فولاد میانه از نگاه آمار - طاهر نائبی
منبع : گزارش هیات مدیره فولاد میانه

متن شماره 50: فولاد میانه از نگاه آماربازدید کننده : 2184 نفر

سال گذشته سازمان بورس طبق روال همه ساله گزارش های سالیانه شرکت ها را ارئه کرد که یکی از این شرکت ها فولاد میانه(آذربایجان) بود .

متن حاضر تلخیص ØªÙ‚ریبا Ù‹ یک سوم گزارش اصلی یعنی" فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به سال مالی 29/12/1388" است (گزارش مربوط به سال 1389 منتشر نشده است).

در هفته های آتی گزارش های بعدی خدمت شما ارائه Ù…ÛŒ شود  Ú©Ù‡ آن گزارش ها بیشتر مربوط به نوع مدیریت مالی شرکت Ùˆ مباحثی نظیر نسبت های مالکیت ØŒ سودآوری ونقدینگی خواهد بود ØŒ در آن صورت است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ توان تقریبا Ù‹ عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار داد .

سال 87و 88 برای فولاد آذربایجان سال بسیار پر افت وخیزی بود واگر تزریق بودجه توسط دولت در این زمینه نبود الان این کارخانه نیز به جمع شرکت های ورشکسته پیوسته بود و معلوم نبود دست چه سرمایه دارانی می افتاد .

در آن سال بنا بر سیاستی Ú©Ù‡ دولت برای کارخانه های فولاد اعمال کرده بود ،این شرکت نیز با تولیدات بی رويه خود منجر به ایجاد "زيان خالص به مبلغ 1384 Ù…يليارد ريال Ùˆ زيان انباشته به ميزان 1376 Ù…يليارد ريال" در مقايسه با Ø¢Ø®Ø±ÙŠÙ† سرمايه ثبت شده (300 Ù…يليارد ريال) شد Ùˆ بر همین اساس بود Ú©Ù‡ فولاد آذربايجان قابل پذيرش در بورس نشد  Ùˆ پرونده شركت از فهرست شركت‌هاي در جريان پذيرش در بورس حذف شد.     

بنده گزارش کاملی در سایت "صدای میانه" درج كردم که از طریق لینک زیر قابل دسترسی بوده و می توانید آن را نیز مطالعه کنید

رفتن مهندس طیبی Ùˆ تقویت شایعه بدهکاربودن قطب صنعتی میانه!ØŸ(طاهر نائبي)  www.vom.ir/mayana/6

ولی سال 1389 خبرهای خوبی در این زمینه شنیده شد که حاکی از سود دهی شرکت بود واگر این روند امسال نیز ادامه یابد ،این کارخانه ی بزرگ از طریق بورس به مردم واگذار خواهد شد .

 

حال خلاصه ی گزارش را با اندکی اضافات ،مرور می کنیم :

شرکت فولاد آذربایجان در تاریخ 21/12/1378 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده Ùˆ Ø·ÛŒ شماره 160368 مورخ 21/12/1378 در اداره ثبت شرکت ها  ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده Ùˆ در تاریخ 30/07/1380 محل شرکت به استان آذربایجان شرقی ،شهرستان میانه منتقل Ùˆ تحت شماره 795 در اداره ثبت شرکت ها  ومالکیت صنعتی آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است .

به موجب تصویب نامه ی شماره ی 32916 /ت 31379 ه مورخ 13/6/1383 هیات وزیران شرکت از نیمه ی دوم آن سال مشمول واگذاری از طریق سهام در بورس به بخش غیر دولتی گردیده که از جمله اقدامات لازم در این خصوص طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت به تاریخ 04/12/1386 که در مورخه ی 19/01/1387 تحت شماره ی 622 اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسیده ،نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است ،مرکز اصلی این شرکت در شهرستان میانه جنب ایستگاه راه آهن واقع است .

