معاون سابق سیاسی اجتماعی فرمانداری: خدمت خالصانه به مردم موجب حفظ نظام است - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 8: معاون سابق سیاسی اجتماعی فرمانداری: خدمت خالصانه به مردم موجب حفظ نظام استبازدید کننده : 447 نفر

معاون سابق سیاسی اجتماعی فرمانداری میانه : خدمت خالصانه به مردم را موجب حفظ نظام دانست.

 

معاون سابق سیاسی اجتماعی فرمانداری میانه ØŒ دوری از افراط Ùˆ تفریط ØŒ عمل با علم Ùˆ  Ø®Ø¯Ù…ت  Ø®Ø§Ù„صانه به مردم را موجب حفظ نظام مقدس  جمهوری اسلامی دانست Ùˆ افزود: آن نظام هدیه ای است از جانب پروردگار متعال Ú©Ù‡ حفظ آن از اوجب واجبات است.

رضا عبادی با گرامیداشت یاد Ùˆ خاطره  شهدای گرانقدر نظام  Ùˆ امام شهداء از بسیج  بعنوان  تفکرو اندیشه ماندگار امام (ره) یاد کرد.

وی در پایان با تقدیر و تشکر از مردم شریف میانه ، مسوولان کارآمد و فرماندار مدیر و مدبر شهرستان میانه خدمت به مردم شهرستان میانه را افتخار بزرگی خواند و برای آقایان احمد پور غفار و کاملی فر در سمت معاونین فرمانداری شهرستان برای خدمتگزاری به مردم شریف این خطه آرزوی موفقیت کرد.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s