مسئول روابط عمومی فرمانداری: نگاه بی اعتنا به خبر ناشی از ضعف شناخت از توان رسانه است - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 98: مسئول روابط عمومی فرمانداری: نگاه بی اعتنا به خبر ناشی از ضعف شناخت از توان رسانه استبازدید کننده : 467 نفر

مسئول روابط عمومی  فرمانداری شهرستان میانه : نگاه بی اعتنابه خبر ناشی از ضعف شناخت از توان رسانه است .
مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان میانه که در نشست مسئولین روابط عمومی های سازمانها و ادارات و خبرنگاران سخن می گفت ، بااشاره به اهمیت خبر و اطلاع رسانی صحیح از وقایع و رویدادها نگاه  بی اعتنا به خبر و بیان سرد و مصنوعی برخی از خبرنگاران و در نتیجه گزارش خنثی یا کم اثر آنهارا ناشی از ضعف شناخت از توان رسانه دانست .
    وی شناخت رسانه را موجب وسعت بخشیدن به نگاه و فکر خبرنگاردانست و افزود: مهارت ارتباطی آشنایی با نگارش و تنظیم خبر ، بیان مناسب اخبار ، بداهه گویی و دانستن تفاوت خبر از رویداد از ویژگی های  یک خبرنگار توانمند است.

مسئول روابط عمومی  فرمانداری شهرستان میانه در پایان به راه اندازی سایت اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان اشاره کرده گفت : پرباری این سایت نياز به همکاری و همراهی روابط عمومی های نهادها و ارگانها و خصوصاً خبرنگاران شهرستان دارد تابا ارسال اخبار و رویداد های سازمان و نهاد خود و همچنین اخبار شهرستان در اسرع وقت  به  جایگاه خبر اهميت دهند.
 وی در پايان  اضافه كرد : در دنیا جهت تبلیغات معرفی کالا و سازمان هزینه های  گزافی را صرف می کنند و باورشان این است که این امر هزینه نيست و سرمایه گذاری ا ست از طرف دیگر مردم بعنوان ولی نعمتان  ما باید از اقدامات خدمتگذارانشان مطلع باشند كه در اين راستا  سایت اطلاع رسانی فرمانداری میانه راه اندازی شد تا در جهت تنویر افکار عمومی، اخبار شهرستان به اطلاع مردم فهیم شهرستان برسد.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s