تداوم كاستيهاي شهرستان ميانه در دوران عدالت گستري - سعيد صادقيان
منبع : سعيد صادقيان

متن شماره 78: تداوم كاستيهاي شهرستان ميانه در دوران عدالت گستريبازدید کننده : 1605 نفر

ميانه به عنوان وسيع ترين شهرستان آذربايجان شرقي در منتهي اليه جنوب شرقي استان واقع شده است اين شهرستان از قديم الايام بر سر راه هاي مواصلاتي مهم از جمله راه ابريشم قرار داشته و هم اكنون نيز يكي از مهمترين شاهراههاي ارتباطي كشور يعني جاده ترانزيتي تهران – تبريز – اروپا و راه آهن سراسري تهران – تبريز – اروپا از كنار آن عبور مي كنند. همچنين به لحاظ جريان رودخانه بزرگ قزل اوزن و چندين رودخانه ديگر در محدوده اين شهرستان و كوهستاني بودن منطقه، ميانه داراي باغات و اراضي كشاورزي مستعد و منابع طبيعي و معادن غني و متعددي مي باشد.

با اين اوصاف از گذشته هاي دور تا كنون توجهات شايسته و در خور شأن اين منطقه به آن نشده است.

عليرغم اينكه آقاي احمدي نژاد در سال 1384 با شعار عدالت محوري سكان قوه مجريه را در دست گرفت ولي هنوز هم در مقايسه با شهرستانهاي همتراز ميانه توجه شايسته و بايسته اي به آن نمي شود.

بطور كلي مهمترين كاستيها و نيازهاي منطقه بشرح ذيل مي باشد.

1-     حوزه راه و ترابري: با وجود اينكه راههاي ارتباطي  همه شهرهاي همتراز با ميانه در استان از جمله مرند، مراغه، بناب و اهر بزرگراه بوده و يا در حال احداث بزرگراه مي باشد ولي جاده هاي ارتباطي ميانه به مركز استان و مركز كشور كه از راههاي شهرهاي فوق پرترافيك تر و خطرناك تر هستند حتي يك كيلومتر نيز بزرگراه نمي باشد.

     هيات وزيران در جلسه مورخ 22/4/1385 كه در مركز استان آذربايجان شرقي تشكيل شد 15 مصوبه در حوزه راه و ترابري داشت كه بند ‹ك› آن اشعار مي دارد:«تسريع در اتصال راه دسترسي ميانه به اتوبان تهران – تبريز در چهار چوب مطالعات و توافقات انجام شده.» عليرغم گذشت بيش از سه سال از تصويب طرح فوق هنوز عمليات اجرايي آن آغاز نشده است.

2-     حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي:تا قبل از تاسيس بيمارستان 111 تختخوابي امام خميني ميانه، خدمات درماني به اهالي اين شهرستان در مراكزي مانند اتكو، هلال احمر، بهداري، زايشگاه و درمانگاهها ارايه مي شد، با تاسيس بيمارستان امام خميني، اين مركز به عنوان تنها بيمارستان ميانه تا سال 1382 مورد استفاده اهالي شهر ميانه و حدود 400 آبادي تابعه اين شهرستان واقع مي شد تا اينكه در سال 1382 بيمارستان 96 تختخوابي خاتم الانبيا در شهرستان ميانه افتتاح گرديد. با وجود اينكه برخي از مسؤلان و نماينده مردم ميانه در مجلس آقاي مهندس هاشمي در آن روزها نويد افتتاح دومين بيمارستان را به مردم مي دادند و مردم اميدوار بودند با افتتاح دومين بيمارستان در اين شهرستان علاوه بر مرتفع شدن كمبود تختهاي بستري، بخشهاي تخصصي مورد نياز نيز در بيمارستان جديد ايجاد شود ولي به محض بهره برداري از بيمارستان 96 تختخوابي خاتم الانبيا، بيمارستان 111 تختخوابي امام خميني تعطيل شد. مسؤلان مربوطه علت تعطيلي بيمارستان را تعميرات اعلام كرده اند ولي عليرغم گذشت بيش از شش سال و با وجود مصوبه هيات وزيران در جلسه مورخه 22/4/1385 كه بند«ك» مصوبات مربوط به حوزه بهداشت و درمان اشعار مي دارد:« تعمير و بازسازي بيمارستان ميانه از محل اعتبارات بند (27) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385». هنوز عمليات تعميرات بيمارستان به اتمام نرسيده است. براي جمعيت دويست هزار نفري شهرستان ميانه تنها 96 تخت بيمارستاني وجود دارد، اين در حالي است كه شهرستانهاي همتراز ميانه در استان آذربايجان شرقي علاوه بر اينكه نسبت به ميانه در فاصله كمتري از مركز استان واقع شده اند و جاده دسترسي بهتر و كم خطر تري دارند و راحت تر مي توانند از امكانات بهداشتي و درماني تبريز استفاده كنند، هم از لحاظ تعداد تخت بيمارستاني و هم از لحاظ تجهيزات و امكانات پزشكي متمكن تر از ميانه هستند كه در اين خصوص مي توان به موارد ذيل اشاره نمود.

