صداي ميانه در دادگاه ؛ شكايت وكيل شاكيان شهرداري - محمدصادق نائبی
منبع : محمدصادق نائبي

متن شماره 59: صداي ميانه در دادگاه ؛ شكايت وكيل شاكيان شهرداريبازدید کننده : 2837 نفر

"داريوش نصيرزاده" وكيل پرونده چندين ميليارد ريالي مشاعي شاكيان عليه شهرداري، شكايتي را در رابطه با گزارش صداي ميانه از صحن علني شوراي شهر به دادگاه ارائه كرده و مديرمسئول جديد سايت با حضور در اداره اماكن و دادگاه پاسخگوي شكايت ايشان شده و خواهد بود.

قبل از اينكه به شرح شكايت بيجا و پيش دستي ايشان بپردازم، تأسف خود را بخاطر اين رفتار سبك و به دور از عرف خبرنگاري و اطلاع رساني ابراز مي دارم. در اين رسانه خبري دهها بار (به ناحق! و باحق!) عليه شخصيتهاي شناخته شده منطقه مهندس هاشمي، مهندس حاجي اصغري، آقاي خلفاپور، آقاي ميعاد و ... حرفهايي زده شده و ادعاهاي كذب يا صحيح شده است كه منش بزرگوارنه اين افراد، احترام آنها به رسانه و سعه صدر آنها در مقابل انتقادها و نيش ها و تهمتها و احترام آنها به خبرنگار و قلم باعث شده است كه از اين خطاهاي سهوي و عمدي اغماض كنند درحاليكه بنده مي دانم آنها مي توانستند شكايتي تنظيم كنند و به خاطر ناشناس بودند ارائه دهندگان مطالب، فقط مديرمسئول سايت را محكوم كنند ولي اين كار را "هرگز" نكردند. در رسانه هاي ملي نيز هر روز دهها بار كذب و دروغ عليه رئيس جمهور، وزيران و ... زده مي شود ولي با رد آن از طرف رئيس جمهور و مسئولين رفع ابهام مي شود نه اينكه اين مقامات به طرفه العيني شكايتي تنظيم كنند و خبرنگار را به صلّابه بكشند. اين كار باعث تعطيلي رسانه هاي خبري و شكستن قلم مي شود. اين رفتار باعث تبديل رسانه مكتوب به رسانه شفاهي و شايعه مي شود درحاليكه رسانه شفاهي قابل رد نيست ولي به راحتي در يك رسانه مكتوب مي توان رفع ابهام كرد.

اينجانب پس از 10 سال حضور در نشريات كاغذي و سايبري تاكنون حتي يك مورد شكايت هم عليه خود نداشته ام و تمامي شكايت ها و گلايه ها قبل از دادگاه رفع شده است اما اين بار روي مسئله اي بسيار جزئي (كه در ادامه شرح خواهم داد) پاي صداي ميانه به دادگاه باز شد تنها به خاطر اينكه نگاهي بسيار حقير و سينه اي بسيار كوچك داريم.

و اما ماجرا را به طور پوشيده و سربسته به اطلاع مخاطبان عزيز مي رسانم و شرح اصلي ماجرا همراه با تمامي اسناد و مدارك را به دادگاه ارائه خواهم داد. اين شكايت باب خيري گرديد تا بتوانيم يكي از معضلات شهرداري را حل كنيم:

