دومين مسابقه فيلم کوتاه شهرستان ميانه به کار خود پايان داد - سعيد صادقيان
منبع : خبرگزاری فارس

متن شماره 222: دومين مسابقه فيلم کوتاه شهرستان ميانه به کار خود پايان دادبازدید کننده : 608 نفر

خبرگزاري فارس: رئيس اداره فرهنگ Ùˆ ارشاد اسلامي ميانه گفت: دنيا تشنه آشنايي با حوزه‌هاي تمدني، ديني Ùˆ فرهنگي سرزمين ايران است

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ Ùˆ ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي، محسن عبداللهي امروز در دومين مسابقه فيلم كوتاه شهرستان ميانه، سينما را از ابزارهاي مهم ارتباطي در عصر حاضر عنوان كرد Ùˆ گفت: در عصري كه به عنوان عصر ارتباطات Ùˆ انفجار اطلاعات موسوم است، دشمنان ديگر از سلاح‌هاي جنگي استفاده نكرده Ùˆ با تهاجم فرهنگي به مبارزه برمي‌خيزند.
وي افزود: اگر بخواهيم به مقابله با شبيخون فرهنگي بيگانگان برويم، بايد تاثير Ùˆ پيام‌رساني هنر سينما را باور كرده Ùˆ از اين ابزار به بهترين نحو بهره‌برداري كنيم.
رئيس اداره فرهنگ Ùˆ ارشاد اسلامي ميانه، حضور هنرمندان متعهد در عرصه سينما را امري ضروري دانست Ùˆ گفت: نگارش فيلمنامه‌هاي فاخر با موضوع Ùˆ محتواي مناسب Ùˆ ارزشمند از سوي هنرمندان متعهد رمز ماندگاري Ùˆ ارتقاي هنر سينماست.
وي در ادامه تصريح كرد: بايد با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها موجود در فرهنگ Ùˆ جغرافياي سرزمين Ùˆ تجمع فرهنگي Ùˆ قوميتي در شهرستان كرج Ùˆ برنامه‌ريزي منسجم، آثار ارزشمندي را در عرصه‌هاي ملي Ùˆ بين‌الملل ارائه كنيم.
عبداللهي اظهار داشت: جشنواره‌هاي منطقه‌اي، هفته فيلم‌هاي سينماي جوان Ùˆ جشنواره فيلم كوتاه، فضاي مناسب براي ايجاد ارتباط Ùˆ تجربه‌اندوزي است Ùˆ در اين ميان هفته فيلم‌ها فرصتي است تا هنرمندان با رقابتي همراه شده با صداقت آثارشان را بررسي Ùˆ تحليل كنند.
وي تصريح كرد: دنيا تشنه آشنايي با حوزه‌هاي تمدني، ديني Ùˆ فرهنگي سرزمين ايران است Ùˆ از اين رو لازم است ما با تقويت نيروهاي ساختاري Ùˆ محتوايي، خالق آثاري فاخر باشيم.
در اين آيين از عليرضا اروجي اقدم با فيلم «Ø¢Ù†Ø§»ØŒ ‌عليرضا رزاقي با فيلم‌هاي «ÙƒÙØ´‌هايم براي تو»ØŒ «Ø¢Ù‡Ù†Ú¯ زندگي» Ùˆ مستند «Ø±ÙˆØ² در شب»‌ØŒ ‌اسماعيل مهريان با فيلم «Ø­Ø³Ø±Øª»ØŒ مقصود رحيمي مقدمي با مستند «ÙƒÙˆØ¨Ù„ان»ØŒ جواد كاظمي با مستند «Ø¯ÙŠÙˆØ§Ø± آبند» Ùˆ نسترن صادق‌زاده با فيلم «Ù¾Ø±ÙˆØ§Ø² سبز» Ùˆ از بازيگر نوجوان فرشاد برادران تقدير شد.



استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s