بزرگراه ميانه – سرچم ،مصوبه اي كه خود تصويب كنندگان هم از آن بي خبرند! - سعيد صادقيان
منبع : سعيد صادقيان

متن شماره 118: بزرگراه ميانه – سرچم ،مصوبه اي كه خود تصويب كنندگان هم از آن بي خبرند!بازدید کننده : 699 نفر

در تير ماه سال 1385 آقاي احمدي نژاد در اولين سفرش به استان آذربايجان شرقي، درجمع مردم ميانه حاضر Ùˆ به ايراد سخنراني پرداخت متن كامل سخنراني ايشان در پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري به نشانيhttp://www.president.ir/fa/print.php?ArtID=500   موجود است اما آخرين بند از سخنان بشرح ذيل است كه عينا Ùˆ بدون كم Ùˆ كاست از سايت مذكور كپي نموده ام«Ø§Ù…ا اجازه‌ بدهيد درباره‌ فعاليتهاي‌ عمراني‌ ميانه‌ مطالبي‌ را خدمتيز عرض الييم‌  . مي‌دانيد كه‌ براي‌ سفر به‌ استان‌ از قبل‌ گروههاي‌ كارشناسي‌ با حضور معاونين‌   رئيس‌ جمهور، وزرا، آقاي‌ استاندار، مديران Ùˆ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ در تهران‌   تشكيل‌ شده‌ است‌ براي‌ هر شهرستان‌ØŒ بخش‌ Ùˆ عموم‌ روستاها، نيازهاي‌ استان‌ را   بررسي‌ Ùˆ فهرست‌ كرده‌اند كه‌ در اين‌ استان‌ Ú†Ù‡‌ بايد بشود Ùˆ وظيفه دولت‌ چيست‌   اينها را ان‌ شاء الله‌ امشب‌ در دولت‌ بررسي‌ نهايي‌ Ùˆ تصويب‌ خواهيم‌كرد. براي‌   ميانه‌ هم‌ فهرست‌ بلندي‌ از مصوبات‌ هست‌ كه‌ من‌ به‌ چند مورد از آنها اشاره‌   مي‌كنم‌ØŒ ان‌ شاء الله‌ بقيه آنها را اخباردان‌ اشيذر سوز‌. يكي‌ از اين‌ تصميماتي‌ كه‌ براي‌ ميانه‌ است‌،ان‌ شاء الله‌ شروع‌ عمليات‌ پست‌ 400 كيلو ولت‌ برق‌ ميانه‌ است‌. مورد ديگري‌ كه‌ مصوب‌ خواهد شد، ان‌ شاء الله‌ بازسازي‌ شبكه‌هاي‌ آبياري‌ براي‌ كشاورزان‌ عزيز ميانليدي‌. مورد ديگري‌ كه‌ ان‌ شاء الله‌ تصويب‌ خواهد شد، اتصال‌ ميانه‌ به‌ اتوبان‌ جديد‌ در حال‌ احداث‌ است‌. ان‌ شاء الله‌ در مورد تعمير Ùˆ بازسازي‌ بيمارستان‌ حضرت‌ امام‌ تصميم‌گيري‌ خواهد شد.
درباره‌ سدهايي‌ كه‌ در شهرستان‌ مطالعه‌ شده‌ است‌ Ùˆ در دست‌ اجرا است‌ Ùˆ ديگر من‌ آد آپارميرم‌ØŒ ان‌ شاء الله‌ بودجه سين‌ آرتيرا جايوخ قاباقا گدسين
.
ان شاء الله يك سالن‌ مجهز ورزشي‌ براي‌ دختران‌ مؤمن‌ Ùˆ پاك‌ ميانه‌ Ùˆ يك‌ سالن‌ مجهز ورزشي‌ براي‌ پسران‌ نجيب‌ Ùˆ غيور احداث خواهد شد.»

 Ù‡Ù…انگونه كه در صدر اين مطالب ملاحظه كرديد طبق اظهارات آقاي رييس جمهور، قبل از انجام سفرهاي استاني،  Ú¯Ø±ÙˆÙ‡Ù‡Ø§ÙŠ‌ كارشناسي‌ با حضور معاونين‌ رئيس‌ جمهور، وزرا، آقاي‌ استاندار، مديران Ùˆ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ در تهران‌ تشكيل مي شود.