شهرداري ميانه در تملّك زمينهاي مسير كمربندي جنوبي به اندازه 4175 متر، از جانب ورّاث شكايتي داشته است كه در نهايت شهرداري ميانه به پرداخت حدود 7 ميليارد ريال به وراّث محكوم مي شود. مشاور حقوقي شهرداري ميانه آقاي "خليفه" و مشاور حقوقي يا وكيل قسمتي از اين پرونده آقاي "داريوش نصيرزاده" مي باشند. اين دو وكيل در معلم شمالي داراي دفتر مشترك! هستند. از آنجا كه زمين 4175 متري بين چندين وراّث تقسيم شده و قسمتي از آن بصورت قولنامه اي به ديگران فروخته شده است، اين زمين بصورت مشاع بوده و هنوز در مورد مالكان و وارثان آن قطعيت لازم وجود ندارد. براي همين شوراي شهر ميانه تصويب مي كند كه پرداخت مبالغ محكوميت به وراث و مالكان اصلي فقط پس از اتمام كار و در مقابل تنظيم سند شش دانگ به اسم شهرداري پرداخت گردد اما در كمال تعجب با وجود مشاوري به نام آقاي خليفه، بدون تنظيم سند شش دانگ ميلياردها ريال از بيت المال شهروندان ميانه دو دستي به شاكيان پرداخت مي شود. وكيل يا مشاور حقوقي شهرداري ميانه آقاي "خليفه" بايستي در مقابل اين شكايت از حق و حقوق شهرداري و شهروندان دفاع مي كرد و طبق مصوبه شوراي شهر پس از تنظيم سند قطعي اين زمين، مبلغ 7 ميليارد ريال را به آنها پرداخت مي كرد. انتخاب آقاي "خليفه" به عنوان مشاور حقوقي شهردار با دفتر كاري مشترك با وكيل تعدادي از شاكيان عليه شهرداري يعني آقاي "داريوش نصيرزاده" از اهم تذكرات شوراي شهر ميانه بوده است كه در اين ارتباط پيگيري قضايي مي شود. كسي كه بايد حافظ منافع شهرداري و شهروندان بايد باشد چطور مي تواند با موكل شاكيان شهرداري دفتر مشترك داشته باشد؟

در پرونده اي ديگر با محكوميت شهرداري ميانه به پرداخت چندين ميليارد ريال، مجدداً وكيل شهرداري و وكيل شاكيان همين دو نفر هستند! آيا مي توان پذيرفت كه دو وكيل با دفتر مشترك در دو پرونده به ارزش چندين ميليارد ريال، يكي موكل شاكيان عليه شهرداري باشد و ديگري موكل و مشاور شهرداري؟! شهردار ميانه جناب آقاي ميعاد به خاطر انتخاب چنين مشاور حقوقي بايد به شوراي شهر و شهروندان ميانه اي پاسخگو باشند. آيا آقاي خليفه مي تواند مدافع منافع شهرداري و شهروندان باشد؟ آیا این مشاور با تمام توان از حقوق شهروندان میانه و بیت المال المستضعفین دفاع کرده و نهایتاً به پرداخت چنین جرایم سنگین بدون کسب حق محکوم شده است یا نه؟ آیا منابع شخصی و عمومی در این مسئله به هم گره نخورده است؟

نتيجه عملكرد مشاور حقوقي شهردار ، پرداخت ميلياردها ريال به شاكيان بدون تملك آن زمينها مي شود!  شهرداري ميانه برخلاف مصوبه شوراي شهر مبني بر پرداخت همزمان مبلغ با تنظيم سند شش دانگ، قبل از تنظيم سند مبلغ محكوميت را در ماههاي اخير به وراث مي دهد اما وراث و مالكان ديگري از راه مي رسند كه آنها نيز سهمي از اين مبلغ داشته اند اما نگرفته اند و بدون تنظيم سند و مالكيت زمين، ميلياردها ريال از بودجه شهرداري و حق شهروندان ميانه بر باد مي رود درحاليكه نمي تواند زمين 4175 متري را متملك شود. حال زميني داريم كه شهرداري مالك آن نيست ولي پول آنرا پرداخت كرده است!

به زودي اسناد و مدارك و دست نوشته هايي ارائه خواهيم كرد كه اين تخلفات و سهل انگاري ها را آشكار خواهد ساخت. چرا دفتر مشاوره حقوقي شهرداري ميانه به شهروندان مراجعه كننده ، آدرس دفتر مشترك آقايان خليفه و نصيرزاده را جهت مشاوره حقوقي مي دهد؟ چرا وكيلي كه در شهرداري شاغل است، مشتريان شهرداري را به خود و شريك كاري خود هدایت مي کند؟ (دست نوشته ها ارائه خواهد شد). دفتر مشاوره حقوقي شهرداري ميانه خوب مي داند كه نه مشاور حقوقي شهرداري و نه مشاور شاكيان شهرداري هيچكدام حق ندارند مراجعين شهرداري را در بيرون از شهرداري به دفتر كاري خود ارجاع دهند. پس چرا چنين مشتري يابي هايي مي كنند؟!

