بازدید سرزده فرماندار شهرستان میانه از مراکزخدمات رسان - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری میانه

متن شماره 377: بازدید سرزده فرماندار شهرستان میانه از مراکزخدمات رسانبازدید کننده : 463 نفر

درپی فرا رسیدن ایام نوروز فرماندار شهرستان میانه به همراه معاون سیاسی اجتماعی ،مسئول روابط عمومی Ùˆ مسئول امور عمرانی به طور سرزده از مراکز 115ØŒ آتش نشانی ØŒ پلیس راه میانه -زنجان ØŒ  پست امداد شرکت گاز ØŒ پایگاه امدادو نجات پل دختر ØŒ دستگاههای خودپرداز بانکها ،گلوگاه شهید فرجی شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید Ú©Ù‡ تا ساعت 30/1 بامداد امروز ادامه داشت  توسط فرماندار شهرستان Ùˆ همراهان ÙˆÛŒ تجهیزات موجود  تست  Ùˆ کشیکها  ارزیابی شدند.
 Ù¾Ø³ از این بازدید فرماندار شهرستان میانه از دستگاههای خدمات رسان در ایام عید خواست تا نسبت به کنترل تجهیزات Ùˆ ورود Ùˆ خروج Ùˆ حضور مامورین خصوصاً در آتش نشانی دقت بیشتری بعمل آورند.
خلفاپور تقویت Ùˆ آمادگی بیش از پیش مرکز 115 Ùˆ همچنین ایجاد نظم Ùˆ انضباط Ùˆ آمادگی بیشتر در پایگاههای هلال احمر را مورد انتظار خوانده از روسای  بانکهای سطح شهرستان خواست تا موجودی Ùˆ سالم بودن دستگاههای خودپرداز را کنترل نمایند .استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s