وظایف و اختیارات دایره عمران فرماندار - حامد یزدانی
منبع : وظایف مدیران اجرائی

متن شماره 1: وظایف و اختیارات دایره عمران فرمانداربازدید کننده : 547 نفر

با توجه به انتصاب  جدید معاونت  محترم طرح وبرنامه و عمران فرمانداری شهرمان.بر خود وظیفه دیدم تا چند مورد از وظایف و اختیارات آن را طبق قانون جمهوری اسلای ایران بنویسم تا عزیزانی که خدای ناکرده نسبت به این وظایف اشنایی ندارند با آنها آشنا گردند .البته همه مدیران اجرائی شهرمان به وظایف خود اشنا بوده ودر انجام وظایف خویش خیلی جدی و کار امد هستند.

 1- تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت كشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها
2- بررسی و مطالعه و همكاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان
3- هماهنگی و همكاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر كارهای شهرداری
4- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار
5- تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها
6- همكاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها
7- كنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ...
8- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها
9- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات
10- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه
11- نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همكاری با كارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر
12- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی كه نقص دارند و كنترل میزان مصالح مصرف شده
13- تشكیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات
14- پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی
15- پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر
16- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء كمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت
17- تشكیل جلسه كمیته برفروبی و پیگیری مصوبات
18- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت كشور همچنین طرح هایی كه از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد
19- انجام سایر امور محوله از جانب مافوقهمشهری : 1390/4/30 - 14:51:39
مطمئن باش همش انجام میشه !
مهندس ضمنا شما از وظایف خودتون هم مردم با خبر کنید


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s