تاریخچه راه آهن شمالغرب کشور - طاهر نائبی
منبع : سایت راه آهن شمالغرب

متن شماره 8: تاریخچه راه آهن شمالغرب کشور بازدید کننده : 4894 نفر

 

تاریخچه افتتاح راه آهن شمالغرب کشور 

 

راه آهن زنجان- تبريز تا سال 1320 تكميل Ùˆ براي بهره برداري آماده شد كه براي افتتاح آن رضا شاه به همراه وليعهد سوار بر قطار سلطنتي تهران را ترك كردند. رضاشاه در حاليكه به دقت ساعت جيبي خود را مي نگريست زمان آغاز حركت قطار Ùˆ رسيدن به ايستگاه ها را كنترل مي كرد راننده لوكوموتيو هم به شدت دقت مي كرد تا طبق زمان پيش بيني شده مسيرها را طي كند زيرا ممكن بيود موجب بازخواست رضاخان قرار گيرد. در سالهاي 1316 Ùˆ 1317 سرهنگ دوم اشرفي با پيشنهاد سجادي وزير راه Ùˆ تائيد رئيس شهرباني وقت ( سرتيپ مختاري ) رئيس پليس راه آهن شد Ùˆ تشكيلات پليس‌هاي انتظامي ايستگاه ها را فراهم آورد يعني با ادغام شاخه هاي پليس ساختماني Ùˆ بهره برداري پليس انتظامي راه آهن در هفت بخش يعني تهران- ساري – اراك- اهواز- نيشابور- زنجان- يزد Ùˆ تبريز تاسيس گرديد. لذا وقتي رضا شاه با قطار به طرف زنجان حركت كرد وزير راه ØŒ وليعهد، رئيس دربار ØŒ رئيس پليس راه آهن Ùˆ تعداد زيادي از مسئولين همراه وي بودند ايستگاه راه آهن زنجان را آذين بسته بودند . دانش آموزان دختر Ùˆ پسر را در ايستگاه راه آهن جمع آورده Ùˆ منتظر رسيدن قطار به زنجان بودند مقامات شهري نيز در ايستگاه آماده استقبال از رضاخان شده وقتي سوت قطار شنيده شد همه مرتب Ùˆ منظم در صف ايستاده بودند قطار طبق معمول ساعت تنظيمي در ايستگاه زنجان متوقف شد در حاليكه رضاخان در جلو پنجره قطار ايستاده بود Ùˆ مردم كف مي زدند ساعت خود را از جيبش درآورد Ùˆ پس از نگاه به عقربه هاي آن در حاليكه لبخند بر چهره داشت از مسئولان تشكر كرد زيرا قطار درست طبق ساعت به ايستگاه زنجان رسيده بود. قطار پس از توقف كوتاهي براي اينكه هدف اصلي رضاخان افتتاح راه آهن تبريز بود زنجان را به قصد ميانه Ùˆ تبريز ترك كرد. در ايام جنگ جهاني دوم با ورود متفقين به ايران مدتي رفت Ùˆ آمد در خط آهن تهران- زنجان – تبريز تعطيل شد ولي از اوايل سال 1323 بهره برداري از آن شروع گرديد. در سال 1325 به علت ورود حزب دمكوكراتي ها به زنجان راه آهن توسط آنها اشغال شد Ùˆ اولين جايي را كه اشغال كردند نيروي انتظامي راه آهن بود كه توسط دموكرات ها راه آهن يكي از خطوط مواصلاتي اين گروه محسوب مي شد Ùˆ اكثراً جهت رفتن به تهران يا تبريز Ùˆ آوردن مايحتاج از خط آهن استفاده مي كردند. ايستگاه راه آهن زنجان تا مدتها يكي از مراكز ديدني Ùˆ تاريخي محسوب مي شد حتي اهالي شهر جهت قدم زدن Ùˆ گذراندن اوقات فراغت Ùˆ تماشاي ورود قطار به ايستگاه مي آمدند Ùˆ جوانان در رستوران راه آهن از نوشابه هاي مختلف مثل « ليموناد » استفاده مي كردند . به علت نزديكي ايستگاه راه آهن به شهر از آمدن Ùˆ رفتن قطارها مطلع بودند . كاركنان راه آهن كه از افراد غيربومي بودند در خانه ها Ùˆ منازل نزديك راه آهن كار مي كردند Ùˆ به علت اينكه غريبه بودند مورد توجه Ùˆ شناخت اهالي قرار داشتند اينان بعدها با زنجاني ها ازدواج كردند Ùˆ در واقع زنجاني شدند. قابل ذكر است كه اكثر كاركنان راه آهن از افراد فني محسوب شده Ùˆ در كارهاي ساختماني Ùˆ تعميرات وسايط نقليه Ùˆ عمراني Ùˆ تاسيسات موردنياز بودند. راه آهن زنجان بعدها مركز راه آهن شمالغرب كشور گرديد يعني پس از احداث خط آهن ميانه – مراغه مركز ناحيه شمالغرب كشور به زنجان منتقل شد . راه آهن ناحيه شمالغرب از نظر اينكه تهران را به تبريز Ùˆ غرب كشور را به شمال Ùˆ جنوب Ùˆ شرق Ùˆ بالمال ايران را به دنيا مربوط مي سازد از نظر سوق الجيشي موقعيت خاصي دارد. وضعيت Ùˆ زير ساخت خط از نظر فني بسيار خوب Ùˆ مناسب است. از تهران تا ميانه قطار از مجاورت Ùˆ يا وسط آباديهاي مشجحر Ùˆ خرم عبور مي كند Ùˆ از زنجان تا ميانه 5 تونل وجود دارد كه بزرگترين آن 1306 متر طول دارد . از سوزن ورودي ايستگاه قزوين تا سوزن خروجي ايستگاه مراغه به طول 465 كيلومتر حدود اين ناحيه مي باشد از قزوين تا مراغه با شيب 15 در هزار، بلندترين نقطه ايستگاه سراجو- كيلومتر 548 با ارتفاع 1844 متر از سطح درياست.

 

**هشتم آبان ماه Û±Û³Û±Û·: آغاز ساختمان راه‌آهن شمال غرب (تهران - میانه)  

 

http://sg.rai.ir/Site.aspx?A=p&ParTree=A09000B0111313      استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s