ميانه: همزمان با هفته دولت 25 طرح عمراني در بخشهاي كندوان و تركمانچاي به بهره برداري رسيد. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 146: ميانه: همزمان با هفته دولت 25 طرح عمراني در بخشهاي كندوان Ùˆ تركمانچاي به بهره برداري رسيد.بازدید کننده : 770 نفر


همزمان با هفته دولت 25 طرح عمراني دربخشهاي كندوان و تركمانچاي ميانه به بهره برداري رسيد.
 Ø§ÙŠÙ† پروژه ها شامل پروژه خيابان امام بطرف خلخال ØŒ سايتهايbts  تلفن سيار كندوان ØŒ آب شرب روستاهاي چرن ØŒ آرموداق ØŒ لوله گذاري خواجه ده ØŒ لوله گذاري Ùˆ پمپاژ باغي Ùˆ لوله گذاري صومعه كبودين ØŒ احداث استخر پليمري 5 مورد  در روستاي خانقاه Ùˆ 1 مورد در روستاي توشمانلو ØŒ آبياري قطره اي روستاهاي چشمه كش Ùˆ توشمانلو Ùˆ زرنكش ØŒ پنجاه واحد خانه مددجويي كميته امداد در پنجاه روستا، احداث آبشخور در ييلاقات بزگوش Ùˆ همچنين تامين آب شرب روستاي برزليق ØŒ مدرسه شش كلاسه عفاف در روستاي صومعه عليا ØŒ سايتهاي bts تلفن سيار تركمانچاي ØŒ كف سازي رودخانه ØŒ تامين آب شرب روستاي تيرآباد ØŒ جاده دسترسي به مزارع قباق تپه ØŒ آبياري قطره اي در روستاهاي كوهسالار عليا Ùˆ لوله گذاري آب كشاورزي روستاي اشنار در بخش تركمانچاي مي باشد.
براي اجراي اين طرحها در بخشهاي كندوان و تركمانچاي مجموعا بيست و چهار ميليارد و ششصدو شصت ميليون ريال هزينه شده است.
گفتني است از اين 25 طرح 18 طرح با اعتبار 16 ميلياردو 914 ميليون ريال در بخش كندوان و 7 طرح با اعتبار 7 ميلياردو 746 ميليون ريال در بخش تركمانچاي اجراء شده است.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s