شهرستان مراغه داراي سه بيمارستان و 249 تخت بيمارستاني فعال

شهرستان سراب داراي 144 تخت بيمارستاني فعال

شهرستان مرند داراي 120 تخت بيمارستاني فعال

 

3-     حوزه تقسيمات كشوري: در بيست سال گذشته تنها تغييري كه در حوزه تقسيمات كشوري شهرستان ميانه انجام شده است تبديل روستاهاي آغكند و ترك به شهر است اين درحالي است كه در ساير مناطق استان و كشور شهرستانها و بخشهاي جديدي تاسيس شده است. در اين خصوص سالهاست كه اهالي بخش تركمانچاي درخواست ارتقا به شهرستان و اهالي روستاي آچاچي تبديل شدن به شهر را به عناوين و روشهاي مختلف از مسؤلان در خواست نموده اند، البته در مواردي اين خواسته ها مورد توجه نمايندگان ميانه در مجلس نيز قرار گرفته و توسط آنها به مسؤلان ذيربط منعكس شده است كه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود.

 در مرداد ماه سال 1386 آقاي مهندس نايبي به عنوان نويسنده كتاب ميانه نامه اي مبني بر تبديل روستاي آچاچي به شهر و همچنين تاسيس بخشداري قافلانكوه به آقاي مهندس سيد بهلول حسيني نماينده وقت ميانه در مجلس مي نويسد آقاي مهندس حسيني  در همان روزها جهت پيگيري تبديل روستاي آچاچي به شهر، به وزارت كشور مراجعه مي كند، مسؤلان وزارت كشور ضمن عدم اجابت درخواست ايشان و آقاي نايبي، ضوابط تبديل روستا به شهر را به شرح زير توضيح مي دهند:«روستاهاي مركز بخش با هر ميزان جمعيت مي توانند به شهر تبديل شوند ولي ساير روستاها بايد حداقل چهار هزار نفر جمعيت داشته باشند.» و چون روستاي آچاچي داراي 3777 نفر جمعيت است و مركز بخش نيز نمي باشد نمي تواند به شهر تبديل شود.

آقاي مهندس هاشمي ديگر نماينده ميانه نيز در همه نطقهايش در مجلس و در بيشتر جلسات شوراي اداري شهرستان و استان درخواست تبديل آچاچي به شهر و تركمانچاي به شهرستان را تكرار نموده است.

همچنين در پاييز سال 1387 مدتي قبل از سفر دوم هيات دولت به آذربايجان شرقي، تعدادي از خواسته هاي مردم در جلسه شوراي اداري شهرستان ميانه مطرح و تصويب شد كه ارتقا بخش تركمانچاي به شهرستان و تبديل روستاي آچاچي به شهر از جمله اين مصوبات بود كه به شوراي اداري استان ارسال و مورد موافقت و تصويب اين شورا نيز قرار گرفت و جهت تصويب نهايي در جلسه هيات دولت به وزارت كشور ارسال گرديد.در اولين روزهاي سال جاري آقاي مهندس حاج اصغري نماينده ميانه در ديداري كه با آقاي مهندس نايبي داشت خبر از موافقت وزير كشور و قطعي شدن تبديل روستاي آچاچي به شهر و مخالفت ايشان و منتفي شدن ارتقاي بخش تركمانچاي به شهرستان را داده بود، ولي هنوز تبديل آچاچي به شهر تصويب نشده است.

با عنايت به اينكه مهمترين ملاك براي ارتقا واحدهاي تقسيمات كشوري جمعيت است با استناد به سرشماري سال 1385 بخش تركمانچاي با 25281 نفر جمعيت و روستاي آچاچي با 3777 نفر جمعيت طبق اعلام مسؤلان مربوطه نصاب لازم براي ارتقا را دارا نيستند ، ولي با بررسي مصوبات هيات دولت نهم و دهم معلوم مي شود كه تعدادي بخش كه جمعيتي كمتر از تركمانچاي داشته اند به شهرستان و تعدادي روستا كه جمعيتي كمتر از آچاچي داشته اند و مركز بخش نيز نبوده اند به شهر تبديل شده اند.

