به همت اعضا،vom یک ساله شد - طاهر نائبی
منبع : طاهر نائبی

متن شماره 21: به همت اعضا،vom یک ساله شد بازدید کننده : 720 نفر

حدود یک سال پیش بود که اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه یک سایت اینترنتی مختص شهرستان میانه در راه است.

عده ای خوشحال شدند Ùˆ عده ای ناراحت وبعضی ها انگ وابستگی را به سایت زدند .در این مدت ،خبرهای خوب وبد  زیادی را دیده وخواندیم کسانی بودند Ú©Ù‡ در ابتدای راه جلو آمدند ولی بعدا ًپا پس کشیدند،یا بنا به دلایلی با سایت قهر کردند .

قرار براین گذاشته شده  Ú©Ù‡ همه بتوانند در کمال رعایت حریم وحرمت ها حرف خود را به مسئولین بزنند ولی آنطور Ú©Ù‡ باید وشاید حجم مطالب در سایت ،با توجه به دویست واندی اعضایش زیاد نبوده ونیست .

قرار براین بود با توجه به وعده ای که در یک بیانیه مانندی نوشته شده بود موارد زیر عملی شود و فکر میکنم که یادآوری آن خالی از لطف نباشد(متن شماره 1009 ) :

((آمده ایم تا دست در دست هم دهیم به مهر  Ùˆ میانه را آباد کنیم.
آمده ایم تا تنها درباره میانه سخن بگوئیم.
آمده ایم تا هزاران میانه ای در نقاط مختلف دنیا را دور هم گرد آوریم.
آمده ایم تا آینده ای روشن برای میانه تصویر کنیم.
آمده ایم تا برای انبوه مشکلات میانه و میانه ای راهکار نشان دهیم.
آمده ایم تا برای آبادانی میانه از خرد جمعی استفاده کنیم.
آمده ایم تا اتاق فکر مجازی ایجاد کنیم و وسعت خود را از میانه به دنیا گسترش دهیم.
آمده ایم تا مسئولین را از راهکارها و تحلیل های نخبگان و فرهیختگان میانه در مورد شهرشان آگاه سازیم.
آمده ایم تا پل ارتباطی مردم و مسئولین باشیم و مشکلات مردم را به گوش مسئولین برسانیم.
آمده ایم تا آینه زیبایی ها و زشتی های میانه باشیم و زشتی ها را به زیبایی ها تبدیل کنیم.
آمده ایم تا دست مسئول کاری و دلسوز را ببوسیم و او را در ادامه خدمت کمک کنیم.
آمده ایم تا مسئول بی برنامه و بی انگیزه را به مردم و مسئولین بالاتر معرفی کنیم.
آمده ایم تا چشم انداز سالهای دور میانه را ترسیم کنیم.
آمده ایم تا با هم باشیم و با هم بیاندیشیم و همدیگر را تنها نگذاریم.
((صدای میانه))، صدای مردمی است که دوست دارند زادگاهشان دست کم از شهرهای اطراف عقبتر نماند.
((صدای میانه))، صدای فرهیختگان میانه است که دوست دارند مسئولین شهر را در خدمت بهتر یاری دهند و نقاط ضعف و قوت آنها را گوشزد کنند.
((صدای میانه))، متعلق به تمام میانه ای هاست که هر سال توسط هفت نفر اداره می شود.
((صدای میانه))، وابسته به هیچ شخص و جناحی نیست و پایگاه مالی و فکری آن عموم میانه ایها می باشد.
((صدای میانه))، در فقدان شبکه رادیوئی ـ تلویزیونی و کمبود مطبوعات، قصد دارد وظیفه آگاهاندن و اطلاع رسانی را عهده دار شود.
صدای میانه، نه عقد اخوتی با کسی بسته که در مقابل او اعتراض نکند و نه بنای دشمنی با کسی دارد که او را رسوا کند. ما تنها به آبادانی میانه می اندیشیم.
((صدای میانه))ØŒ از روز 29 Ø´Ù‡Ø±ÛŒÙˆØ± ماه 1388 مصادف با عید سعید فطر ØŒ رسماً راه اندازی گردید Ùˆ در سال اول با مدیرمسئولی صاحب امتیاز آن مهندس محمدصادق نائبی Ùˆ مدیر فنی مهندس مهدی عزیزی Ùˆ سردبیری آقای سعید صادقیان Ùˆ همکاری آقایان عبدالعظیم عظیمی، امیر رضا رمضانی، بهروز اسدی Ùˆ Ù…هدی لطفی در شورای راهبردی کار خود را آغاز نمود اما از سال دوم، فعالیت خود را پس از رای گیری الکترونیکی از مخاطبین سایت ØŒ با هفت نفر منتخب جدید آغاز خواهد کرد Ú©Ù‡ این هفت نفر مدیر مسئول Ùˆ سردبیر جدید را انتخاب خواهند کرد.
((صدای میانه))با رعایت موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مطبوعات کشور هدایت می شود و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت می پردازد.
درج مطالب با رعایت موازین شرعی Ùˆ قانون اساسی برای هر کسی آزاد است Ùˆ درج مطالب در این چهارچوب به منزله تأیید آن توسط اعضای شورای راهبردی نیست)). 

