برنامه ريزي براي تعالي نيروي جوان و پيشگيري از انحطاط آنان نيازمند همکاري تمامي نهادهاست. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری میانه

متن شماره 426: برنامه ريزي براي تعالي نيروي جوان و پيشگيري از انحطاط آنان نيازمند همکاري تمامي نهادهاست.بازدید کننده : 390 نفر

معاون سياسي اجتماعي فرمانداري شهرستان ميانه با بيان اهميت اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان ، خواستار همکاري تمامي نهادهاي شهرستان در جهت برنامه ريزي براي تعالي نيروي جوان و پيشگيري از انحطاط آنان گرديد و گفت: انحطاط هر جوان براي جامعه تبعات و براي ما ايجاد مسئوليت خواهد کرد پس چه بهتر که قبل از انحطاط  به فکر پيشگيري باشيم.
قهرمان باقري در نشست هماهنگي اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان با تاکيد بر معنويت در تمامي برنامه ها افزود: نبايد در کلاسهاي تابستاني از پرورش جسم نيز غافل شد چرا که روح سالم در بدن سالم است.
وي در ادامه در بعد بسيج سازندگي ،  توجه مسئولين به ساخت خانه عالم ، محيط  مدارس و مساجد شهرستان را خواستار شده  اضافه کرد :  بايد در اجراي برنامه هاي تابستاني در بحث خواهران و برادران عدالت رعايت شده  ، به بومي سازي برنامه ها در راستاي کشش شهرستان ، نياز و درخواست  دانش آموزان توجه شده و شروع برنامه ها به صورت متمرکز و با حضور مسئولين شهرستان باشد.
باقري تشکيل کميته اي براي نظارت ، ترغيب و تشويق شرکت کنندگان در کلاسهاي تابستاني و پيگيري همکاري ادارات را مهم خوانده گفت: در پايان برنامه هاي تابستاني  نيز بايد از اداراتي که بيشترين همکاري را با اجراکنندگان طرح در راستاي بهينه سازي اوقات فراغت بعمل آوردند تجليل شود تا اين امر فرهنگ سازي شده و کسي خود را جدا از سرنوشت آينده سازان جامعه نداند.
وي در پايان با بيان اينکه هر امکان و نيرويي در هر اداره  بايد به صورت رايگان يا با حداقل هزينه در اختيارطرح اوقات فراغت باشد از اداره فني و حرفه اي نيز خواست تا با ارائه گواهينامه و مدرک پس از اتمام هر دوره ، زمينه ترغيب هرچه بيشتر دانش آموزان براي شرکت در کلاسهاي تابستاني را فراهم آورند.اتیمین زهری : 1390/3/28 - 00:59:09
آقای باقری شما بفرمایید از کدام نهاد یا سازمان مردم نهادی تا کنون حمایت کرده اید ؟ بودجه فرهنگی و اوقات فراغت را عوض برخی ادارات که فقط خرج کارکنان خود می کنند اگر به برخی موسسات می دادید کارائیشان را نیز می دیدید!


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s