نمایشگاه سلامت به مناسبت روزجهانی بهداشت سال 1390 درشهرستان میانه - روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان میانه
منبع : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان میانه

متن شماره 34: نمایشگاه سلامت به مناسبت روزجهانی بهداشت سال 1390 درشهرستان میانهبازدید کننده : 562 نفر

 

به اطلاع همشهریان محترم Ù…ÛŒ رساند  Ù†Ù…ایشگاه  سلامت  Ø§Ù…سال با شعار مقاومت به داروهای ضدمیکروبی یک تهدید جهانی از روز دوشنبه مورخه 22/1/1390 لغایت روز چهارشنبه مورخ 31/1/1390 درمحل  خیابان شهید مطهری- جنب اداره ثبت Ø§Ø­ÙˆØ§Ù„  Ù…رکز اموزش بهورزی ( زایشگاه سابق) برپا Ù…ÛŒ شود  .ازکلیه همشهریان محترم درخواست Ù…ÛŒ شود ازاین نمایشگاه بازدید فرمایند.

ساعات بازدید:        Ù‚بل ازظهرها       9الی 13      

                         بعدازظهرها    30/16الی 30/18               استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s