درحاليكه نام داريوش نصيرزاده وكيل شاكيان و خليفه مشاور حقوقي شهرداري هر دو با دفتر مشترك در پرونده هاي مذكور موجود است و به زودي همراه با ديگر اسناد و مدارك مرتبط به اطلاع عموم خواهيم رسيد، در صحن علني شوراي شهر ميانه ، آقاي ابوالقاسم زاده نسبت به عدم دفاع موثر شهردار و مشاور حقوقي اعتراض نموده  كه گزارش آن در خبر مربوطه موجود است. در اين صحن علني، اعضاي  شوراي شهر نسبت به انتخاب آقاي خليفه به عنوان مشاور حقوقي شهرداري با دفتر مشترك با موكل شاكيان آقاي نصيرزاده، اعتراض داشتند و هيچ شكايت و گلايه اي از شخص آقاي نصيرزاده نداشته اند و پيش دستي آقاي نصيرزاده در اين موضوع تعجب آور است.

آنچه در شكايت عليه صداي ميانه سئوال برانگيز و شك آلود است اين است كه اولاً چرا به جاي آقاي خليفه، آقاي نصيرزاده شكايت كرده اند مگر عليه ايشان اعتراض يا گلايه اي هست؟ ثانياً چرا به جاي شوراي شهر، عليه مديرمسئول صداي ميانه آقاي طاهر نائبي شكايت شده است؟ ثالثاً را هم نمي گوييم كه برفرض كه چنين هم باشد، آيا اينقدر تنگ نظر هستيم كه يك جمله را هم برنتابيم؟ در گزارش ارائه شده توسط صداي ميانه آقای نصیرزاده کاملاً در کناره گود قرار دارند و این شهردار هست که نباید از همکار و دوست ایشان که وکیل شاکیان علیه شهرداری هست به عنوان مشاور حقوقی بهره ببرند. چرا شهرداری میانه به وجود بهره بردن از چنین مشاوری محکوم شده است و چرا شهردار میانه و مشاور حقوقی ایشان به این مسائل و جوانب موضوع توجهی نکرده اند: شش دانگ نبودن زمین، محکوم شدن چندین میلیارد ریالی شهردار، عدم دفاع موثر مشاور حقوقی در محاکم قضایی، شکایت اعضای شورا در خصوص موضوع پرونده در محاکم قضایی، پیدا شدن وراث دیگر، رابطه دوستانه و همکاری برون سازمانی ایشان با وکیل شاکیان در دفتر مشترک.

اينجانب ضمن حضور در جلسه دادگاه مربوطه و ارائه اسناد و مدارك اين پرونده، از حق و حقوق صداي ميانه و شهرداري نيز دفاع خواهم كرد. از وكلا و مشاوران حقوقي سايت صداي ميانه جناب آقايان آسماني، علي پزشكي، سعيد صادقيان و ... نيز تقاضا دارم با مطالعه اين موضوع و گزارش مربوطه اينجانب را از مشاوره خود برخوردار سازند. (ايميل بنده: Naebi@VoM.ir)

از كاركنان دلسوز شهرداري و شهروندان عزیز نيز بابت ارائه اسناد، مدارك و دست نوشته ها و تكميل اطلاعات اين پرونده ها تشكر مي كنم. اين مدارك به زودي در سايت صداي ميانه ارائه خواهد شد و به دادگاه نيز ارائه خواهد گرديد.

