فرماندار شهرستان میانه : رضایت مندی مردم در بخش تولید نان باید از اصلی ترین دغدغه های فکری مسئولین باشد. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 62: فرماندار شهرستان میانه : رضایت مندی مردم در بخش تولید نان باید از اصلی ترین دغدغه های فکری مسئولین باشد.بازدید کننده : 503 نفر

                                                            بسمه تعالي                                          26 /1/89
فرماندار شهرستان میانه : رضایت مندی مردم  در بخش تولید نان باید از اصلی ترین دغدغه های فکری مسئولین باشد.
     فرماندار شهرستان میانه با اشاره به اینکه باید درنحوه پخت Ùˆ تهیه نان مرغوب از سوی نانوایان دقت Ùˆ سعی کافی بعمل آید تا نان تولیدی به صورت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد گفت: رضایت مندی مردم در بخش تولید نان باید از اصلی ترین دغدغه های فکری مسئولین باشد.
     سید حمید یزدانی در جلسه کمیسیون تعزیرات آرد Ùˆ نان شهرستان میانه با تاکید بر اینکه سال هشتادو نه ØŒ سال افزایش کیفیت نان در شهرستان خواهد بود افزود: در حال حاضر درسطح شهرستان به کمیت نان توجه شده اما از لحاظ کیفیت به توجه بیشتری نیاز است بطوریکه اگر لازم باشد باید نانهای دیگر شهرها را آورده Ùˆ مطابق نمونه بهتر البته با آموزش نانوایان به کیفیت نان شهرستان افزود.
      رییس کمیسیون تعزیرات ویژه آرد Ùˆ نان شهرستان ضمن تاکید بر برخورد جدی با فروشندگان متخلف آرد از سوی عوامل ذیربط گفت: در سال گذشته سه جلسه کمیسیون تعزیرات آرد Ùˆ نان تشکیل شده Ùˆ شصت Ùˆ سه فقره رای صادر شده Ùˆ در این راستا بیش از هفتادو شش میلیون ریال جریمه از نانوایان متخلف اخذ Ùˆ به خزانه دولت واریز شده است.
      یزدانی در پایان با اشاره به اینکه در سطح شهرستان میانه یکصدو پنجاه Ùˆ شش واحد نانوایی داریم Ú©Ù‡ هفتادو شش واحد آن روستایی Ù…ÛŒ باشد Ùˆ Ú©Ù„ سرانه آرد شهری Ùˆ روستایی ماهانه یازده کیلو Ùˆ ششصدو شصت Ùˆ هفت گرم برای هر نفر Ù…ÛŒ باشد افزود:در طول سال گذشته  بیست Ùˆ شش هزارو هفتصدو هشتادو دو تن آرد در سطح شهرستان توزیع شده است.
      گفتنی است در  جلسه امروز  به تخلفات هشت واحد نانوایی Ùˆ پرونده کشف آرد رسیدگی Ùˆ رای لازمه برابر آیین نامه تعزیرات صادر گردید.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s