ستاد اقامه نماز بایستی دست اندرکاراصلی صحنه فرهنگی باشد. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 178: ستاد اقامه نماز بایستی دست اندرکاراصلی صحنه فرهنگی باشد. بازدید کننده : 667 نفر

      
        فرماندارشهرستان میانه  به ماموريت هاي دولت كه بيشتر ماموريت فرهنگي Ùˆ اشتغال زايي است اشاره كرده  Ùˆ گفت: ستاد اقامه نماز بايستی دست اندركار اصلي صحنه فرهنگي بوده  Ùˆ براي برپايي نماز جمعه Ùˆ جماعت Ùˆ رونق آن تلاش كند.
 Ù…هندس تقی خلفاپوردردیدار با ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان میانه گفت: مسئوليت اين ستاد سنگين است Ùˆ تنها براي جمعه  Ùˆ نماز جمعه نيست Ùˆ برنامه هاي حركتي آن بايد براي تمامي هفته Ùˆ شهرستان باشد.
وي در ادامه به حضورمستمر روحانيت در مساجد تاكيد كرد Ù‡ گفت: مسجد بي روحاني خانه بدون چراغ است Ùˆ روحانیون وظیفه دارندتا با موعظه Ùˆ ارشاد مردم به سطح بصیرت مردم برای آگاهی از توطئه های دشمنان  بیفزایند .
گفتني است در ابتداي جلسه عبداللهي مسئول ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان ميانه گزارشي از فعاليت اين ستاد ارائه داد.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s