از مخاطبان عزيز صداي ميانه نيز درخواست دارم تا اطلاع ثانوي به لحاظ ظرفيت پايين افراد از اظهار نظر و ارسال كامنت با نام واقعي پرهيز كنند. واقف هستيد كه صداي ميانه بطور مجموع لااقل 5000 بازديد كننده دارد كه از اين ميان تنها 500 نفر عضو سايت شده اند. از اين 500 نفر تنها 50 نفر داراي هويت واقعي و شناخته شده هستند و ملاحظه مي كنيد كه از اين 50 نفر فقط 5 نفر فعال هستند. من هميشه با خود مي گفتم: چرا؟ الآن فهميدم بخاطر همين رفتارها!طاهر نائبی(mayana )1390/4/26 - 16:54:24
:
مهندس نائبی ،در این گزارش مبسوطتتان خواستید که کسی کامنتی نگذارد ولی برای اولین بار چه در عالم برادری و چه در عالم خبری از خواستتان سرپیچی می کنم ، اما چرا ؟
موضوع اصلی خبر مربوط به بنده می باشد و شکایتی نیز علیه گزارش خود داشته ام ولی این دلیل اصلی سرپیچی نبوده ونیست .
نمی دانم گذر اعضا به اماکن افتاده یانه؟ ولی کسی که آشنایی داشته باشد می داند که چه کسانی را به چه دلایلی به آنجا احضار می کنند ، نمی گویم که برخورد مسئولین در آنجا با من بد بود نه اتفاقا در کمال آرامش سوالاتی مطرح شد و بنده آنچه را که دیده و شنیده بودم نوشتم .
تا به امروز بنده هیچ گونه پرونده ای را در هیچ جایی ثبت شده ندارم چه دوران تحصیل ، چه در محل کار و چه هر جای دیگر .
آیا مسئله ی مطبوعاتی در اداره ی اماکن که محل دستگیری قاچاقچیان و اراذل اوباش و... است باید پیگری شود یا از طریق اداره ی ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات ؟
روز اولی که در انتخابات سایت کاندید این سمت شدم، عرض کردم که همیشه خبرنگار افتخاری شهروندان عزیز بوده ام وخواهم بود .
چه زیباست آیه ی "ن والقلم و مایسطرون" : ن و قسم به قلم و آنچه خواهد نگاشت .
طبق این آیه ی شریف قرآنی تا کنون مطلبی ننوشته ام که وارد حریم خصوصی دیگران شوم ، قلم پاکی خودش را دارد که نمی توانم آن را آلوده کنم ، با خود قسم خورده ام که هیچ گاه حرمت و عزت آن را نشکنم ، همیشه در این مسیر قدم گذارده ام گاه ممکن است به مذاق بعضی ها خوش نیاید ولی تا کنون به این حد نرسیده بود .
با توجه به شکایت اعضای شورای شهر و همشهریان که از وکلای پرونده خواهند نمود یاد آور این مسئله خواهد بود که : ((عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد))
********************
محمدصادق نائبی: البته این موضوع، فرعی است. بنده علاوه بر تهیه اسناد و مدارک برای ارائه به این دادگاه، شکایتی در ارتباط با دفتر مشاوره حقوقی شهرداری تنظیم کرده ام که در میانه ارائه خواهم کرد. شکایتی نیز به هیئت نظارت بر مطبوعات و سایتهای خبری دارم که به اداره کل مطبوعات و رسانه های خبری در تهران خواهم داد.


مراجعه کننده به شهرداری : 1390/4/26 - 17:07:23
شهردار و کارکنان شهرداری و شخص شهردارخود بهتر از همه میداند که خلیفه با نصیرزاده دفتر وکالت مشترک در خیابان معلم شمالی دارند و باهم کار میکنند آقای نصیر زاده نباید در پرونده های مربوط به شهرداری وکالت قبول میکرد چونکه وکیل مقابلش خلیفه مشاور حقوقی شهرداری شریکش میباشدقطعا و یقینانمیتوانند رو در روی هم قرار بگیرند ضمنا حق الوکاله ها در یافتی را چگونه میخواهند تقسیم کنند جای تامل است در ضمن اگه باهم در مراجع قضایی حضور یابند دفتر وکالتشان بسته خواهد ماند ؟؟؟؟؟؟


سحر نزدیک است : 1390/4/26 - 17:30:53
این اقدام باند زور و تزویر و قدرت در شهر وشهرداری میانه است که اینگونه دارند جلوی اطلاع رسای صحیح را می گیرند !


