شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان میانه تشکیل می شود. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری میانه

متن شماره 392: شرکت تعاونی توسعه Ùˆ عمران شهرستان میانه تشکیل Ù…ÛŒ شود.بازدید کننده : 461 نفر

فرماندار شهرستان میانه با اشاره به قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه Ùˆ عمران از تشکیل شرکت تعاونی توسعه Ùˆ عمران در این شهرستان خبر داد Ùˆ از انتخاب هیئت موسس در اسرع وقت ابراز رضایت کرده Ùˆ از آنها خواست تا در تشکیل این شرکت جدیت بیشتری به خرج داده Ùˆ زمینه های اطمینان بیشتر مردم  برای حضور در شرکت را فراهم آورند.
 ØªÙ‚ÛŒ خلفاپور با حضور در جلسه قانون تاسیس شرکت تعاونی توسعه Ùˆ عمران شهرستان گفت: بعد از 32 سال Ú©Ù‡ در این خصوص صحبت Ù…ÛŒ شود از مرحله آزمون Ùˆ خطا گذشته Ùˆ نباید شکست را تجربه کنیم ،از طرفی قانون محکمی در این راستا حاکم بوده  Ùˆ برای شروع کار نباید از اولویتها بگذریم .
وی اضافه کرد: سرنوشت اقتصادی شهرستان که کاری بس سنگین است باید در دست افراد مطلع باشد زیرا کار این شرکت صرفاً اقتصادی و مردمی است نه سیاسی .استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s