برخی وعده های فوق با وجود تحمل مشقت های فراوان به انجام رسیده اند که باز جای پیشرفت دارد . در متن فوق یک جمله طلایی وجود دارد که با سرلوحه قرار دادن آن درمطالب سایت می توان صدای میانه را محل پاسخگویی وصحبت افراد وسازمان هایی قرار داد که جایی برای گفتن حرف هایشان ندارند ، دلشان برای شهر میانه می سوزد یا به فکر اعتلای نام وآوازه ی شهرشان هستند.

 ÙˆØ¢Ù† جمله هم این است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ گوید:

((صدای میانه، نه عقد اخوتی با کسی بسته که در مقابل او اعتراض نکند و نه بنای دشمنی با کسی دارد که او را رسوا کند. ما تنها به آبادانی میانه می اندیشیم)).

این کودک یک ساله که تازه می خواهد راه رفتن یادبگیرد، نیازمند این است که با یاری و مساعدت از دستش گرفته شود و تا راه رفتن کامل آن،رها نشود ،هرچند که این کودک مراحل رشد را خیلی سریع طی کرده باشد .

این که در این مدت سایت چقدر توانسته موفق باشد، اینکه در طی یکسال یک سایت محدود به یک شهر بتواند50000 بازدید داشته باشد (تقریبا ً137 بازدید روزانه )آمار مناسبی است یا نه ؟ به نظرات بینندگان سایت بستگی دارد ومی توانید با اعلام نظراتتان خستگی را از دوش بانیان و مسئولین سایت بردارید .

(( صدای میانه)) زمانی متولد شد Ú©Ù‡ نیاز مبرم به یک منبع خبری  Ù‚ÙˆÛŒ Ú©Ù‡ بتواند بعد از دو سال جای خالی یک سایت خبررسانی مثل  miyaneh.com را پر کند، در بین همشهریان احساس Ù…ÛŒ شد .

اگر تنها این نکته مدنظر قرار گرفته شود Ú©Ù‡ یک سایت مستقل برای شهرمان وجود دارد همین باعث خوشحالی  Ù…ÛŒ باشد یادمان نرود زمانی منتظر Ù…ÛŒ ماندیم تا دریک بخش 15 دقیقه ای اخبار استان Ú©Ù‡ از شبکه یک پخش Ù…ÛŒ شد تنها یک اسم از میانه بشنویم حالا خبر هر Ú†Ù‡ بود .

وقتی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ بینیم به محض انتقاد از  نماینده ÛŒ محترمی ،بلافاصله در عرض کمتر از سه روز ویژه نامه ÛŒ 4 صفحه ای درباره ÛŒ خودش را ،در شهربه طور رایگان  Ù…نتشر وپخش Ù…ÛŒ کند Ù…ÛŒ فهمیم Ú©Ù‡ سایت کار خودش را به نحو احسن انجام داده است .