شرکت فولادآذربایجان در مجموع 350.000.000 سهم دارد Ú©Ù‡ از این  Ù…یزان سهام ،سازمان توسعه ونوسازی معادن Ùˆ صنایع معدنی با تعداد 349.999.996سهم(99.99درصد Ú©Ù„ سهام) Ùˆ شرکت های فولاد مبارکه ÛŒ اصفهان ،ذوب آهن اصفهان ،شرکت ملی فولاد ایران  Ùˆ فولاد خوزستان هر کدام با 1 سهم (0.01درصد)،بیشترین وکمترین صاحبان سهام در این شرکت هستند . 

از جمله مهمترین اهداف سال مورد گزارش (سال اصلاح الگوی مصرف )شرکت :

1- بازنگری واصلاح مصرف در شرکت

 2- حفظ کرامت انسانی

 3- تولید محصولات کیفی به میزان 585 هزار تن

4- اخذ گواهینامه اهتمام جایزه ی ملی کیفیت ایران و...

موفقیت هایی که شرکت در این راستا به دست آورده است ،تولید میلگرد سایز 18 بصورت دو شاخه و اخذ گواهینامه اهتمام به کیفیت برای اولین بار در استان می باشد .

اعضای هیات مدیره ی شرکت فولاد میانه در سال مالی 1388 را آقایان احمد امین فر به عنوان رییس هیات مدیره وغیرموظف ،سیدباقرمرتضوی نایب رییس هیات مدیره، مدیر عامل و موظف ، همچنین علیرضا خیاط ،علی مسافری و بهمن عیاررضایی به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره تشکیل می دهند .

در مورد آقای مرتضوی نیز لازم به یادآوری است Ú©Ù‡ ایشان در اواسط سال  1388 ابتدا به عنوان سرپرست وسپس به صورت رسمی در تاریخ 28/09/1388به عنوان مدیر عامل فولادآذرایجان انتصاب شدند Ú©Ù‡ پيش از اين سمت ،مديريت شرکت صنايع فولاد کرمان را بر عهده داشته است.

هم چنین براساس این گزارش سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و مرجع تشخیص مالیات شرکت انجام وظیفه کرده است .

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت  Ù†ÛŒØ² به تاریخ 19/1/87 بر Ù…ÛŒ گردد Ú©Ù‡ به موجب آن Ùˆ بر اساس اصلاح ماده یک اساسنامه، شرکت، از سهامی خاص به عام تبدیل شد.

با نگاهی به این گزارش متوجه می شویم که تعداد 229 نفر(مرد وزن) در4بخش تولید 48نفر ،توزیع و فروش 7 نفر ، امورمالی واداری 95 نفر ،فنی و پشتیبانی 79 نفر مشغول به کار هستند .(این تعداد نیروی کار ،افرادی هستند که استخدام رسمی بوده وبر اساس قانون قرارداد کار حق وحقوق می گیرند)

از این تعداد نیروی انسانی 100نفر کمتر از 35 سال ØŒ114 نفر 35 تا 45 سال ØŒ 14 نفر 46تا55 سال Ùˆ  یک نفر نیز بالای 55 سال سن دارند ،که به ترتیب 43.6 ØŒ50 ØŒ6 Ùˆ 0.4 درصد Ú©Ù„ کارکنان را تشکیل Ù…ÛŒ دهد .

Ú©Ù‡ 42 % در بخش امور مالی Ùˆ اداری ØŒ34 % در بخش فنی Ùˆ پشتیبانی ØŒ21 % در بخش تولید  Ùˆ 3%در بخش توزیع وفروش مشغول به کارند.

اگر آمار کارکنان(مرد وزن) برحسب مدرک  ØªØ­ØµÛŒÙ„ÛŒ مورد بررسی قرار گیرد نتایج زیر حاصل Ù…ÛŒ شود :

کمتر از دیپلم 16 نفر(7%) ،دیپلم 103 نفر(45%) ،فوق دیپلم 59 نفر(26%) ،لیسانس 50 نفر(21%) و 2 نفر نیز در سطح فوق لیسانس هستند .

هم چنین شرکت موظف است طبق مصوبه ی مورخه ی 17/5/87هیات وزیران اقدام به تغییر وضعیت 35 نفر در قبال قرارداد کار کند.

