در برخورد یکدستگاه تریلی با سواری پژو یک نفر کشته شد. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری میانه

متن شماره 156: در برخورد یکدستگاه تریلی با سواری Ù¾Ú˜Ùˆ یک نفر کشته شد. بازدید کننده : 393 نفر

 Ø¨Ø±Ø§Ø³Ø§Ø³ÛŒ گزارش فرماندهی پلیس راه میانه در اثر برخورد یکدستگاه تریلی با سواری Ù¾Ú˜Ùˆ 405 در ده کیلو متری روستای اهلند در جاده خلخال ØŒ راننده Ù¾Ú˜Ùˆ در دم کشته Ùˆ راننده تریلی بر اثر جراحات وارده به بیمارستان میانه منقل شد.
 ÛŒÙˆÙ†Ø³ احسان فر گفت : علت حادثه مشخص نبوده Ùˆ در دست بررسی استاستفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s