تبریک - مجید سلیمانی فرد
منبع : ب

متن شماره 1: تبریکبازدید کننده : 758 نفر

یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول والاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال

 

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به  Ú©Ø§Ù… دوستان Ùˆ بخت پیروز مبارک بادت این سال وهمه سال

مبارک بادت این روز وهمه روز

 استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s