به محض نوشته شدن گزارشی درباره ضررهای مالی فولاد میانه ،نماینده محترم شهر دست وزیر صنایع را گرفته و به این واحد تولیدی می آورد تا برای آن چاره اندیشی کنند یعنی سایت ماموریت خود را انجام داده هر چند که عده ی معدودی آن راببینند .

وقتی که روابط عمومی چندین نهاد واداره وسازمان مثلا ًروابط عمومی فرمانداری میانه،که یکی از فعالترین اعضا است، در مقام پاسخگویی بر می آید همین خودش جای شکر دارد ونشان از اعتبار سایت دارد .

وقتی که مطلبی نوشته می شود و از شهرهای دیگر مثل بناب ، نظرات خود را اعلام می دارند من خودم خوشحال می شوم هر چند که نظرات آن فرد بر خلاف گفته های من باشد .

همین که سایتی بتواند مراجعینی از کشورهای انگلیس و کانادا و... گرفته تا شهرهایی مثل تبریز ،اردبیل ،سراب، تهران و بناب وهر آن همشهری و هموطنی که در جای جای دیگر مطالب این سایت راببیند باعث شعف است .

یکی از عواملی Ú©Ù‡ باعث پیشرفت Ùˆ توسعه ÛŒ یک جامعه ÛŒ متمدن Ù…ÛŒ شود ،آگاهی مردم از اوضاع واحوال دور وبر است ،حال اگر یک مرکز ثقلی در این زمینه  ÙˆØ¬ÙˆØ¯ داشته باشد ویا اینکه شناخته شود پس آن منبع توانسته  در ایفای نقش مهم خود در عصر ارتباطات وجهانی شدن موفق باشد مردم را تیزبین ونکته سنج کند .

هر منبع خبری متعهد ØŒ رسالتی دارد Ùˆ آن هم  Ø¢Ú¯Ø§Ù‡ کردن مردم به نحوی بی طرفانه است Ùˆ باید در این مسیر گام بردارد ،نه اینکه خبر یا نوشته ای به صورت غرض آلود نوشته شده Ùˆ اشخاص حقیقی Ùˆ حقوقی را مورد اتهام قرار دهد .

با ورود ((صدای میانه))تقریبا Ù‹ یک اتفاق نظری درباره منبع اطلاع رسانی در شهرستان میانه ایجاد شد Ùˆ بسیاری هرزسایت ها از بین رفتند یا دست Ú©Ù… دیگر نتوانستند مطالب را مطابق میل خود بنویسند ،قصد توهین به آن دسته سایت هایی نمی شود Ú©Ù‡ در نهایت سختی وقت وهزینه ÛŒ خود را Ù…ÛŒ گذارند تا اطلاع رسانی صحیحی صورت گیرد ØŒ خطاب نوشته ÛŒ من آن دسته از سایتهایی است Ú©Ù‡ افترا Ùˆ اتهام های واهی Ù…ÛŒ زنند ویا اینکه مناسبتی هستند Ú©Ù‡ اوج آن را در انتخابات مجلس هشتم بعد از تحولی Ú©Ù‡ میانه دات کام  بنا نهاد ،ملاحظه کردیم Ùˆ این افراد کسانی بودند Ú©Ù‡ به قول مثل معروف فیلشان یاد هندوستان کرده Ùˆ به عنوان ناجی های شهر پا در عرصه ÛŒ اطلاع رسانی یا تخریب افراد گذاشته بودند وبه محض تمام شدن انتخابات نتیجه این شد که، آنها را به خیر وما را به  سلامت .پس این گونه سایت ها نمی توانند سایت های قوی در جهت تنویر افکار عمومی باشند  زیرا Ú©Ù‡ عدول کردن از تعهداتی Ú©Ù‡ بر عهده ÛŒ یک سایت یا منبع اطلاع رسانی وجود دارد باعث کمرنگ شدن نقش آن رسانه Ù…ÛŒ شود .