وکیل دادگستری : 1390/4/26 - 18:27:32
من محل کار وزندگیم میانه نیست اما میانه ای هستم فکر نمی کنم داشتن دفتر مشترک وسوابق همکاری این دو وکیل محترم در حالیکه هرکدام در یک طرف دعوای حقوقی فیمابین شکات(وراث مالک زمین مبحوث عنها)ومشتکی عنه(شهردار میانه)قرار دارند و وکیل هریک از طرفین هستندوبه نحوی از این پرونده منتفع می شوند واینکه احتمال تبانی وتلبیس و...وجود دارد صورت خوشی داشته باشد وبه یقین می گویم اگر تنها یک مدرک در دست مدیران سایت وجود داشته باشد که دال بر وقوع قسمی از این قضایا بوده باشدته ماجرا به ضرر ایشان (شاکی-نصیرزاده)خواهد بود.
***************
محمدصادق نائبی: دو همشهری ، دیروز دست نوشته هایی به بنده رساندند که در آن کارشناس دفتر مشاوره حقوقی شهرداری به این دو همشهری آدرس دفتر مشترک مذکور را جهت مشاوره حقوقی نوشته است. ضمن اینکه حضور این دو وکیل در دو طرف پرونده مشهود و مثبوت است.


احمد قره داغی : 1390/4/26 - 19:34:12
اسم آقای نصیرزاده را دورادور شنیده ام ، واقعا چنین شکایتی کرده اند ؟
حرکت بسیار غیر حرفه ای بوده است ، بنا را بر این بگیریم که اعتراضی داشته اندچرا از طریق اداره ی اماکن اقدام کرده اند ؟ به نظرم "صدای میانه" می تواند به این خاطر شکایتی علیه آقای نصیرزاده داشته باشد ، اگر دوستان اطلاعاتی در این زمینه داشته باشند و ارائه دهند ممنون می شوم.
***************
محمدصادق نائبی: انگار یک کارگر بجای شکایت به اداره کار از دست کارفرما، به دادگاه و اماکن مراجعه کند!


ا.مختاری(meeanaji )1390/4/26 - 20:28:16
:
سلام
آقای نائبی گفته های بعضی از اعضای محترم شورای شهر را منتشر کرده اند. اگر غیر از این هست که نیست کارشان اشکال داشته و حق شکایت برای شاکی بوجود می آید. عضو محترم شورای شهر هم حرفی نسنجیده و بدون دلیل و مدرک نمی زند. آیا عضو محترم شورا برای دفاع از گفته ها و نظریات خودش حاضر خواهد شد؟
********************
محمدصادق نائبی: هرچند بنده با وکیل خود در دادگاه حاضر خواهم شد و تمامی اسناد و مدارک را ارائه خواهم کرد اما اعضای شورا و بعضی از شهود و شاکیان نیز در دادگاه حاضر خواهند بود.
این شکایت، سبب خیری شد تا ما برای بازخواست و استیضاح شهردار و اطرافیان وی پیشقدم نشویم و خودشان آغازگر باشند.


عجبا! : 1390/4/26 - 20:34:24
یک بچه امروزی جنس را ندیده پولش را نشان نمی دهد.
عجب معامله ای شده. جداً پول را داده اند؟ حالا نمی شود برگردانند؟ چون مالکان دیگری پیدا شده.


نام محفوظ : 1390/4/26 - 20:54:24
متاسف شدم. وقتی یک وکیل با این تحصیلات و آشنا به قوانین چنین برخوردی با رسانه ها دارد وای به حال عوام


بی سواد : 1390/4/26 - 21:39:37
پس از این به بعد لال شویم تا کسی به دل نگیرد. آقای وکیل! خیال می کنید چون اهل دادگاه هستید هر کاری می توانید بکنید؟ عین شورای شهر روز شنبه صدها نفر در دادگاه حاضر خواهیم شد تا رفتارت را ببینیم.


عجبا! : 1390/4/26 - 21:40:40
این یک موضوع مربوط به سایت و رایانه هست. آیا دادگاهی در میانه امکان رسیدگی به این نوع قضایا را دارد؟ مثلاً اگر نویسنده مطلب معلوم نبود و لازم بود خودش از طرق رایانه ای شناسایی شود تکلیفشان چه بود صلاحیت رسیدگی به این مسائل را دارند؟


در راه مانده : 1390/4/26 - 21:54:12
آقای داریوش نصیرزاده را ازبیست وپنج سال قبل می شناسم و دورادور همیشه جمع دوستان مفتخر به اسم و رسمش بودیم ولی در این ماجرا چهره ی خوشی از خود نشان نداده است.
با این عمل ناصحیح ، شناسنامه و کارنامه ی خوبی در میانه به جای نخواهد گذاشت.
نصیرزاده! شاید این دامی است که خلیفه برایت گسترانده. پرهیز کن!