 

جدول شماره (1) بخشهايي كه با جمعيت كمتر از تركمانچاي و در زمان دولت نهم و دهم شهرستان شده اند

 

رديف

نام بخشي كه به شهرستان ارتقا يافته

تاريخ تصويب

 

جمعيت

 

تابعيت استاني

1

بهاباد

17/5/1388

14577 نفر

يزد

2

سرعين

3/3/1388

17197 نفر

اردبيل

3

خور و بيابانك

6/5/1388

17488 نفر

اصفهان

4

هفتگل

2/10/1386

22633 نفر

خوزستان

5

فهرج

6/4/1388

23442 نفر

كرمان

جمعيت بخش تركمانچاي 25281 نفر

جدول شماره (2) روستاهايي كه مركز بخش نبوده و با جمعيت كمتر از آچاچي در زمان دولت نهم و دهم به شهر تبديل شده اند

رديف

نام روستايي كه به شهر تبديل شده است

تعداد خانوار

جمعيت

 

تاريخ تصويب

 

تابعيت استاني

1

محمديه

29

117 نفر

29/7/1386

خراسان جنوبي

2

فخرآباد

334

1282 نفر

3/5/1386

اردبيل

3

لاي بيد

510

1986 نفر

29/7/1386

اصفهان

4

هشتبندي

631

3009 نفر

11/5/1384

هرمزگان

5

نوجين

772

3356 نفر

6/4/1388

فارس

 

جمعيت روستاي آچاچي 3777 نفر و1020 خانوار

 

منابع:

1-     درگاه ملي مركز آمار ايران http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/sci/

2-     نرم افزار لوح حق (امكان دانلود از سايت مركز پژوهشهاي مجلس) http://www.majlis.ir/mhtml/

3-     سايت شبكه بهداشت مراغه http://maragheh.tbzmed.ac.ir/home.html

4-     سايت شبكه بهداشت مرند http://marandphc.tbzmed.ac.ir/Link%20pages/moarrefi_bimarestan.htm

5-     سايت شبكه بهداشت سراب http://sarabphc.tbzmed.ac.ir/

6-     سايت شبكه بهداشت ميانه http://mianehphc.tbzmed.ac.ir/

7-     پورتال وزارت كشور http://www.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=Home

8-     پايگاه اطلاع رساني دولت http://dolat.ir/

9-     وبلاگ آچاچيhttp://achachi1.blogfa.com/8605.aspxسلطانی : 1388/8/23 - 09:42:05
آقای صادقیان خیلی موشکافانه بود دستتون درد نکنه. از فحوای مطالبتون معلومه که آقای نایبی هم درباره شهرمان زحمات زیادی می کشند که جای تقدیر دارد ولی چرا الآن چنین تلاشی ندارند؟ چرا از موقعیت خودشان به نفع همشهریان استفاده نمی کنند؟


مهدي لطفي : 1388/8/23 - 14:33:00
اتفاقا قراره تغييراتي در تقسيمات كشوري شهرستان ميانه رخ دهد . آنهم مربوط به جدا شدن بخش كاغذكنان از شهرستان ميانه و الحاق به استان زنجان مي باشد.


مهدی رمضانی : 1388/8/23 - 16:02:31
آقای سعید صادقیان به نظرتون بهتر نیست پیشنهاد شهرستان شدن ترکمنچای را بی خیال شوید چون اگه قرار باشه کاغذکنان از میانه جدا بشه و ترکمنچای هم شهرستان آن موقع شهرستان میانه هم به جای فرمانداره ویژه میشه بخشداری ویژه... خیلی عالیه مگه نه . این هم پیشرفتی که انتظارش را می کشیدید

