هفته‌دولت، هفته افتخار Ùˆ سربلندی وسپاس از دولتی است Ú©Ù‡ تمام همتش؛ خدمت به محرومان جامعه Ùˆ رفع نیاز دردمند ان Ùˆ مستمندان Ùˆ ایجاد جامعه‌ای Ø³Ø±Ø - روا بط عمو Ù…ÛŒ بخشداری کاغذ کنان
منبع : روا بط عمو Ù…ÛŒ بخشد اری کا غذ کنا Ù†

متن شماره 14: هفته‌دولت، هفته افتخار Ùˆ سربلندی وسپاس از دولتی است Ú©Ù‡ تمام همتش؛ خدمت به محرومان جامعه Ùˆ رفع نیاز دردمند ان Ùˆ مستمندان Ùˆ ایجاد جامعه‌ای سرØبازدید کننده : 523 نفر

روابط عمومی بخشداری کا غذ کنا ن:مهند س مشایخی – بخشدار کا غذ کنان در مصاحبه مطبوعا تی بمنا -سبت هفته دولت :
در تاریخ هر ملت، فراز و نشیب های تلخ و شیرینی وجود دارد که تعیین کننده سرنوشت و سازنده فرهنگ آن ملت است. نظام جمهوری اسلامی در ایران به رهبری بزرگ مردی که جهان مانند او را کمتر به خود دیده است، نیز جان فشانی فرزندان فداکار این مرز و بوم، بزرگ ترین بخش تاریخ ماست که خاطرات تلخ و شیرین بسیاری در دل دارد. در این میان، شهادت دو شخصیت فداکار اسلام، رجایی و باهنر که به آتش کین منافقان سوختند، فصلی از شهادت را به نام «هفته دولت» در تاریخ انقلاب گشوده است.
و ي در ادامه مصاحبه گفت : دردولت اسلامی باید همه افراد جامعه، در برابر قانون و در استفاده از امکانات خدادادی میهن اسلامی، یکسان و در بهره مندی از مواهب حیات، متعادل باشند. هیچ کس نتواند بر خلاف قانون، میل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند. طبقات محروم و پا برهنگان جامعه، مورد عنایت خاص دولت باشند و رفع محرومیت و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان، وظیفه بزرگ دولت و دستگاه قضایی محسوب شود. و هیچ تدبیری در جامعه، به افزایش شکاف میان فقرا و اغنیا نینجامد. پابرهنگان، حکومت و دولت اسلامی را پشتیبان و حامی خود حس کنند و برنامه های آن را در جهت رفاه و رفع محرومیت خود بیابند.
مهند س مشا یخی : بخشدار کا غذ کنا ن در پا یان افز ود : بر نا مه هفته دولت سال جا ري در این بخش بهر ه بر داری از پر وژ ه ها ی گا ز رسا نی روستای های قراجه ار باط – جمال آباد و بهسا زی و آ سفا لت محو ر رو ستا ها ی بهمن آباد – تختمشلو – کهو رین وحا جی میر و .... و همچنین بهره برداری از آنتن BTS قره حا جیلو و تلفن خا نگی روستا ی سو رق و خیا بان فضیلت در شهر آقکند و کلنگ زنی طر ح های احدا ث بو ستا ن و CNG آقکند وپا یگا ه اور ژ انس در جاده تر ا نزیت ما بین حوزه این بخش وبخش مرکز ی می با شد که جمعا برای پر وژه ها ی بهر ه بر دا ری شده مبلغی با لغ بر 30 میلیا رد ریا ل اعتبا ر هز ینه شده است .طاهر نائبی(mayana )1389/6/9 - 17:32:06
((هیچ تدبیری در جامعه، به افزایش شکاف میان فقرا و اغنیا نینجامد)).
امیدواریم و منتظر!


متاسف(paiamnice2000 )1389/6/21 - 20:26:43
سلام منم به نوبه خودم از روا بط عمومی بخشداری کاغذکنان میکنم.و خواهشم اینست اگر امکان دارد به وب سایت دیگر میانه هم مراجعه کنند تا از این طریق نیز اطلاع رسانی انجام شود.

http://www.miyanali.com
با تشکر


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s