فرماندار میانه خواستار توسعه شهرکهای صنعتی شهرستان بویژه احداث شهرک شماره دومیانه شد - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری

متن شماره 11: فرماندار میانه خواستار توسعه شهرکهای صنعتی شهرستان بویژه احداث شهرک شماره دومیانه شد بازدید کننده : 535 نفر

        Ù…هندس سید حمیدیزدانی فرماندار شهرستان میانه :خواستار توسعه شهرکهای صنعتی شهرستان بویژه احداث شهرک شماره دومیانه شد  

        فرماندار شهرستان میانه با اشاره به اینکه این شهرستان بیش از دویست مورد تقاضا ÛŒ ایجاد واحدهای تولیدی وصنعتی دارد گفت : به علت مشکل زمین ونبود جا در شهرکها نتوانسته ایم ایجاد واحدهای تولیدی وصنعتی را به مرحله اجرا برسانیم در این زمینه خواستار توسعه شهرکهای صنعتی شهرستان بویژه احداث شهرک صنعتی شماره دو میانه Ù…ÛŒ باشیم .

          ایشان در ادامه گفت:  این شهرستان یکی از شهرهای نورده گانه استان ا ست وشهرک شماره یک صنعتی میانه با پنجاه وسه واحد به بهره برداری رسیده وبیست ویک واحد در حال احداث وتعدادی بلا تکلیف Ù…ÛŒ باشد .

        فرماندار میانه همچنین گفت : شهرک صنعتی ترک در قالب بیست ویک قطعه طراحی شده ونه واحد به بهره برداری رسیده ومتاسفانه سه واحد در حال تولید وهفت واحد در حال ساخت وپنج واحد دیگر نیز بلا تکلیف است وزمین برای توسعه از اقدامات اولیه Ù…ÛŒ باشد همچنین شهرک صنعتی کاغذکنان با شصت وشش هکتار زمین با گذشت چندین سال از احداث تنها شش واحددر حال اجرا Ù…ÛŒ باشد وشهرک صنعتی ترکمانچای نیز از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ برای راه اندازی تلاش واقدامات مضاعف را Ù…ÛŒ طلبد.

        سید حمید یزدانی درادامه  Ø®ÙˆØ§Ø³ØªØ§Ø± مساعدت وتوجه ویژه وزارت صنایع ومعادن کشور نسبت به شهرکهای صنعتی میانه شد وگفت : شهرک توسعه عمران میانه توسط بخش خصوصی Ú©Ù‡ سی قطعه واگذار شده، شا نزده واحد در حال ساخت وساز وهفت واحد به بهره برداری رسیده است .

        همچنین در این جلسه با حضور وزیر صنایع ومعادن وهیات همراه نمایندگان واحدهای تولیدی وشهرکهای صنعتی شهرستان خواستار معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی ،عدم وجود برق برای واگذاری به متقاضیان ØŒ عدم وجود نقدینگی وسرمایه درگردش ودرخواست استمهال حداقل یکساله تسهیلات اخذ شده با توجه به بحران شدید مالی جهانی وتبعات آن بر واحدهای صنعتی ØŒ تسریع در ایجاد شهرک دوم صنعتی میانه با توجه به مطالعات انجام یافته ودارابودن مصوبه هیات وزیران در جریان سفر استانی ریاست محترم جمهوری ،ایجاد شهرک اختصاصی فولاد در این شهرستان با توجه به وجود کارخانه فولاد آذربایجان وواحدهای ذوب واحیاء در حال ساخت ،افزایش تخصیص اعتبار اجرای طرح ذوب واحیاء ØŒ ایجاد صنایع تبدیلی در بخشهای کشاورزی وفولاد ونیز افزایش سهم شهرستان از تسهیلات بانکی جهت اعطای سرمایه در گردش وسرمایه ثابت شدند.

        گفتنی است Ø·ÛŒ این مراسم وزیر صنایع ومعادن کشوربه همراه اعضای کمیسیون صنایع ومعادن ØŒ استاندار، فرمانداروهئیت همراه از شرکت فولاد آذربایجان وطرح توسعه فولا د میانه وشهرک صنعتی شماره یک بازدید کردند.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 1s