اختصاص قسمتی برای اخبار ورزشی - علمدار غريب
منبع : علمدار غریب

متن شماره 9: اختصاص قسمتی برای اخبار ورزشیبازدید کننده : 559 نفر

به نظر من جهت پیشرفت ورزش میانه نیاز می بینم قسمتی نیز به خبر های ورزشی و قهرمانان ورزشی تعلق بگیرد.ما مردم باید از قهرمانان شهر خود حمایت کنیم تا مانند کاظم رجبی به تبریز مهاجرت نکنند.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s