ايجاد دانشكده پيراپزشكي در شهرستان سراب ضروري است - سعيد صادقيان
منبع : قابل توجه مسؤلان ميانه

متن شماره 114: ايجاد دانشكده پيراپزشكي در شهرستان سراب ضروري استبازدید کننده : 530 نفر

رئيس شبكه بهداشت و درمان سراب:
ايجاد دانشكده پيراپزشكي در شهرستان سراب ضروري است

خبرگزاري فارس: رئيس شبكه بهداشت Ùˆ درمان سراب تلاش براي ايجاد دانشكده پيراپزشكي Ùˆ بسترسازي براي فعاليت بخش خصوصي را از اهداف Ùˆ برنامه‌هاي آتي شبكه بهداشت Ùˆ درمان شهرستان سراب عنوان كرد.

ابراهيمخليل بايرامي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در سراب به اهداف Ùˆ برنامه‌هاي آينده شبكه بهداشت Ùˆ درمان شهرستان سراب اشاره كرد Ùˆ افزود: افزايش تعداد Ùˆ تنوع نيروهاي متخصص پزشكي Ùˆ ايجاد بخش‌هاي جديد در بيمارستان در كنار پيگيري احداث ساختمان بيمارستان جديد شهرستان از اهداف Ùˆ برنامه‌هاي اولويت‌دار است، ضمن آنكه ايجاد پست‌هاي سازماني متناسب با بيمارستان جديد Ùˆ تلاش براي ايجاد دانشكده پيراپزشكي Ùˆ بسترسازي براي فعاليت بخش خصوصي از ديگر اهداف Ùˆ برنامه‌هاي آتي شبكه بهداشت Ùˆ درمان شهرستان سراب است.
رئيس شبكه بهداشت Ùˆ درمان شهرستان سراب به بار بيماري‌هاي شهرستان اشاره كرد Ùˆ اظهار داشت: بيماري‌هاي سرماخوردگي، اسهال، استفراغ Ùˆ فشار خون رايج‌ترين بيماري سرپايي هستند، ضمن آنكه فشار خون، اسهال، استفراغ Ùˆ تصادفات در سرپايي اورژانسي بيشترين آمار را دارند.
بايرامي بيماري‌هاي مزمن در شهرستان سراب را فشار خون، ديابت Ùˆ سرطان‌ها عنوان Ùˆ تب مالت را بيماري عفوني بومي منطقه دانست Ùˆ تصريح كرد: بيشترين علت مرگ Ùˆ مير در شهرستان سراب، تصادفات بيماري‌هاي قلبي، عروقي Ùˆ سرطان‌ها است، ضمن آنكه زايمان، بيماري‌هاي قلبي Ùˆ عروقي Ùˆ ديابت بيشترين آمار را در بخش بستري دارا است.
رئيس شبكه بهداشت Ùˆ درمان شهرستان سراب در ادامه از 417 مورد دياليز در سال 87 Ùˆ 196 مورد در پنج ماهه نخست سال جاري خبر داد Ùˆ تصريح كرد: درصد اشغال بيمارستان در سال 87 Ùˆ پنج ماهه نخست سال جاري به ميزان 67درصد بوده است Ùˆ در اين مدت 19 هزار Ùˆ 552 مورد بستري در بخش‌هاي مختلف بيمارستان امام خميني (ره) به ثبت رسيده است.
بايرامي به شاخص‌هاي مهم بهداشتي در شهرستان سراب اشاره كرد Ùˆ از پوشش صددرصدي واكسيناسيون در اين شهرستان خبر داد Ùˆ اظهار داشت: 33/97 درصد از ساكنان شهرستان سراب به آب سالم دسترسي دارند، ضمن آنكه درصد دفع بهداشتي زباله در روستاها در حال حاضر به 43/57 درصد رسيده Ùˆ درصد دفع بهداشتي فاضلاب در شهرستان 21/76 درصد است.
