کشف ومعدوم سازی مواد غذایی فاسد ،تاریخ گذشته وغیرمجاز توسط گروه بهداشت محیط شهرستان میانه - روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان میانه
منبع : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان میانه

متن شماره 37: کشف ومعدوم سازی مواد غذایی فاسد ،تاریخ گذشته وغیرمجاز توسط گروه بهداشت محیط شهرستان میانه بازدید کننده : 588 نفر

کشف ومعدوم سازی مواد غذایی فاسد ،تاریخ گذشته وغیرمجاز توسط گروه بهداشت محیط شهرستان میانه 

در Ø·ÛŒ طرح بسیج سلامت نوروزی 1390 ازمورخه 1/12/1389 الی 15/1/1390  مقدار 1300 کلیوگرم موادغذایی فاسد وتاریخ گذشته وغیرمجاز از محلهای تهیه وتوزیع وفروش موادغذایی توسط کارشناسان گروه بهداشت محیط مرکزبهداشت شهرستان Ù…یانه کشف ودر تقارن با هفته سلامت  ازمصرف انسانی خارج ومعدوم گردیدآقای مهندس مسلمیان مسئول گروه بهداشت محیط اعلام Ø¯Ø§Ø´Øª شهروندان محترم موادغذایی موردنیاز خودرا ازمحلهای بهداشتی باتوجه به مشخصات موادغذایی ازجمله پروانه ساخت  ازوزارت بهداشت وتاریخ تولید وانقضاء وبرای خرید اجناس خارجی برچسب واردات رامشاهده نمایند.DSC06713-500.jpg
 DSC06716-500.jpg

 DSC06721-500.jpgDSC06722-500.jpgاستفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s