من حمید(miyana )1390/4/26 - 22:07:10
:
عجب انسانهایی پیدا میشه که برای حفظ منافع خود هر اقدامی که به ذهن هیچ فردی نمیرسد را انجام میدهد !!!!
شکایت بر علیه اهل مطبوعات و قلم و سایتهای خبری کار انسان دوستانه نمیباشد و انشاالله دوستان عزیز میانه ای و مخصوصا کاربران سایت صدای میانه برای تحریم و نشان دادن اینکه عملی کاملا ناشایست انجام داده شده یک اقدام جمعی برای دفاع از مدیر محترم سایت و مطبوعات و قلم و سایت صورت گیرد تا دیده شود که ارزش مطبوعات و قلم بسیار ارزشمند است .
**************
محمدصادق نائبی: ممنون آقا حمید. تا جایی که می دانم اولین بار است که اشتراک فکری باهم داشته ایم. لذا از این بابت هم باید از شاکی قدردان باشم.


: 1390/4/26 - 22:08:15
باز هم سوال برایم پیش آمد :
آیا علیه منبع اصلی مطلب(عضو شورای شهر) هم شکایتی شده.
یک عضو دیگر هم حرفهایی که نیاز به اثبات دارد علیه شخص شهردار گفته آیا بجای گوینده مطلب یقه سایت را می گیرند؟
***************
محمدصادق نائبی: فعلاً این حقوقدان این روش را پیش گرفته اند.


سلطانی : 1390/4/26 - 22:40:07
اعلان عمومی کنید تا در دادگاه حاضر شویم.


رسول دادا : 1390/4/26 - 22:59:23
این رسم جدید هم مبارکه در این جا را هم تخته کنید جیک کسی در نمیاد .


قاسم رحمت اللهی : 1390/4/26 - 23:29:54
این شهر کهن با مردمانی سترگ وسرد وگرم کشیده وتلخ وشیرین چشیده پس از قرنها محرومیت فرهنگی چندسالی است روزنه ای کوچک برای تنفس پیدا کرده ویک نشریه کاغذی و چند سایت فرهنگی اجتماعی فعال در فضای سایبری آنهم به همت عزیزان و با هزینه و انرژی شخصیشان در دسترس شهروندان میانه قرار گرفته که بنظر می رسد با این حرکتهای رسمی و غیر رسمی عده ای که منافع مادی شان را در خطر دیده اند سعی می شود نور این شمع اطفاءگردد غافل از آنکه(والله متم نوره ولو کره ال...)
بگذریم...
آقای وکیل!که این بار وکیل نیستی!ودر نقش شاکی ایفای وظیفه می نمایی!از مشهورات متداول در منابع ومآخذ حقوقی وقضایی اعم از آیات وروایات وعرف قانون گذاری است که:اثبات جرم منوط به وجود عناصر مادی ومعنوی وقانونی در ارتکاب جرم بوده وصدور حکم در صورت عدم وجود هریک از این عناصر ممکن نیست.به بیانی دیگر آقای طاهر نایبی نه عملا ونه ذهنا ونیتا ونه قانونا علیه شخص شما مرتکب تخلفی نشده است .شما کاری کردید که هر شنونده وخواننده ای از دیدن وخواندن این ماجرا به نبود درایت در کل مجموعه ی شهرداری وکانون وکلا وعدم نظارت بر امور زیر مجموعه شان پی می برد.حال نمی دانم کانون وکلای استان تا چه اندازه جوابگوی این تخلفات میباشد؟سایت کانون وکلا هم وجود دارد وباید یک مراجعه ای هم داشته باشیم.


مطلع : 1390/4/27 - 01:13:07
وکلیل پایه یک
در احکام صادره بر علیه شهرداری نام نصیر زاده به عنوان وکیل متشاکیان بر علیه شهرداری ثبت شده و سایر مدارک پیش کش ... (محفوظ)


زنبور عسل : 1390/4/27 - 07:48:04
آقا ما که چند روز قبل بابت یک قضیه دیگر نوشتیم که :
گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هرآنکه هست گیرند.
ضمناً پیه این تهدید و شکایت ها به تن ما هم خورده. ماشالله برخی مسئولین ما تا تقی به توقی می خورد داد و هوار راه می اندازند و می روند در مایه های تهدید و تحدید و شکایت و آی نفس کش . . . . . . . . . . . .
خدائیش عجب شهر جذابی داریم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
جاهای دیگر صبح به صبح در فکر ابتکار و اقدام و کار و خدمت و افتخار هستند، ما هم مثل برره ایها اول صبح فکر می کنیم ببینیم با چه کسی می توانیم دعوا کنیم یا از چه کسی می توانیم شکایت کنیم!!!!!!!!!!!!!


