فرماندار شهرستان میانه : نظارت بر فعالیت هیاتهای حسینی تشدید می شود. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 60: فرماندار شهرستان میانه : نظارت بر فعالیت هیاتهای حسینی تشدید Ù…ÛŒ شود.بازدید کننده : 486 نفر

فرماندار شهرستان میانه : نظارت  بر فعالیت هیاتهای حسینی تشدید Ù…ÛŒ شود.
فرماندار شهرستان میانه Ùˆ نایب رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان با اشاره به وظایف سازمان تبلیغات اسلامی بر ضرورت نظارت دقیق سازمان تبلیغات اسلامی  بر فعالیتهای هیاتهای حسینی از لحاظ کمیت Ùˆ کیفیت تاکید کرد.
سید حمید یزدانی با حضوردربیستمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اضافه کرد: ما باید در خصوص محتوای فعالیت هیاتها Ùˆ گردانندگان آنها دقت نظربیشتری داشته باشیم Ùˆ ضمن جهت دهی، به تبیین راهکارهای مناسب در خصوص آشنایی گردانندگان هیاتها با فرقه های نوظهور مانند شیطان پرستان  به مقابله با آنها بپردازیم . 
وی شورای فرهنگ عمومی را بهترین محل برای بحث و بررسی در خصوص مناسبتهای مذهبی دانسته و اظهار داشت که سزاوار است تا تک تک مناسبتهای مذهبی به صورت جامع در جلسات شورای فرهنگ عمومی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s