يكي از مصوبات هيات دولت براي ميانه، ايجاد بزرگراه ميانه – سرچم بوده است كه آقاي رييس جمهور هم در سخنانش به آن اشاره نمود.

ولي نكته جالب اينجاست كه چند ماه پس از سفر هيات دولت، آقاي مهندس هاشمي نماينده ميانه در مجلس كه آقاي مهندس نايبي هم همراه ايشان بوده است، جهت پيگيري مصوبه فوق به وزارت راه و ترابري مراجعه كه مسؤلان مربوطه از وجود چنين مصوبه اي اظهار بي اطلاعي مي كنند.

در وبسايت استانداري آذربايجان شرقي نيز اخيرا دو گزارش جداگانه تحت عنوان "بررسي و پيگيري مصوبات سفرهاي اول و دوم هيات دولت به آذربايجان شرقي" منتشر شده است كه مطالب مربوط به حوزه راه و راه آهن در گزارش اول و دوم در پاورقي اين متن موجود است.

همانگونه كه ملاحظه مي شود در هيچ يك از گزارشها اشاره اي به بزرگراه ميانه – سرچم نشده است.

در تاريخ 18/9/1388 در خبرگزاري ايرنا آذربايجان شرقي خبري منتشر شدكه شرح آن نيز در پاورقي آمده است**

 

با توجه به خبر فوق مسؤلان اداره كل راه Ùˆ ترابري استان نيز از مصوبه هيات دولت مبني بر احداث بزرگراه ميانه – سرچم بي اطلاع هستند چرا كه بيشتر پروژه هايي كه در خبر فوق به آنها اشاره شده است در سفر دوم دولت به استان Ùˆ در آذر ماه سال 1387 تصويب شده اند در حالي كه مصوبه ميانه سرچم در سال 1385 تصويب شده است Ùˆ اگر مسؤلان استان اين پروژه را نيز مانند پروژه هاي ديگر پيگيري مي كردند قطعا عمليات اجرايي آن آغاز مي شد.

با توجه به اينكه چند روز قبل آقاي مهندس حاج اصغري اعلام كرده بود كه كلنگ زني شهرك صنعتي تركمانچاي را كه براي اهداف سياسي انجام شده بود به اطلاع رييس جمهور رسانده است از ايشان درخواست مي شود اين مصوبه را هم به اطلاع رييس جمهور برسانند تا معلوم شود كه هدف از اين مصوبه چه بوده است كه هيچ مسؤلي از وجود چنين مصوبه اي باخبر نيست.


 

 

 

*مطالب مربوط به حوزه راه و راه آهن در دو گزارش استانداري

گزارش اول « عمليات اجرايي براي تكميل Ùˆ بهره‌برداري از آزادراه زنجان – تبريز تا بستان‌آباد حداكثر تا پايان شهريور 1385 Ùˆ تا قوري Ú¯Ù„ به اتمام رسيده است.

·              مطالعات بزرگراه‌هاي استان از جمله بزرگراه تبريز- اهر، بزرگراه صوفيان– تسوج– سلماس، مرند- جلفا Ùˆ محور بستان‌آباد– سراب– اردبيل انجام شده Ùˆ به وزارت راه Ùˆ ترابري ارائه شده است.

·              پيش‌بيني اعتبار مورد نياز اجراي محور جلفا – اصلاندوز (كليبر) پس از اخذ مجوز كارگروه مندرج در آيين نامه ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه انجام شده است.

·              مطالعه محورهاي راه‌آهن پارس‌آباد – اصلاندوز - جلفا به طول 240 كيلومتر Ùˆ بستان‌آباد - اهر- كليبر- اصلاندوز به طول 300 كيلومتر انجام پذيرفته است.

·              با تأمين اعتبار 6/34 ميلياردريال نسبت به بهسازي Ùˆ احداث سالن ترمينال فرودگاه بين‌المللي تبريز با زيربناي 8000 مترمربع اقدام شده است.

·              عمليات پروژه‌هايي كه در استان رديف مستقل دارند، شامل پروژه بزرگراه اهرـ تبريز Ùˆ بزرگراه صوفيان Ù€ تسوج Ù€ سلماس آغاز شده است.

·              براي بهسازي راه‌هاي روستايي در سال‌هاي 85 تا 87 مبلغ 376 ميليارد ريال در قالب 180 پروژه Ùˆ به طول 762 كيلومتر در 19 شهرستان استان اجرا شده است.

