فرماندار ميانه: ايجاد فاصله بين نهضت سوادآموزي و آموزش و پرورش خيانت است - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 94: فرماندار ميانه: ايجاد فاصله بين نهضت سوادآموزي و آموزش و پرورش خيانت استبازدید کننده : 431 نفر

فرماندار شهرستان ميانه : ايجاد فاصله بين نهضت سوادآموزي و آموزش و پرورش خيانت است.
فرماندار شهرستان ميانه با بيان اين مطلب در جلسه شوراي نهضت سوادآموزي شهرستان ميانه گفت:آموزش و پرورش نبايد نهضت سوادآموزي را جدا از خود بداند بلكه بايد سوادآموزي را در راستاي ريشه كني بيسوادي در اولويت كاري برنامه هاي خود قرار دهد.
سيد حميد يزداني اضافه كرد : كليه دستگاههاي اجرايي و مسئولين منطقه بايد از بخش نگري و دومديريتي در مساله سواد آموزي و فرافكني امور خودداري نموده و بيسوادي را درد جامعه و معضل اجتماعي دانسته و در ريشه كني آن همكاري تنگاتنگ ، همفكري و هم انديشي همه جانبه داشته باشند.
رييس شوراي نهضت سوادآموزي شهرستان با بيان اين مطلب كه مديران بايد به روز بوده و همگام با تغيير و تحولات رشد علم در جهان گام بردارند گفت: جهت نتيجه گيري مطلوب از شناسايي اسمي بيسوادان بايد سيكل كاري مشخص طراحي و بر اساس تقويم زماني معين  فرمهاي شناسايي اسمي تكثير و در اختيار شبكه بهداشت و درمان قرار گيرد تا شبكه بهداشت و درمان در يك پروسه زماني پانزده روزه كليه بيسوادان روستايي شهرستان را شناسايي اسمي كرده و پس از تكميل و تاييد به آموزش و پرورش منطقه مربوطه تحويل نمايد.
يزداني در پايان تاكيد كرد كه كيفيت بخشي به آموزش و تعميق سواد بايد جزء اهداف اصلي نهضت سواد آموزي باشد زيرا هيچ توجيهي براي وجود بي سوادي در شهرستان قابل قبول نيست و اكنون كه 97 درصد جمعيت  10 تا 49 ساله شهرستان ميانه از نعمت سواد برخوردارند نهضت سوادآموزي شهرستان بايد در راستاي باسوادي 3 درصد باقيمانده از تمامي امكانات و تلاش خود بهره گيرد.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s