يكي از مولفه هاي اصلي تامين امنيت ملي ، همبستگي است. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری میانه

متن شماره 170: يكي از مولفه هاي اصلي تامين امنيت ملي ØŒ همبستگي است.بازدید کننده : 508 نفر

فرماندار شهرستان ميانه با اشاره به اينكه دشمنان از زمان تشكيل انقلاب اسلامي وحدت Ùˆ همبستگي ملي ما را نشانه گرفته اند همبستگي را  يكي از مولفه هاي اصلي تامين امنيت ملي ØŒ دانست.
مهندس تقي خلفاپور در سمينار طرح هدفمند كردن يارانه با حضور در دانشگاه پيام نور مركز ميانه يكي از بزرگترين اهداف دشمنان ايران اسلامي در زمان حال را مختل كردن همبستگي مردم ما در حركت ملي اقتصادي براي پياده كردن اهداف خود عنوان كرد.
وي ايجاد هوشياري دربين افراد ناآگاه جامعه ØŒ توسط رهبران ØŒ اساتيد ØŒ علما Ùˆ صاحب قلمان را ضرورت مهم در راستاي اين تحول اقتصادي ذكر كرد Ùˆ افزود: اگر آگاهي در جامعه صورت نگيرد افراد ناآگاه طعمه طيف درس گرفته از برون مرزيها Ùˆ افراد آگاه سازمان يافته از درون خواهند شد كه تنها هدفشان  ناكارآمد نشان دادن طرح هدفمند كردن يارانه ها است.
فرماندارشهرستان ميانه در پايان اظهار اميدواري كرد كه دانشگاهيان ما بتوانند فرماندهي اين حركت عظيم را همچون 8 سال جنگ تحميلي بر عهده بگيرند تا بتوانيم از اين ميدان امتحان بزرگ اقتصادي نيز همچون دفاع مقدس سربلند بيرون آييم.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s