 ((صدای میانه)) بدعت هایی نیز از خود بر جای گذاشته مثل دور هم جمع کردن اعضای دنیای مجازی با اسم Ùˆ عکس Ùˆ صفحه مختص هر فرد به خودش.

از همه مهمتر Ú©Ù‡ شاید بتوان گفت ،یک جهش در مدیریت سایت بود Ùˆ آن هم برگزاری انتخاب مدیر مسئول سایت با آرای اعضا بود Ú©Ù‡ در نوع خود یک حرکت جدید به حساب Ù…ÛŒ آمد Ùˆ برای اولین بار در خرداد ماه برگزار گردید .  

در این میان گله هایی نیز از برخی افراد وجود دارد Ú©Ù‡ در هنگام افتتاح سایت پیش آمدند ولی بعدها آن را رها کردند حتی بدون اینکه خداحافظی داشته باشند، من جمله برخی اعضای ((شورای مرکزی)) ØŒ ولی از آن جایی Ú©Ù‡ بنا به تعهد اولیه سایت ØŒ صدای میانه هیچگاه قائم به شخص یا گروه خاصی نبوده ونیست به راحتی خودش را جمع وجور کرد تا رفتن به یکباره برخی اعضا خلل آن چنانی درسایت ایجاد نکند ØŒ در اینکه بودن آن اعضا Ù…ÛŒ توانست مفید باشد Ø´Ú©ÛŒ نیست چون Ú©Ù‡ آنان بالاخره از فرهیختگان شهر ما بوده وهستند به هر حال هرکدام بنا به دلایلی از بودن در این سایت کنار کشیدند .امید Ú©Ù‡ با فراهم شدن شرایط مدنظرشان دوباره با مقاله های انتقادی Ùˆ سازنده ÛŒ خود در مورد شهرمان بینندگان سایت را مستفیذ کنند.     

در بخش دیگری از صحبت ها ونوشته ها Ø·ÛŒ این مدت، برخی همچنان به مقایسه miyaneh.com Ùˆ vom.ir Ù…ÛŒ پردازند Ú©Ù‡ شاید برگرفته از این باشد Ú©Ù‡ دایر کننده ÛŒ هر دو سایت یک شخص به اسم مهندس نائبی بودند وبا توجه به ذهنیتی Ú©Ù‡ نسبت به ایشان Ùˆ نوشته هایشان وجود دارد باعث شده تا دست به مقایساتی زده شود ØŒ Ú©Ù‡ به نظر قیاس درستی نیست ،به این دلیل Ú©Ù‡ زمانی میانه دات کام یا همان ((پایگاه اطلاع رسانی شهرستان میانه)) وارد عرصه شد Ú©Ù‡ اصلا Ù‹ سایت یا وبلاگی در شهر نبود Ùˆ در واقع تنوع در حق انتخاب وجود نداشت واین سایت اولین میعادگاه میانه ای ها در دنیای مجازی بود( البته غافل از این نکته نباید شد Ú©Ù‡ میانه دات کام وقتی در سال  1384  Ø´Ú©Ù„ گرفت در عرصه ÛŒ وب شهرستان میانه انقلاب کرده وبدعت گذاشت به طوریکه امروزاکثر نهادها ،سازمان ها وبرخی اشخاص یک سایت ووبلاگ مخصوص به خود را دارند واین افزایش روز افزون اطلاع رسانی  در شهر میانه را در میانه لینک  Ù…ÛŒ توان ملاحظه کردکه شاید بی اغراق یکی از پیشگامان این عرصه در منطقه بود وهمگی مرهون تلنگری است Ú©Ù‡ میانه دات کام زد .) ولی  صدای میانه  Ø¨Ù‡ رغم انبوه وبلاگ ها وسایت ها همچنان پربیننده ترین سایت مختص میانه است (البته یکی- دو سایت  Ø¯ÛŒÚ¯Ø±Ù‡Ù… فعال هستند Ú©Ù‡ با توجه به همگانی بودن اخبارو مسائلی مثل فال وچت  Ø¨ÛŒÙ†Ù†Ø¯Ú¯Ø§Ù† زیادی دارند ) .

