مسئولين نبايد تفکر جزيره اي داشته باشند . - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری میانه

متن شماره 173: مسئولين نبايد تفکر جزيره اي داشته باشند .بازدید کننده : 435 نفر

   فرماندار شهرستان ميانه با اشاره به اينکه تمامي نهادها Ùˆ ادارات Ùˆ سازمانها بايد براي تحقق امر مهم خدمت رساني به مردم Ùˆ فراهم آوردن رضايت آنان همگام با هم تلاش کنند گفت : ما بايد در انجام امورات از کوچکترين فرصتها استفاده کرده به صورت مجموعه اي عمل کرده Ùˆ از تفکر جزيره اي پرهيز کنيم .
       تقي خلفاپور در جلسه شوراي اداري بخش کاغذکنان Ú©Ù‡ در مرکز اين بخش برگزار شد تعامل وهمکاري تنگاتنگ مسئولين در انجام امورات را ضامن Ùˆ عامل مهم پيشرفت Ùˆ تسريع در روند انجام کارهاي اجرايي وپروژه ها دانست Ùˆ افزود : ÙŠÚ©ÙŠ از موضوعات مهم Ú©Ù‡ مورد توجه ويژه دولت حاضر است بحث اشتغال است Ú©Ù‡ اين امر در بخشهاي محروم همچون بخش کاغذکنان بيشتر قابل لمس Ùˆ محسوس است Ùˆ برما مسئولين امر وظيفه است Ú©Ù‡ با ايجاد بسترهاي مناسب در سطح شهرستان ميانه Ú©Ù‡ در مقايسه با برخي شهرهاي استان، شاخصه بيکار بالايي دارد ØŒ بتوانيم گامهاي اساسي در رفع اين معضل برداريم .
       وي در پايان حضور مردم در تمامي صحنه ها Ùˆ همگام شدن آنها با دولت را ضامن حل تمامي مشکلات کشور Ùˆ نظام دانست . 
       همچنين در ادامه اين جلسه بخشدار بخش کاغذکنان ضمن تقدير از عملکرد Ùˆ توجه خاص دولت کنوني به مناطق محروم Ùˆ اقشار مستضعف کشور گفت : بخش کاغذکنان از جمله بخشهاي محروم در سطح شهرستان ميانه است Ú©Ù‡ اميدواريم با توجه به رويکرد دولت در حمايت از مردم مناطق محروم ØŒ مسئولين امر در راستاي خدمات رساني به اين بخش توجه Ùˆ اهتمام ويژه داشته باشند  .
محمد رضا مشايخي در پايان ضمن تشريح برخورداريهاي اين بخش از لحاظ امکانات زير بنايي ، خدماتي ، کشاورزي و ساير بخشها از جمله آموزش و پرورش و بخش فرهنگي ، خواستار رفع کمبود ها و ارتقاء اين سطوح شد .
       در ادامه اين جلسه ØŒ مسائل Ùˆ مشکلات بخش کاغذکنان با حضور مسئولين شهرستان مورد بحث Ùˆ تبادل نظر قرار گرفت .استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 1s