از 35 نفر نیرویی که فولاد باید انتخاب کند،5 نفر کمتر از دیپلم(15%) ،15 نفر دیپلم(43%) ،6 نفر فوق دیپلم(17%) و 9 نفر لیسانس (25%)باید باشند.

شرکت در سال مالی 88 برای 194 نفر(زن ومرد)از نیروی انسانی خود در بخش های بهره برداری ،حراست ،طرح وتوسعه،خرید ،مالی ،منابع انسانی ،حوزه ی مدیر عامل و فروش، مجموعا ً 8140 نفرساعت آموزش داده که امور بهره برداری با 99 نفر و 3812 ساعت بیشترین و قسمت فروش با 6 نفر و 317 ساعت آموزش کمترین سهم را در این بخش دارند .

در مجموع 215.451.336 ریال هزینه ی این آموزش ها بوده است که همان بخش ها بیشترین (25%)وکمترین (7%) هزینه ها را برای شرکت ، داشته اند .

 

مقادیر تولید شرکت در سالهای 1384 ØŒ1385 ØŒ1386ØŒ 1387 Ùˆ 1388 به ترتیب 525.383 ØŒ556.807ØŒ 581.785ØŒ 603.138 Ùˆ 488.210 تن Ù…ÛŒ باشد، همچنین مقادیر فروش شرکت در Ø·ÛŒ این سالها برابر با 540.190 ØŒ550.932 ØŒ 575.296 ØŒ 608.019  Ùˆ 490.143 تن بوده است .

همانطور Ú©Ù‡ ملاحظه Ù…ÛŒ شود این شرکت در 1388 کمترین مقدار تولید وفروش را داشته است Ùˆ برعکس سال قبل از آن یعنی 1387 بیشترین تولید وفروش را داشته است  Ùˆ در واقع در این سال بود Ú©Ù‡ فولاد میانه رکورد تولید فولاد در ایران را شکست واین به نوعی موفقیت(به دلیل سیاست های اشتباه دولت Ùˆ پیش بینی های نادرست از قیمت بازار جهانی فولاد ناموفق بود Ùˆ فولاد کشور را با مشکل روبرو ساخت) را به نام خود در سطح ملی به ثبت رسانید .

 

ادامه ی گزارش در هفته های آتی خدمت شما ارائه خواهدشد .

 

 : 1390/1/14 - 22:49:03
به نظر من بهتره که به جای ارایه گزارش به این صورت ، متن کاملش رو مستقیما از آدرس زیر( سایت کدال) دریافت کنید و برای تحلیل گزارش و اطلاع رسانی بهتر از نظرات چند تحلیلگر استفاده نمایید و دلیل اصلی مشکلات این شرکت دریافت وامهای متعدد می باشد که سالیانه 40 میلیارد هزینه مالی و بهره را به شرکت تحمیل می کند و به دلیل عدم افزایش سرمایه و عدم توانایی بازپرداخت وامها شرکت مواجه با بحران نقدینگی می باشد و نیز توجه داشته باشید که شرکتی که دولت می خواهد واگذار نماید بایستی تنها از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شود
http://codal.ir/ReportList.aspx?Symbol=&Name=%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af+%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86&ISIC=&ReportType=-1&FromDate=&ToDate=&IsAudited=-1&Period=-1&CompanyState=-1&YearEndToDate=&Publisher=False&OnlyChilds=False
************************
طاهر نائبی :
از راهنمایی های شما تشکر کرده و با اطلاعاتتون ما را یاری دهید .
متن گزارش خیلی زیاد بود ،فایل هم که به صورت PDF است و به این دلیل خلاصه نویسی شده است ،لینک آن را نیز در قسمت دوم گزارش می خواستم بگذارم که مسائل مالی و چرایی مشکلات پیش آمده آنجا مطرح خواهد شد .


مهدی صلواتی(salavati )1390/1/16 - 23:15:27
ممنونم. خیلی اطلاعات مفیدی کسب کردم.
****************
طاهر نائبی:
ممنون لطف دارید .


حسین قنبری : 1390/5/11 - 12:00:13
ساغول قارداش


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s