سعيد صادقيان: شهرستان بناب داراي 29 روستا است كه تنها يك بخش دارد آن هم بخش مركزي ، شهرستان بناب براي 29 روستا يك شبكه بهداشت و درمان دارد ولي ميانه براي 400 روستا يك شبكه بهداشت دارد به نظر شما براي 29 روستا بهتر ميتوان خدمات ارايه كرد يا براي 400 روستا؟ اگر تركمانچاي شهرستان شود و با تاسيس ادارات در آن شهرستان قسمتي از بار خدمات رساني از دوش ادارات ميانه برداشته مي شود،
به نظر شما اگر بناب و ملكان و عجب شير شهرستان نمي شدند و همچنان در تابعيت مراغه باقي مي ماندند بيمارستانهاي مراغه جوابگوي اين همه جمعيت مي شد ؟ با استقلال شهرستانهاي فوق از مراغه در هر كدام از شهرستانها بيمارستان جديدي احداث گرديد بي آنكه ازتعداد بيمارستانهاي مراغه كاسته شود


مهدی رمضانی : 1388/8/23 - 20:50:10
چه دلایل عجیبی دارید. الان همه چیز به نفوذ و جمعیت است اگر میانه 2 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد به خاطر وسعتش است . اگر جمعیت نباشد هیچ امکاناتی نیست حتی نمی توانی در میانه یک درمانگاه شبانه روزی هم راه بیاندازی چه برسد به بیمارستان- در ضمن مگه چه باری بر دوش ادارات میانه هست تا جایی که ما دیدیم همیشه در حال استراحت هستن که اگه جمعیت 2 بخش هم ازش کم بشه اون ادرارات را هم جم می کنن. آقای صادقیان بازار میانه از رفت و آمد دهاتیها می چرخه .

سعيد صادقيان: احتمالا منظور شما نفوس و جمعيت است نه نفوذ و جمعيت با توجه به اينكه هر زمان بحث شهرستان شدن تركمانچاي و جدايي آن از ميانه شده است تعدادي از همشهريان در مقام مخالف موضع گيري كرده اند ان شا الله در آينده به صورت مستدل و مستند در اين زمينه بحث خواهيم كرد


ا.مختاری(meeanaji )1388/8/24 - 15:27:20
میانه که فرمانداری ویژه نمی شود. پس نگرانی از این بابت بی مورد است.
با شهرستان شدن بخشها و جدا شدنشان از نظر اداری و ... مشکلی برای بازار و ... رخ نمی دهد بازهم رفت و آمدها ضروریست. همه ی رفت و آمدها که بخاطر کار اداری نیست. الان هم بانکهای هر منطقه کار خودشان را می کنند. دلایل آقای صادقیان قابل قبولتر هست.


ا.مختاری(meeanaji )1388/8/24 - 15:30:33
تجزیه شهرستان میانه به نفع اهالی بخشهاست. نباید حقوق اهالی بخشها و روستاها بخاطر شهر میانه نادیده گرفته شود.


مهدی رمضانی : 1388/8/24 - 18:23:33
آقای مختاری اگه این طوری باید به جای قرارداد ننگین ترکمنچای باید گفت قرار داد افتخار آمیز برای شاهان قاجار چون با فروختن خاک کشورمان به شوروی زمینه استقلال جمهوری های هماسیه شمالی را فراهم کردند. در ضمن به پیشنهاد آقای صادقیان نگاه کنید تا ببینید ایشان به خاطر دلسوزی این حرفو می زنند یا نه- ایشان تو این فکرند که اگر بخش ترکمنچای شرّشو از میانه کم کنه آن موقع راحتر میشه همون دهستان آچاچی را بخش کرد. آقای صادقیان بهتره اون افکار پیچیدتونو برای خود نگه دارید.

