میانه :بيست و چهار نفر زنداني در طي يكسال گذشته به آغوش گرم خانواده هاي خود بازگشتند. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 147: میانه :بيست Ùˆ چهار نفر زنداني در طي يكسال گذشته به آغوش گرم خانواده هاي خود بازگشتند.بازدید کننده : 416 نفر


مدير عامل انجمن حمايت از زندانيان ميانه از آزادي بيست Ùˆ چهار نفر از زندانيان شهرستان ميانه در طي يكسال گذشته  خبر داد.  
 Ø³ÙŠØ¯ محمدحسيني در جشن گلريزان گفت: انجمن حمايت از زندانيان ميانه با تلاش شبانه روزي Ùˆ حمايتهاي مسئولين امر Ùˆ افراد خير در شهرستان ميانه توانسته است در طي يكسال گذشته از جشن گلريزان سال گذشته تا جشن گلريزان سال جاري تعداد بيست Ùˆ چهار زنداني را آزاد Ùˆ به آغوش گرم خانواده هاي خود بازگرداند. 
وي در ادامه افزود: تعداد پنج نفر از اين زندانيان در سه ماهه اول سال جاري با پرداخت مبلغ هفتادو شش ميليون و يكصدو بيست هزار ريال توسط انجمن حمايت از زندانيان ميانه آزاد شده اند و همچنين با رايزني رياست زندان ميانه و انجمن حمايت از زندانيان با ستاد ديه استان تعداد 19 نفر از زندانيان در سال جاري با پرداخت 1 ميلياردو 55 ميليون ريال كه ساليان متمادي در زندان به علت عدم توانايي پرداخت ديه و مالي در زندان به سرمي بردند آزاد شده و در كنا كانون گرم خانواده هاي خود حضور يافتند.
مدير عامل انجمن حمايت از زندانيان ميانه در ادامه گفت: در طول يكسال گذشته مبلغ 125 ميليارد ريال مستمري به خانواده هاي زندانيان ØŒ چهار مرحله سبد كالايي به ارزش شصت ميليون ريال Ùˆ با پيگيريهاي مستمرو مكرر از اداره كل مبلغ 40 ميليون ريال كمك مالي دريافت Ùˆ خانواده هاي زندانيان پرداخت شده است ØŒ همچنين با هماهنگي انجمن Ùˆ معرفي هفتادو پنج خانواده زنداني به كميته امداد شهرستان جهت رفع مشكلات مالي آنها از سوي كميته امداد شهرستان مبلغ 90 ميليون ريال مساعدت مالي به اين خانواده ها از سوي كميته امداد امام  (ره) شهرستان ميانه پرداخت شده است.
وي در پايان از خيرين و بويژه مردم شهرستان خواست تا با كمكهاي مالي حتي بصورت اندك در حمايت از انجمن قدم بردارند تا بتوانيم در سالهاي آتي بيش از پيش به اين افراد و خانواده هاي آسيب پذير آنها كمك كنيم.
همچنين در اين مراسم امام جمعه ميانه ضمن تقدير از تلاش انجمن و مسئولين شهرستان و بويژه افراد خير شهرستان كه در اين امر خير و انسان دوستانه شركت مي كنند گفت: نجات يك انسان نجات يك جامعه را در پي دارد .
حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا حامدي بااشاره به اينكه در دين ما بر مساعدت و دستگيري برادر ديني خود تاكيد شده است افزود: ما بايد در كنار حمايت مالي خانواده هاي زندانيان و آزاد سازي زندانيان به ايجاد زمينه هاي شغلي و بسترهاي مناسب جهت اشتغال زندانيان در طول دوران محكوميت آنها و خصوصا بعد از آزادي آنها از زندان باشيم كه اين امر در عدم ارتكاب آنها به جرم و بازگشتن مجدد آنها به زندان بسيار موثر خواهد بود.
حامدي اين حركت جمعي انجمن و مسئولين و خيرين شهرستان را نشان از انسان دوستي و نوع دوستي آنها دانست و خواستار ادامه و گسترش اين تلاشها در سالهاي آتي شد.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s