افتتاح مدرسه 12كلاسه روستاي ورزقان وسالن ورزشي علامه طباطبايي تركمانچاي - سعيد صادقيان
منبع : پايگاه اطلاع رساني آموزش Ùˆ پرورش تركمانچاي

متن شماره 125: افتتاح مدرسه 12كلاسه روستاي ورزقان وسالن ورزشي علامه طباطبايي تركمانچايبازدید کننده : 540 نفر

درمراسمي باحضورمديركل نوسازي وتجهيزمدارس استان وفرماندارميانه وجمعي ازمسئولين محلي مدرسه 12كلاسه ورزقان وسالن ورزشي علامه طباطبايي شهرتركمانچاي موردبهره برداري قرارگرفت.آذرنژاد مديركل نوسازي وتجهيزمدارس استان آذربايجانشرقي دراين مراسم اظهارداشت:ساخت فضاهاي آموزشي وپرورشي دردولت نهم سه برابرشده وبازسازي مدارس خطرآفرين واستحكام بخشي به مدارس غيراستاندارد دراستان ادامه خواهديافت. ايشان دربخش ديگري ازسخنان خودازاحداث1000باب نمازخانه درمدارس استان وشروع نهضت نمازخانه سازي دردولت دهم براي تربيت معنوي دانش آموزان خبرداد.وخواستارمشاركت خيرين وصاحبان صنايع ومتمكنيين دراحداث نمازخانه مدارس شد.شايان ذكراست مدرسه12كلاسه ورزقان درزميني به مساحت3000 مترمربع وباهزينه 495ميليون وسالن ورزشي علامه طباطبايي درزميني به مساحت 650مترمربع وباهزينه اي بالغ 240ميليون تومان توسط اداره كل نوسازي وتجهيزمدارس استان ساخته شده است.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s