رئيس شبكه بهداشت Ùˆ درمان شهرستان سراب از مشاركت بين بخشي براي افزايش بهداشت Ùˆ سلامت در شهرستان سراب خبرداد Ùˆ افزود: تيم‌هاي اجرايي مشترك با ادارات دامپزشكي، بازرگاني Ùˆ آب Ùˆ فاضلاب تشكيل شده است، ضمن آنكه كلاس‌هاي آموزشي با همكاري بسيج، آموزش Ùˆ پرورش Ùˆ دانشگاه تشكيل Ùˆ از فعاليت‌هاي مورد نياز بهداشتي Ùˆ درماني در ادارات مختلف پشتيباني شده است.
بايرامي بهبود كيفيت نيروي انساني، افزايش توانمندي كاركنان Ùˆ افزايش استانداردهاي تجهيزاتي را از ديگر اقدامات شبكه بهداشت Ùˆ درمان شهرستان سراب در راستاي افزايش كيفي خدمات بهداشتي Ùˆ درماني عنوان Ùˆ افزود: با جايگزيني نزديك به 40درصد تجهيزات موجود در بيمارستان Ùˆ مراكز بهداشتي Ùˆ درماني Ùˆ تجهيز فوريت‌هاي پزشكي به پنج دستگاه آمبولانس اسپرينتر Ùˆ تجهيز بيمارستان به يك دستگاه آمبولانش تويوتا، استاندارد تجهيزات در بخش بهداشت Ùˆ درمان شهرستان سراب به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است.
رئيس شبكه بهداشت Ùˆ درمان شهرستان سراب به اهداف كلي بخش بهداشت Ùˆ درمان شهرستان اشاره كرد Ùˆ بهبود استانداردهاي فيزيكي Ùˆ تحهيزاتي، افزايش دسترسي به خدمات بهداشتي Ùˆ درماني، افزايش كيفي خدمات بهداشتي Ùˆ درماني Ùˆ افزايش پاسخگويي به نيازها را از مهم‌ترين اين اهداف ذكر كرد Ùˆ بسترسازي براي فعاليت بخش خصوصي Ùˆ افزايش مشاركت‌هاي مردمي Ùˆ سازمان‌ها را از ديگر اهداف كلي شبكه بهداشت Ùˆ درمان شهرستان سراب عنوان كرد.
به گفته بايرامي شبكه بهداشت و درمان شهرستان سراب داراي 19 مركز بهداشتي و درماني و 79 خانه بهداشت و 135 تخت بيمارستاني است و تعداد روستاي قمر و سياري 77 روستا است، ضمن آنكه تعداد تيم سلامت در شهرستان سراب 24 تيم و تعداد پزشك خانواده 24 نفر و تعداد پزشك متخصص 23 نفر است.
شهرستان سراب با مساحت 3 هزار Ùˆ 560 در جنوب شرقي استان آذربايجاشرقي واقع شده است Ùˆ از شمال به شهرستان‌هاي مشكين‌شهر Ùˆ هريس، از شرق به استان اردبيل، از جنوب به شهرستان ميانه Ùˆ از غرب به شهرستان بستان آباد محدود است. مساحت شهرستان سراب 6/7 درصد كل مساحت استان آذربايجانشرقي را تشكيل مي‌دهد كه از اين لحاظ در رده ششم استان قرار دارد.
بر اساس آخرين تقسيمات كشوري شهرستان سراب داراي دو بخش مركزي سراب Ùˆ بخش مهربان Ùˆ چهار نقطه شهري به نام‌هاي سراب، مهربان، شربيان Ùˆ دوزدوزان Ùˆ 9 دهستان به تعداد شش دهستان در بخش مركزي به نام‌هاي آغميون، رازليق، صائين، حومه، ملايعقوب Ùˆ ابرغان Ùˆ تعداد سه دهستان در بخش مهربان به نام‌هاي اردلان، ‌آلان Ùˆ شربيان است.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s