بسيج ، نماد حضور ملّي و مشاركت ملّي است - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 6: بسيج ØŒ نماد حضور ملّي Ùˆ مشاركت ملّي استبازدید کننده : 417 نفر

 Ø¨Ø³ÙŠØ¬ ØŒ نماد حضور ملّي Ùˆ مشاركت ملی است.        «Ù…قام معظم رهبري» 

 Ø¨Ø§Ø± ديگرفضاي ايران اسلامي ØŒ با رايحه دل انگيز «Ø¨Ø³ÙŠØ¬» عطرآگين شده ØŒ واژه مقدسي كه به تعبير امام راحل امت اسلامي « مدرسـه عشـق»

است. مدرسه اي كه در آن پيروجوان ØŒ كوچك Ùˆ بزرگ ØŒ مرد Ùˆ زن حضوري الهي Ùˆ عاشقانه مي يابند. مدرسه اي كه در آن به عنوان «Ù…يقات پابرهنگان» در عرصه انديشه پاك اسلامي عده اي مسير ملكوتي خود از «Ø¨Ø³ÙŠØ· خاك تا افلاك » را Ú†Ù‡ عاشقانه پيمودند Ùˆ جمعي ديگر با قامتي استوار مانده اند تا منادي تحقق آرمان هاي «Ø¨Ø²Ø±Ú¯ بسيجي» اين عرصه مقدس باشند ØŒ هم او كه فرمودند : « ما بايد باورمان بشود كه مي توانيم » Ùˆ در اين ميان ØŒ بسيجي بودن Ú†Ù‡ جايگاه رفيعي است كه امام راحل فرمودند : « من افتخارم اين است كه خود يك بسيجي ام». 

آري ، هفته بسيج فرصت مغتنمي است تا امت هميشه سرافراز ايران اسلامي بار ديگر ياد و خاطره مردان و زنان بسيجي خود را ارج نهند . آنانكه در سخت ترين لحظات با قامتي استوار از كيان ميهن اسلامي خود پاسداري كرده و بزرگترين حماسه هاي بشري را آفريدند. آنانكه مسير اعتلاء نظام اسلامي را با خون سرخ شان آبياري كردند. مشعل هاي هميشه فروزاني كه با ايثار خود واژه هاي عشق و اخلاص ، جوانمردي و آزادگي ، جهاد و شهادت را معنا و مفهومي ديگر بخشيدند.

       آري ØŒ شهيدان سفر كرده از خيل بسيجيان كه عزت ØŒ عظمت Ùˆ اقتدار كنوني مرهون رشادتهاي بي شائبه آنان است. شهيدان بزرگواري كه همچون شمعي سوختند تا مردم ايران حضور عزت مدارانه اي را تجربه نمايند Ùˆ خوشا بحال آنانكه سبكبال رفتند Ùˆ روح ملكوتي شان اعتلا نظام اسلامي را نظاره  Ù…ÙŠ كند Ùˆ اينك مائيم Ùˆ رسالت هاي سنگين بر دوش ØŒ مائيم Ùˆ امانت هاي آن عزيزان ØŒ مائيم Ùˆ نداي هميشه جاويد خميني كبير كه فرمودند:                  

             « مگذاريد پيشكسوتان خون Ùˆ شهادت در پيچ Ùˆ خم زندگي روزمره تان به فراموشي سپرده شوند»

       هفته بسيج را فرصتي مغتنم مي شماريم Ùˆ ضمن تجديد ميثاق با راه سرخ شهيدان ØŒ عزم خود را جزم نموده Ùˆ با تبعيت از فرامين مقام معظم رهبري حضرت آيت ا.. العظمي خامنه اي (مدظله العالي) اعلام مي نماييم كه در راستاي تحقق آرمان هاي والاي انقلاب اسلامي تا آخر ايستاده ايم Ùˆ در اين ميان بسيجيان هميشه سرافراز ØŒ مردان Ùˆ زنان غيور Ùˆ خستگي ناپذير ايران عزيز ØŒ با تكيه بر پشتوانه عظيم معنوي Ùˆ با تمسك به « فرهنگ مقدس بسيجي» باز حماسه هاي ديگر مي آفرينند. مردان Ùˆ زناني كه با درك صحيح از موقعيت هاي حساس كنوني ØŒ ضمن حضور در جبهه هاي جديد مبارزه با توطئه هاي استكبار ØŒ مسير رشد Ùˆ شكوفايي را تسهيل نموده Ùˆ « توسعه پايدار Ùˆ همه جانبه » اين مرز Ùˆ بوم را نويد     Ù…ÙŠ بخشند.

در اين راستا ضمن ارج نهادن به رشادتها Ùˆ تلاش هاي بي شائبه خيل عظيم «Ø¨Ø³ÙŠØ¬ÙŠØ§Ù† » خالصانه ترين ادب Ùˆ ارادت خود را به پيشگاه اين دلير مردان Ùˆ شيرزنان تقديم نموده Ùˆ مزيد توفيقات شان را در جهت تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مسئلت دارد.

                                                                    Ø³ÙŠØ¯ حميد يزداني

                                                               ÙØ±Ù…اندارشهرستان ميانهاستفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s