يارانه پرداختي دولت در حمايت از مصرف كننده يا گروه كم درآمد جامعه است. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری میانه

متن شماره 168: يارانه پرداختي دولت در حمايت از مصرف كننده يا گروه كم درآمد جامعه است.بازدید کننده : 407 نفر

         كارشناس مسئول دبيرخانه ستاد استاني هدفمندكردن يارانه ها در تعريف يارانه ØŒ آن را پرداخت نقدي Ùˆ غيرنقدي دولت در حمايت از مصرف كننده يا گروه كم درآمد جامعه ØŒ  حمايت از توليد يا صادرات خاص عنوان كرد.
     بهاري با اشاره به اينكه يارانه مي تواند در راستاي اهداف سياسي ØŒ اجتماعي ØŒ فرهنگي واقتصادي دولت پرداخت شود گفت : براي برابري در توزيع عادلانه درآمد در بين اقشار مختلف جامعه دولت به هدفمند كردن يارانه ها روي آورده است .
 ÙˆÙŠ اضافه كرد : بعد از انقلاب صنعتي كه در قرن 18 رخ داد اقتصاددانان كلاسيك معتقد بودند كه دولت بايستي تنها در حفظ وايجاد نظم ØŒ دفاع از كشور وتامين كالاهاي عمومي دخالت كند زيرا دخالت دولت در اقتصاد آن را مختل خواهد كرد اما بعد از بحران بزرگ اقتصادي بنا بر نظريه كينز دخالت دولت در اقتصاد به فراخور خاص موثر افتاد وبعد از اين بود كه دولت موظف به دخالت در حل مشكلات اقتصادي شد .
        بهاري درپايان اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي در جامعه را موجب تحول عظيم اقتصاد كشور خواند وافزود : مردم ما بايد با آگاهي دولت را در اجراي اين طرح ياري كنند زيرا اجراي اين طرح موجب بهره مندي اقشار محرم جامعه از امكانات جامعه است %استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s