حمید : 1390/4/27 - 09:07:46
یکی از ضررهایی که اقای ... به شهرداری زده:
در قضایای حکم تخریب ساختمان ها در میانه مثلا اضافه بناها عدم دفاع و عدم حتی مکاتبه با دیوان جریمه ها از ضریب 3 حداکثر 1 شده یعنی تمام جریمه ها که حق شهرداری بوده به یک سوم تقلیل یافته بطور مثال میزان جریمه ساختمان واقع در چهارراه فرمانداری از 300 میلیون تومان به 50 ملیون قسط تبدیل شده
حال پیدا کنید پرتقال فروش را


ساقی : 1390/4/27 - 09:43:43
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم


قادر حسن زاده- قافلان : 1390/4/27 - 09:55:23
طاهر جان نگران نباش!
طبق قانون مطبوعات برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دادگاههای شهرستانها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند و فقط شعبه ای از دادگاه مطبوعات در مرکز استان دایر شده که به این موضوع رسیدگی می کند. شما هم قبل از دریافت نامه و احضار کتبی در هیچ جایی حاضر نشوید مگر برای صحبت دوستانه. فایل صوتی آقای ابوالقاسم زاده و دیگر اعضای حاضر در آن جلسه موجود است و شما فقط اطلاع رسانی کرده اید. پس نگران چیزی نباشید.
**************
محمدصادق نائبي: ممنونم جناب آقاي قادر حسن زاده. بنده از طريق وزارت ارشاد و اداره كل مطبوعات در تهران اقدام كرده ام ولي آنچه قصد ما هست پيگيري اين شكايت برخلاف جريان رودخانه است. شايد مسائل شهرداري و شوراي شهر در جلسه استيضاح حل نشود ولي قطعاً در جلسه دادگاه قابل حل است. هر شهروند ميانه اي مي تواند از شهردار و مسائل شهرداري شكايت كند و آنرا پيگيري كند. يكي از مسائل مهم شهرداري و قسمت مشاوره حقوقي شهرداري، پرداخت جرايم سنگين بالاي 10 ميليارد ريال بدون تملك يك متر زمين است كه از طريق همين دادگاه پيگيري خواهد شد و اگر شاكي منصرف شود، مانند آنها شكايت خواهيم كرد.


سعید شیخ الاسلامی(gaflanti )1390/4/27 - 10:45:11
:
اقدامهای غیر اخلاقی و خلاف عرف هر چند قانونی یکی از راهکارهای اشخاص و مسئولانی است که منطقا جوابی برای انتقادات ندارند و یا توان پاسخگویی ندارند
شکایت علیه مطبوعات و رسانه ها به جای پاسخگویی منطقی یکی از این نمونه هاست


احد اصغري : 1390/4/27 - 11:50:32
با سلام و آرزوي پايندگي براي اهل قلم وآزادي بيان :

اينجا منبع خبر مشخص و اماكن فاقد صلاحيت رسيدگي است
ما هم كه نظر و كامنت انتقادي به اشخاص ونهادها ميگذاريم كاملا شفاف و سلول انفرادي اوين ديده هستيم . پس فقط ميماند رسوايي عوامفريبان و مستبدان انتقاد ناپذير و اين قلم بيچاره در هر دادگاه قابل محاكمه .


پاس : 1390/4/27 - 12:21:24
یاواش یاواش پاسی چیخیر. هر کسین ئوره یینده سوزو وار دئسین ها.