·              مطالعه احداث ايستگاه راه آهن در شهرستان بناب به اتمام رسيده است.

·              مطالعه دو بانده كردن مسير اسكو- كندوان Ùˆ مطالعه احداث كمربندي ايلخچي انجام شده است.»
متن كامل گزارش را مي توانيد در اين نشاني مطالعه كنيدhttp://www.ostan-as.gov.ir/?MID=21&Type=News&TypeID=10&id=741 

 

گزارش دوم «ØªØ³Ø±ÙŠØ¹ درعمليات اجرايي بزرگراهاي تبريز – اهر Ùˆ مرند - ايواوغلي  Ùˆ مرند – جلفا Ùˆ بستان‌آباد – سراب، آغاز عمليات احداث تقاطع‌هاي سردرود Ùˆ شبدري اتصال آزاد راه  به كنار گذر جنوبي Ùˆ طرح اتصال پاسداران- شهيد كسايي تامين روشنايي 16 كيلومتر راه، تسريع تكميل راه‌آهن تبريز – ميانه با 940 ميليارد ريال اعتبار در سال 88 Ùˆ شروع مطالعه دو خطه كردن ميانه – زنجان، مطالعه فرودگاه منطقه آزاد Ùˆ تشكيل شركت هواپيمائي از نتايج عمده در بخش حمل Ùˆ نقل مي‌باشد» متن كامل آن را نيز در اين نشاني مطالعه فرماييد

http://www.ostan-as.gov.ir/?MID=21&Type=News&TypeID=10&id=740

**70 اکيپ در راهدارخانه هاي آذربايجان شرقي مستقر شدند

 

تبريز- قايم مقام اداره کل راه و ترابري آذربايجان شرقي از استقرار 70 اکيپ در راهدارخانه هاي استان خبر داد.

اروجعلي عليزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: اين اکيپ ها از 15آبان ماه گذشته به منظور انجام عمليات نگهداري زمستاني جاده ها در 32 راهدارخانه استان مستقر و تا پايان فروردين ماه سال آينده انجام وظيفه خواهند کرد.
وي افزود: در راستاي يخ زدايي راه هاي ارتباطي استان، اين اداره کل اقدام به ذخيره سازي 20هزارتن نمک و 25هزار تن مصالح شني براي ايجاد اصطکاک در سطح جاده ها کرده است.
عليزاده اضافه کرد: در انجام عمليات راهداري 600دستگاه ماشين آلات برف روبي اعم از لودر ، گريدر و کاميون هاي تيغه دار با مشارکت بخش خصوصي به کار مي گيرد و تلاش بر اين است تا در صورت تغيير شرايط آب و هوايي در کوتاهترين زمان ممکن اقدام به مسير گشايي در جاده هاي استان شود.
قايم مقام اداره کل راه و ترابري آذربايجان شرقي در ادامه با اشاره به وظايف اداره متبوع خود گفت: اين اداره کل در راستاي بهبود وضع حمل و نقل جاده اي دو وظيفه ايجاد و نگهداري جاده ها را دارد.
عليزاده در خصوص ايجاد جاده ها در استان افزود : با انجام مطالعات لازم و هماهنگي بين دستگاه ها و مسوولان اجرايي، هم اکنون طرح هايي همچون بزرگراه تبريز - اهر ، مرند -خوي ، جلفا - کليبر و صوفيان - شبستر در حال اجرا است.
وي اظهار داشت: ايجاد بزرگراه بستان آباد - سراب - اردبيل ، تبريز - اروميه ، تبريز - بازرگان و هشترود - مراغه در حال پيگيري است و اتمام تونل هاي يک و دو آزاد راه پيامبر اعظم نيز در دستور کار قرار دارد.
عليزاده در تشريح وضعيت کنوني راه هاي آذربايجان شرقي نيز گفت : آذربايجان شرقي در حال حاضر بيش از 13هزار و 500کيلومتر جاده هاي مختلف در اختيار دارد که 201کيلومتر آن بزرگراه، 270کيلومتر راه اصلي، يکهزار و 60کيلومتر راه فرعي، يکهزار و 700کيلومتر راه روستايي و يکهزار و 300کيلومتر نيز به عنوان جاده ترانزيت و شرياني است.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s