تجهیزکتابخانه مسجد تاريخي سنگي ترک و افتتاح اولين مهد کودک و پيش دبستاني قرآني در ميانه - ا.مختاری
منبع : آرشیو روزنامه قرآنی اعتدال

متن شماره 78: تجهیزکتابخانه مسجد تاريخي سنگي ترک و افتتاح اولين مهد کودک و پيش دبستاني قرآني در ميانهبازدید کننده : 557 نفر

اولين مهد کودک و پيش دبستاني قرآني در ميانه افتتاح شد
اولين مهد کودک و پيش دبستاني قرآني (شکوفه هاي نور ) با برنامه هاي مدون با محوريت هاي قرآن و اهل بيت (ع)ميانه افتتاح شد.
مدير دارالقرآن محبان اهل بيت (ع) ميانه در اين خصوص به خبرنگار ما گفت :مهد کودک و پيش دبستاني قرآني (شکوفه هاي نور ) با برنامه هاي مدون آموزشي ،فرهنگي و هنري با محوريت قرآن و اهل بيت (ع) در محيطي پر نشاط و جذاب زير نظر آموزش و پرورش ميانه براي اولين بار افتتاح شده است.
ناصري افزود: علاوه بر داير کردن مهد کودک قرآني در ميانه ،به منظور ارتقاي سطح قرآن آموزان سنين بالاتر اين منطقه در زمينه حفظ کل قرآن (طرح 5 ساله ) و آموزش مفاهيم قرآن طرح شش ماهه ، قرار دادي مابين مرکز هماهنگي ،توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني کشور و دارالقرآن ميانه منعقد گرديد که در اين قرار داد 320 نفر از قرآن آموزان در اين طرح آموزش مي بينند.
وي همچنين ضمن قدرداني از دفترمرکزهماهنگي، توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني کشور ، از برگزيده شدن دارالقرآن محبان اهل بيت (ع)ميانه به عنوان اولين دار القرآن برگزيده کشوري خبري داد.

منبع : آرشیو روزنامه قرآنی اعتدال

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کتابخانه مسجد تاريخي سنگي ترک تجهيز مي شود

کتابخانه مسجد تاريخي سنگي شهر ترک به همت مرکز هماهنگي، توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني کشور تجهيز مي شود.
به گزارش خبرنگار اعتدال ،کتابخانه امام صادق (ع) مسجد تاريخي سنگي شهر ترک با محصولات فرهنگي از جمله: قرآن ،کتاب و نرم افزار تجهيز مي شود که داراي 350 نفر عضو فعال مي باشد .
شايان ذکر است مسجد سنگي ترک از مساجد تاريخي است که بعضي بناي آن را به دوران شاه عباس صفوي و بعضي به ناصرالدين شاه قاجار و بعضي نيز به خانان مغول مخصوصا سلطان محمد الجايتو نسبت مي دهند.

آرشیو روزنامه قرآنی اعتدال - بیست و یکم شهریور ماه 1388

http://www.etedaldaily.com/1388/6/21/Etedal/1389/Page/8/Index.htmاستفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s