسبی را ثبت نماید. انشاا...

انتخاب مجید میعاد به عنوان شهردار میانه می تواند مزایای بسیار در کنار معایبی محدود و البته مهم به همراه داشته باشد. بعد از شهرداری رمضان اصغری با وعده های بزرگ، تحصیلاتی نا مشخص و البته انجام چند کار مهم و مهندس تیزپاز با تجربه بزرگ و افکاری روشن و تحصیلاتی ممتاز و کارنامه ای همراه با ترمزهای بزرگ شورا و سرپرستی اقایان خان محمدی و آقایی، شورای شهر، شهرداری و شهر وارد مرحله مهمی می گردد. انتخاب مجید میعاد از زاویه ای عادی تلقی می شود چرا که شورای سوم عادت در انتخاب شهردار در فصل غیر کاری و ایجاد مشکل برای شهردار در فصل سرما و آمادگی و مقدمه چینی برای عزل شهردار در شروع سال و در نهایت عزل شهردار در شروع فصل کاری و مهم تر از آن شروع فصل کاری با سرپرست دارد. شاید یکی از معایب و مشکلات شهردار منتخب علاقه خاص شورای سوم برای کار با سرپرست باشد و در این علاقه نشان داده که هیچ سدی یارای مقاومت نیست و شورا بالاخره با چنگ و دندان شهردار را به زیر می کشد و شهر را بی خیال....

ولی همین مورد می تواند اولین دلیل تداوم شهرداری مجید میعاد باشد. او مطمئنا یکی از شاخص ترین افرادی است که ذایقه شورا را بهتر از خودشان می شناسد و برتر از بسیاری از اعضای شورای سوم، تجربه کار با شوراهای دوره های مختلف و با افرادی با سلایق متفاوت را به همراه دارد. ضمنا سرعت تغییر ذایقه شورا، فاکتوری است که هیچ کس نباید آن را دست کم بگیرد.

 شهردار منتخب یکی از افرادی است که آشنایی کامل با مشکلات شهرداری را با خود دارد. این مزیتی است که هیچ شهردار قبل از آن، این را نداشته است. او بومی است و البته نه از نوع رمضان اصغری. او کسی است که تمامی نیروها در شهر را می شناسد و این مزیتی بزرگ است . البته خود این موضوع شمشیری است دولبه ولی به نظر می رسد خود شهردار از این موضوع مطلع باشد. یکی از عوامل تداوم و عدم تداوم شهردار نحوه تعامل با این نیروها خواهد بود که بسیار نفسبر و طاقت فرسا خواهد بود. بومی بودن مشخصه ای است که همگان قبل از هر انتخاب بر آن تاکید و اصرار دارند ولی تجربه خوشایندی از همکاری با منتخب بومی بعد از انتخاب وجود ندارد. آشنایی با اوضاع و تجربه "اندک مفید" از همکاری با مدیر بومی از مزایا و معایب شهردار بومی خواهد بود.

از دیگر عوامل موثر در موفقیت و یا عدم ان می تواند نحوه تعامل با مجموعه داخلی شهرداری باشد. این نیز همانند تعامل با شهر می تواند بسان شمشیر دو لبه ای باشد که تسلط و عدم تسلط بر ان می تواند موثر باشد. در این زمینه نیز بنظر می رسد شهردار منتخب شانس زیادی برای موفقیت داشته باشد. او شخصی است که حتی از جزییات خصوصیات مجموعه شهرداری آشناست و به نظر می رسد در بسیاری از حوزه ها باید با همکارانی مواجه گردد که اشتیاق بسیاری برای همکاری با وی داشته باشند گرچه تعامل نوع جدیدی برای منصب شهرداری با پست قبلی ضروری به نظر می رسد و این هاهنگی می تواند در طی زمان و در اثر عوامل مختلف تغییر یابد. 

 

 استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 1s