كمبود آب وخشكسالي يك موضوع جدي - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری میانه

متن شماره 275: كمبود آب وخشكسالي يك موضوع جديبازدید کننده : 360 نفر

  فرماندار شهرستان ميانه با اشاره به اينكه مقايسه وضعيت آب كشور با سطوح تعريف شده جهاني بر اساس ميزان مصرف آب نشانگر اين است كه كشور ايران با بحران آب روبروست گفت: محدوديت ذاتي منابع آب از مهمترين چالشهاي بخش آب در كشور است.
خلفاپور در نشست كارگروه مديريت بحران شهرستان ميانه با موضوع كمبود آب و خشكسالي در سال جاري افزود:كمبود آب وخشكسالي يك موضوع جدي جهاني است و كشور ما نيز سالهاست كه با اين موضوع درگير است و استان آذربايجان شرقي هم يكي از استانهاي خشك و كم آب محسوب ميشود.
  وي در ادامه خواستار مقابله دستگاههاي ذيربط علي الخصوص در حوزه هاي كشاورزي ،امور آب و آب وفاضلاب با پيامدهاي خشكسالي و كمبود آب شد و تاكيد كرد كه مقابله با پيامدهاي كم آبي و خشكسالي زماني موفق است كه با پيش بيني و برنامه ريزي دوره هاي خشكسالي و ايجاد ظرفيتهاي لازم ،هم در بعد تامين و هم در بعد مصرف با روش پايدار به عبور از اين بحران نائل شويم.
خلفاپور با بيان اينكه آب گنجينه مشترك انسانهاست كه بايد به نسلهاي بعدي سپرده شوداضافه كرد:بايستي با كار كارشناسي و گروهي و تدوين برنامه هایي از هدر رفتن آبهاي موجود جلوگيري كنيم ، زيرا هزينه اي كه براي تامين آب اختصاص مي دهيم بسيار بالا ست و بايد با اعمال الگوي مصرف آب در بخشهاي كشاورزي و شرب البته متناسب با شرايط اقليمي برنامه جامعی براي حفاظت كمي و كيفي منابع آب كشور تهیه و با تدوين روشهاي مديريتي نو براي مقابله با خشكسالي در رفع مشكل عظيم خشكسالي بكوشيم%استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s