راست یا دروغ - اوجا داغلار
منبع : اینترنت

متن شماره 4: راست یا دروغبازدید کننده : 479 نفر

 کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فيلسوف است.
 
. کسی که راست و دروغ برای او يکی است متملق و چاپلوس است.
 
. کسی که پول ميگيرد تا دروغ بگويد دلال است.
 
. کسی که دروغ می گويد تا پول بگيرد گداست.
 
. کسی که پول می گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد قاضی است.
 
. کسی که پول می گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکيل است.
 
. کسی که جز راست چيزی نمی گويد بچه است.
 
. کسی که به خودش هم دروغ می گويد متکبر و خود پسند است.
 
. کسی که دروغ خودش را باور می کند ابله است.
 
. کسی که سخنان دروغش شيرين است شاعر است.
 
. کسی که دروغ می گويد و قسم هم می خورد بازاری است.
 
. کسی که دروغ می گويد و خودش هم نمی فهمد پر حرف است.
 
. کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سياستمدار است.
 
. کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند ديوانه است.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s