سعيد صادقيان: از آقاي رمضاني درخواست ميكنم در مورد نتايج سرشماري سالهاي 1365 و 1375 و 1385 شهرستانهاي آذربايجان شرقي مطالعه كنند بعد از سال 1365 هيچ بخشي از شهرستان ميانه جدا نشده است ولي جمعيت 240000 نفري شهرستان ميانه به 207000 نفر در سال 1375 و به 187000 نفر در سال 1385 رسيده است و اين سير نزولي همچنان ادامه دارد
در ضمن به نسبت جمعيت، شهرستان ميانه مهاجر فرست ترين شهرستان استان مي باشد. حال به نظر شما اگر شهرستان شدن تركمانچاي كمي از سرعت مهاجرت مردم آن منطقه بكاهد بهتر است يا اينكه آن منطقه همچنان در تابعيت ميانه باقي بماند ولي اهالي آن به تدريج به تهران و كرج مهاجرت كنند
به كتاب جغرافياي شهرستان ميانه نوشته آقاي سيد رحيم طاهري مراجعه كنيد در صفحه 221 اين كتاب جمعيت بخش تركمانچاي در سال 1360 (84151) نفر و جمعيت بخش كاغذكنان در همان سال(35429) نفر قيد شده است در حالي كه به علت مهجرت، طبق سرشماري سال 1385 جمعيت اين بخشها به ترتيب (26000)و(11000) نفر شده است.
حال اگر اين بخشها در تابعيت ميانه باقي بمانند ولي خالي از سكنه شوند به چه درد ما مي خورند
اگر در خاطر همشهريان باشد چند سال قبل كه بحث انحراف اتوبان از ميانه مطرح بود اهالي شهرستان ميانه با نامه نگاريها و ساير تلاشها درخواست ميكردند كه اتوبان از كنار ميانه عبور كند ولي اين درخواست مورد قبول واقع نشد ،به نظر شما اگر در آن زمان تركمانچاي و كندوان و كاغذكنان شهرستان بودند و كل اين منطقه همين جمعيت را داشت و بجاي درخواست مردم شهرستان ميانه، قيد ميشد درخواست مردم شهرستانهاي ميانه و تركمانچاي و كندوان و كاغذكنان، احتمال اجابت اين درخواست بيشتر نبود؟
واما در مورد مطلب بخش شدن آچاچي ، فكر نمي كنم بخش شدن آچاچي براي ميانه ضرري داشته باشد. در ضمن اگر مقالات قبلي مرا مطالعه كنيد متوجه مي شويد كه بنده مسايل و مشكلات ميانه را بيشتر از آچاچي نوشته ام.


مختاری : 1388/8/25 - 20:40:47
همشهری عزیز وزارت کشور که با دستور و پیشنهاد من و شما و آقای صادقیان تصمیم نمی گیرد. پس نگرانی بی دلیل هست.
جدا شدن بخشی از یک استان و شهرستان چه ارتباطی با قرار داد ننگین و غیر آن و بیگانگان دارد؟ اگر استان اردبیل درست نمی شد آن منطقه و شهر اردبیل رشدی که الان دارد را نداشت.
آیا بعضی نگرانی ها به خاطر وضعیتی که برای نمایندگان منطقه در مجلس بوجود می آید است؟


مختاری : 1388/8/25 - 20:41:59
اصلاً با جدا شدن شهر ها از میانه تغییری در وضعت نمایندگان رخ می دهد؟

سعيد صادقيان: حوزه انتخابيه مجلس هيچ ربطي به تقسيمات كشوري ندارد در بعضي مناطق دو يا چند شهرستان مجموعا يك حوزه انتخابيه محسوب مي شوند مثل حوزه انتخابيه «تبريز،اسكو و آذرشهر»كه مجموعا داراي 6 نماينده هستند. حتي در بعضي مناطق، قسمتي از يك شهرستان در حوزه انتخابيه يك شهرستان ديگر است . شهرستانهاي زنجان و طارم مجموعا يك حوزه انتخابيه هستند و دهستان قلتوق با اينكه از نظر تقسيمات كشوري در تابعيت شهرستان زنجان است ولي قسمتي از حوزه انتخابيه «ماهنشان و انگوران و ايجرود» مي باشد .


ا.مختاری(meeanaji )1388/8/26 - 23:06:29
آقای صادقیان
از توضیحات تان متشکرم امیدوارم دلایل منطقی موافقت و مخالفت و دلایل نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.


مهدي نيكزاد : 1389/6/2 - 15:19:31
با تشكر از تمامي كساني كه تلاش مي كنند اچاچي به شهر تبديل شود.بنده نيز به عنوان يك شهروند خوشحال مي شوم.


مریم حسینی : 1389/6/30 - 08:47:54
عزیزم ناراحت نشو ما هم غم شما را داشتیم اما بعد از انتخاب نماینده ای از شهر خودمان توانستیم مشکلمان را حل کنیم شما هم کار ما را انجام دهید


عبدالهی ترکمانی : 1389/7/7 - 13:17:13
با تشکر از مطالب اکاهانه و دلسوزانه شما امید وارم که سطح فکر همه مردم اگاهانه واز روی علم ودانش و به نفع تمامی مردم باشد نه به نفع عدده محدود


بابایی ترکمانی : 1390/6/2 - 16:05:21
دسستون درد نکنه واقعا زحمت کشیدین اکثر شهرای این استان با وجود بیراهه بودنشون اتوبان دارن ولی ما چی قتل گاه هر ساله 10 یا 15 نفر از ترکمانچای بخاطر این راه میانه ونشونو از دست میدن


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s