وزير صنايع در ميانه: نقدينگي كافي براي اجراي طرح توسعه فولاد آذربايجان تزريق مي شود - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 12: وزير صنايع در ميانه: نقدينگي كافي براي اجراي طرح توسعه فولاد آذربايجان تزريق مي شود بازدید کننده : 448 نفر

محرابيان وزير صنايع Ùˆ معادن در شهرستان ميانه  : نقدينگي كافي براي اجراي طرح توسعه فولاد آذربايجان تزريق مي شود .

محرابيان وزير صنايع Ùˆ معادن كشور اين مطلب را در مراسم بازديد از طرحهاي صنعتي Ùˆ توليد شهرستان ميانه عنوان كرد Ùˆ گفت : در بخش فولاد طرح توسعه اين مجتمع كه در سال گذشته رشد سه Ùˆ نيم درصدي را شاهد بوديم Ùˆ زمان بندي طرح كلاً سی ماه بود Ùˆ در حال حاضر در نيمه راه هستيم ولي پيشرفت فيزيكي سي Ùˆ شش Ùˆ هفت دهم در صد است كه با همت Ùˆ تلاش پيمانكاران متعهد Ùˆ تلاش وزارت صنايع ومعادن در حل مسائل Ùˆ مشكلات طرح از جمله مسائل زيست محيطي Ùˆ نيز براي نقدينگي طرح تدبير خوبي شده Ùˆ نقدينگي كافي به اين طرح تزريق مي شود . محرابيان نبود شمش كافي را ناشي از مشكل برق فولاد خوزستان ذكر كرد Ùˆ گفت:  اين وضعيت مطلوبي نيست Ùˆ افزود شمش به قدر كافي براي شكستن ركورد سال گذشته در اختيار فولاد آذربايجان گذاشته خواهد شد 

        ÙˆØ²ÙŠØ± صنايع Ùˆ معادن كشور در ادامه با اشاره به اينكه طي جلسه اي با حضور نمايندگان استان Ùˆ بخصوص نمايندگان عضو كميسيسون صنايع Ùˆ معادن مجلس ØŒ در اين استان مسائل حوزه صنعت استان بخوبي بررسي شد Ùˆ طبيعتاً شهرستان ميانه به عنوان بخش مهمي از چهره صنعت استان موضوعاتش دنبال مي شود . ودر راستاي شهركهاي صنعتي نيز دستورات لازم داده شده است .

        Ø§ÙŠØ´Ø§Ù† در ادامه با اشاره به  موضوع مربوط به ماليات افزود : در كارگروه مركز توليد مطرح تا به صورت ريشه اي موضوع حل شود Ùˆ پست ويژه برق نيز براي صنعتگران شهرك صنعتي شماره يك ميانه تقديم مي كنيم Ùˆ همچنين يك نمايندگي سازمان صنايع در شهرستان ميانه داير مي كنيم تا مسائل Ùˆ موضوعات حوزه صنعت ميانه برطرف شود Ùˆ تلاش خواهيم كرد  از طريق معاونت راهبري رياست محترم  جمهوري كه نهايتاً سال آينده اين نمايندگي تبديل به اداره شود .

        Ù…هندس محرابيان همچنين در راستاي مشكلات شهرك صنعتي شماره دو ميانه گفت : ما يك ممنوعيت هاي داريم Ùˆ در اعتباراتمان براي بخش خصوصي ( شهركها ) پيش بيني نشده تا بتوانيم كمكهايي بكنيم ولي با توجه به درخواستهاي مكرر كه شده ما نصف هزينه ها را براي موارد مطروحه تامين مي كنيم تا مسائل Ùˆ موضوعات اين شهرك با كمك خود صنعتگران مرتفع شود Ùˆ شاهد رضايت شما صنعتگران باشيم .

        ÙˆØ²ÙŠØ± صنايع Ùˆ معادن كشور در پايان گفت ميانه در آذربايجان بايد بدرخشد چرا كه در طول انقلاب با توجه به وجود نخبگان زيادي كه داشته Ùˆ به خاطر عدم وجود يك محيط خوب براي رشد Ùˆ مهاجرت آنها Ùˆ سرمايه گذاري بسياري از سرمايه گذاران اين شهرستان در نقاط ديگر كشور ØŒ لازم است كه با همت مسئولين به ويژه فرماندار Ùˆ نمايندگان شهرستان همايش ملي Ùˆ سراسري ايجاد Ùˆ از اين عزيزان  دعوت كرده ØŒ   بستر Ùˆ زمينه را مساعد كنيم تا با سرمايه گذاري آنها شاهد رشد هرچه بيشتر صنعت در اين شهرستان باشيم .

   همچنين در اين جلسه صاحبان صنايع شهرستان واحدهاي توليد حضور داشتند.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s