همچنین در کثرت اخبار ومطالب آزاد نیزvom خیلی جا افتاده تر وبهتر عمل Ù…ÛŒ کند به طوری Ú©Ù‡ در Ø·ÛŒ یک سال حدود 1100خبر ومطلب آزاد گاها Ù‹ به صورت روزانه ØŒ در سایت گنجانده شده Ú©Ù‡ متوسط  3 خبر در هر روز Ùˆ 21 خبر در هرهفته رانشان Ù…ÛŒ دهد واین در حالی است Ú©Ù‡ میانه دات کام هر هفته حداکثر7 یا 8 مطلب را در سایت Ù…ÛŒ گذارد وبه صورت روزانه به روز نمیشد بلکه این امر به صورت هفتگی انجام Ù…ÛŒ شد .

اما انتقادی Ú©Ù‡ از vom نسبت به miyaneh.com وجود دارد Ú©Ù… بودن مطالب در مورد موقعیت، تاریخ ،جغرافیا ØŒ فولکلورو... Ú©Ù‡ قابل استناد باشد، است Ùˆ در سوالی Ú©Ù‡ از مهندس نائبی کردم دلیلش بیشتر برمی گردد به آن زمانی Ú©Ù‡ در میانه دات کام این گونه مطالب از کتاب  (( شهرستان میانه)) گذاشته شد ولی بسیاری رسم امانت داری را ادا نکرده ومطالب را دزدیده وبه اسم خود زدند Ú©Ù‡ بالطبع بعد از آن تصمیم بر آن Ù…ÛŒ شود ØŒ دیگر مطالبی از آن دست گذاشته نشود وبه یک صفحه توضیح درباره ÛŒ شهرستان میانه وحتی آذربایجان بسنده شود.

مطمئنا ً ((صدای میانه)) کامل نیست ولی می تواند با کمک اعضا بهترین باشد، می توان با انتقادهای سازنده وبه جا این سایت را رشد داد ومتحول کرد مثل روزنامه و رادیوی اینترنتی صدای میانه که قبلا ً بحث هایی در این زمینه بود.

(( صدای میانه)) به مانندی شمعی است Ú©Ù‡ در تاریکی روشن شده وتا روشنایی کامل این تاریکی ها راه درازی دارد پس Ù…ÛŒ شود با Ú©Ù…Ú© هم این روشنایی را همه گیر کرد واین نورافروخته را همچنان روشن Ù†Ú¯Ù‡ داشت یا خدای ناکرده برای همیشه این ریز دریچه  روشنایی Ùˆ بیداری را هم از بین برد ،پس بیاییم در سال دوم فعالیت سایت، کدورت ها کنار گذاشته Ùˆ دوباره برای پیشرفت شهرمان، از نظرات Ùˆ مطالب هم استفاده کنیم .

درپایان نیز سالگرد تولد سایت ((صدای میانه )) را به مسئولین وزحمت کشان آن ،تبریک گفته و آرزوی موفقیت برایشان دارم .

                                                                                                           

 ا.مختاری(meeanaji )1389/6/27 - 22:54:41
سلام بر همگی
یکسال فعالیت صدای میانه را تبریک می گویم.


متاسف(paiamnice2000 )1389/6/29 - 13:22:14
سلام منم به نوبه خودم به همه اعضا تبریک میگم.امیدوارم روز به روز بهتر بشه
ولی به نظر من اشکالهای زیادی در نحوه کار سایت وجود دارد.
---------------------
طاهر نائبی:
سلام خدمت آقای مختاری و آقا پیام ،ممنون از هر دوی شما . بهتره که اشکالات سایت را بگویید تا اگر نیاز به پاسخگویی بود ،مسئولین سایت، جواب را بگویند .


علمدار غریب : 1389/6/31 - 16:37:41
با تبریک تولد یک سالگی سایت.به امید 120 سالگی


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s