توجه به مسائل فرهنگی موجب پیشبرد ماموریت فرهنگی دولت است. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری میانه

متن شماره 297: توجه به مسائل فرهنگی موجب پیشبرد ماموریت فرهنگی دولت است.بازدید کننده : 364 نفر

فرماندار شهرستان میانه با اشاره به اینکه یکی از ماموریتهای اساسی دولت دهم مسائل فرهنگی است، توجه به این مسائل را موجب پیشبرد ماموریت فرهنگی دولت خواند.
خلفاپور در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان میانه افزود: توجه به پایه های مسائل فرهنگی ، اساس ماندگاری و پایداری کشور را موجب می شود.
وی در ادامه ، کتاب و کتابخوانی را یکی از سرشاخه های مسائل فرهنگی عنوان کردو گفت: نسل جوان امروز باید در فکر فرهنگ و مسائل فرهنگی جامعه بوده و فضای علمی و فرهنگی و پژوهشی دانشگاهها و مدارس ما نیز باید به سمت  سوی آرمانی تولید علم و اندیشه پیش رفته و موجبات آبادانی و سازندگی کشورمان را فراهم آورند.
خلفاپور در پایان خواستار کمک و همراهی مسئولین استانی و شهرستانی و خیرین در جهت توجه به مسائل فرهنگی شهرستان از جمله ایجاد و احداث کتابخانه های ثابت و سیار در روستاها شدو تاکید کرد که نباید فقط جلساتی برگزار شده ، صورتجلسه کرده و به استان ارسال کنیم بلکه باید در حیطه فرهنگی کاربردی عمل شود.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s