N.J : 1390/4/27 - 13:25:26
با سلام اولا خیلی ممنون که با خبرهای درست وبی طرفانه ماو همه اهل میانه را از خیانتهایی که به این شهرمیشه مطلع میکنید و من به شخصه باور دارم که آقای طاهر نائبی این شکایت ناشیانه و ناآگاهانه با پیروزی پشت سر خواهند گذاشت. تشکر میکنیم از اینکه از حق و حقوق میانه دفاع میکنید. با آرزوی موفقیت.


/ : 1390/4/27 - 19:47:47
امیدواریم ۴ عضو شورا که دم از اطلاع رسانی و طرف شهروندان بودن را می زنند در عمل هم نشون بدن که حرف هایی که زدن بر اساس سند و مدرک هست یا فریب دادن مردم!


معصومه زندي(mzandi )1390/4/27 - 20:27:08
:
امیدوارم آقای نصیرزاده پاسخ خوبی به سه ماه تخریب آقای نائبی علیه شهردار مظلوم و پرکار بدهند. ما لحظه شماری می کنیم تا دادگاه تشکیل شود و آقای نائبی متوجه شوند شهر بی در و پیکر نیست.
*******************
محمدصادق نائبی: خانم زندی من تا اسم شما را دیدم ترسیدم که حرف بنده را تأیید کنید. ادبیات و رفتار شما نشان داده است که از هرکه تعریف کنید بدبخت می کنید.
مزید بر اطلاع شما باید عرض کنم آقای نصیرزاده کاملاً در نقطه مقابل شهرداری قرار گرفته و وکیل شاکیان علیه شهرداری است! حال شما خوبه؟!


در راه مانده : 1390/4/27 - 22:30:46
این بارهم خودتو زود به نصیرزاده نچسبون .بهتره بدونی اون فقط شاکیه کسی که پاسخ میده دادگاهه.پاسخ اربابت رو هم خواهند داد بزودی .شیتلمه!


مهدی چهرهء(mitaa )1390/4/28 - 00:17:01
:
نائبی موفق اولاسان انشالا
************
محمدصادق نائبي: يك نقطه اشتراك!


کارشناس حقوق (نام محفوظ) : 1390/4/28 - 18:39:49
مستندا به تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر 1373 دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ، دادگاه کیفری استان می باشد که این دادگاه از سه نفر(رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان) تشکیل می شود و جلسه دادگاه، علنی و با حضور هیات منصفه می باشد.
البته دادسرای محل وقوع جرم تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و پس از صدور کیفرخواست پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه کیفری استان ارسال می کند
*****************
محمدصادق نائبی: محض یادآوری به وکیل محترم که بایستی زیر و بم تمام قوانین و مواد و تبصره ها را حفظ باشند و یک خبرنگار را به اماکن احضار نکنند!


مسعود : 1390/4/28 - 20:55:25
آقای نایبی ما دانشجویان نیز با شماییم
************
محمدصادق نائبی: فقط روی خودت حساب باز می کنم نه دیگران!


جنگال : 1390/4/28 - 21:39:26
سلام نایبی جان
چه کنم که نصیرزاده همسایه ما هست ! برات آرزوی موفقیت دارم.
***************
محمدصادق نائبی: سن قونشودان یاپیش


شهروند جوان : 1390/4/28 - 23:30:41
با آشنائی که از شخصیت آقای نصیرزاده داشتم واقعا برام بعید است که ایشان این کار رو کرده باشند ...به هر حال امیدوارم که ایشان در آینده نزدیک از شکایتشون صرف نظر بکنند .و اگر چنین نشد انشاالله که آقای نائبی موفق میشند....


یک همدل ودوست اشنا : 1390/4/31 - 18:57:33
سایت صدای میانه دراین مدت فعالیت در انعکاس رویدادهای مختلف توانسته نقش مهم وسازنده ای در سطح شهرستان ایفا نماید بنظرم خوب بود اقای نصیرزاده قبل از شکایت به مراجع قضایی با مسولین صدای میانه یک نشست دوستانه در صورت داشتن سوالی در خصو ص مورد شکایت برکزار میگردید واگر نقطه نظراتی در این مورد جهت روشن شدن موضوع داشت بیان می کرد تاافکار عمومی نیز از ان مطلع می شدند بیاییم این تریبونهای ارزشمند را به اسانی فدائی احساسات خود نکنیم باشد باهمکاری هم زمینه فعالیت این عزیران فراهم کنیم


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s