راي ديوان به بازگشت مهندس تيزپاز - اميررضا رمضاني
منبع : اميررضا رمضاني

متن شماره 1: راي ديوان به بازگشت مهندس تيزپازبازدید کننده : 661 نفر

بالاخره بعد از مدت ها اخباري زشت و منزجر كننده از شوراي شهر، اختلافات دروني در اين شورا، رجحان منافع شخصي بر منافع شهر، عدم حضور باند سه نفره و متعاقب آن عدم حضور باند چهار نفره شورا در جلسات شوراي شهر، دعوا بر سر كدام صندلي نشستن، جنگ‌هاي شخصي و اعلام تخلفات طرفين به شيوه چاله بازاري، سياهبازي‌ها، اعلام استعفاي اعضاي شورا، استفاده از سرپرست در فصل كاري و استفاده از شهردار در فصل غيركاري، مشكلات عديده موجود در فضاي اداري شهرداري، تخلفات مشهود اعضا، گوشت قرباني كردن منافع شهري توسط گروهي هفت نفره، بازي با آبروي افراد تحت عنوان كانديداهاي شهرداري و شهرداران منتخب، عدم اعطاي مجوز عقد قرارداد به شهردار و هزاران مشكلات ديگر كه ذكر آن‌ها خود مصايبي ديگر است، خبري اميدوار كننده در فضاي شورا و شهرداري شنيده مي‌شود. كلمه عدالت و دستگاه‌هاي مجري آن اين بار خبري خوشحال كننده براي شهر ميانه داشتند: خبر بازگشت مهندس تيزپاز با راي ديوان عدالت اداري. 

تعجيل شوراي شهر براي بركناري شهردار منتخب خود كه با هزار وعده و وعيد اعضاي شاخص و غير شاخص آن نيز همراه بود گويي مغاير قانون بوده است و براي اين، ديوان عدالت اداري طي نامه اي به شورا، فرمانداري و شهرداري خواستار بازگشت شهردار معزول شورا به منصب قانونيش گرديده است. شورايي كه به طرز عجيبي اصرار براي كار با سرپرست دارد و نه شهردار در اين چند سالي كه از عمر نه شورايي خود ميگذرد شهر را بازيچه منافع و اغراض خود نموده است و البته عجيبتر اين كه هيچ كس اعتراضي به اين ندانم كاري‌ها، سخره گرفتن شعور شهروندان و تضييع حقوق آنها ندارد و اين خود علت تاسفي بزرگتر است. 
به باوري گلايه از اين باند كه رحمي به منافع شهر ندارند بسي خودخواهانه است چرا كه ما نيز به عنوان شهروندان هيچ نظارت و مسئوليتي براي خود در اين قضيه مهم متصور نبوده‌ايم و اين خود مجوزي براي تخريب و تاراج منافع شهري به اين گروه هفت نفره بوده است. البته بايد به نقش منفعل فرمانداري در اين قضيه نيز توجه گردد كه اميد است پس از تغيير مهندس رف رف و جلوس فرماندار جديد، فرمانداري نيز از اين رخوت و انفعال بدر آيد. به اعضاي شورا بايستي متذكر گرديم كه اينبار حداقل بخشي از شهروندان در قبال اين سلاخي كوتاه نخواهند امد.

 استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s