مديركل سازمان بهزيستي استان: احداث 60هزار واحد مسكوني براي مددجويان بهزيسني كشور - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 93: مديركل سازمان بهزيستي استان: احداث 60هزار واحد مسكوني براي مددجويان بهزيسني كشوربازدید کننده : 512 نفر

مدير كل سازمان بهزيستي آذربايجان شرقي از احداث شصت هزارو احد مسكوني در سال جاري براي مددجويان  بهزيسني در سطح كشور خبر داد.
مدير كل سازمان بهزيستي استان در جلسه شوراي معاونين بهزيستي استان در شهرستان ميانه از احداث شصت هزار واحد مسكوني در سال جاري براي مددجويان بهزيستي در سطح كشور خبر داد .
دكتر محمدرضا صادقي  افزود: در راستاي اجراي آيين نامه تامين مسكن معلولين مصوب هيئت وزيران و همچنين توافقنامه نهضت تامين مسكن مددجويان با اولويت زنان سرپرست خانوار منعقده في مابين وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي مبني بر احداث و واگذاري سالانه شصت هزار واحد مسكوني به مددجويان بهزيستي به اطلاع كليه معلولين ، مددجويان و زنان سرپرست خانواده  فاقد مسكن ساكن شهرهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي استان آذربايجان شرقي مي رساند ، جهت ثبت نام در اين طرح از امروز تا بيست و پنجم خرداد ماه سال جاري به آدرسهاي اينترنتي www.maskan.behzisti.net  و www.eawo.ir    مراجعه نمايند.
وي در ادامه توصيه كرد: مددجويان حتما در مهلت مقرر ضمن مراجعه به آدرسهاي اينترنتي و يا در صورت داشتن سوال به مددكاران خود در مجتمعات بهزيستي شهرستان خود مراجعه و نسبت به ثبت نام و يا تكميل اطلاعات پرونده مسكن خود اقدام نمايند.
دكتر صادقي تداوم و تكميل فعاليتها و برنامه هاي پنج ساله چهارم در برنامه پنج ساله پنجم ، اجرايي نمودن مفاد قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب شانزدهم ارديبهشت ماه هشتادو سه مجلس شوراي اسلامي ، توجه جدي به موضوع پيشگيري از بروز معلوليتها ، تسريع در امر شناسايي معلولين و ارائه به موقع خدمات توانبخشي به آنان ، تاكيد بر اجراي برنامه ها و فعاليتهاي مرتبط با توانمند سازي معلولين و خانواده هاي آنها و كاهش وابستگي آنها به حمايتهاي مالي مستقيم ، تكريم واقعي ارباب رجوع و حفظ كرامت انساني معلولين از طريق تدوين برنامه هاي توانبخشي اصولي را از جمله سياستهاي بهزيستي ( توانبخشي ) استان خواند.
وي همچنين مناسب سازي محيط فيزيكي و رواني معلولين با همكاري و مساعدت ديگر ادارات ، ارگانها و نهادها ، گسترش برنامه CBR در سطح شهرستانهاي استان ، توسعه و گسترش مراكز غيردولتي توانبخشي در سطح شهرستانهاي استان جهت بهره مندي شهروندان از خدمات اوليه توانبخشي ، تلاش در جهت بهبود خدمات درماني توانخواهان با افزايش ظرفيت بيمه مكمل ، تلاش در واگذاري پرونده هاي معلولين به مراكز غير دولتي NGO  ها و مراكز خيريه و هيئات امنائي واجد شرايط و همچنين فعال سازي شوراي سالمندان استان جهت ساماندهي امور سالمندان از ديگر سياستهاي اين سازمان مي باشد.
دكتر صادقي در پايان با اشاره به اينكه جلسه شوراي معاونين به منظور بررسي مسائل و مشكلات بهزيستي و مرتفع ساختن آنها در شهرستانها تشكيل مي شود گفت: در حال حاضر تعداد نهصدو هشتاد مركز زير نظر بهزيستي استان شامل مهدكودكها ، موسسات و مراكز توانبخشي ، اجتماعي ( مددكاري ) ، پيشگيري ( ترك اعتياد ) در سطح استان فعال هستند و تعداد يكصدو پنجاه و پنج هزار مددجو در سطح استان داريم.
لازم به ذكر است كه مدير كل بهزيستي استان از مراكز سراي سالمندان و مركز معلولان شهرستان ميانه بازديد بعمل آوردندو از نزديك شاهد عمليات اجرايي رو به اتمام مركز اور‍‍ژانس اجتماعي بهزيستي شدند.مسعود سراجی فردین : 1390/1/24 - 20:24:50
معلول 45درصد ازشهرستان شهریار هستم عضو بهزیستی 5 سال میباشم هیچ امکاناتی برایم مهیا نشده از سازمان مرکزی خواستار رسیدگی عاجل میباشم


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s