درخواست از بخشدار محترم بخش کاغذکنان و نمایندکان شهرستان میانه برای پیگیری احداث دوربرگردان جاده اردبیل- کاغذکنان - مهدي لطفي
منبع : سایت کاغذکنان

متن شماره 25: درخواست از بخشدار محترم بخش کاغذکنان Ùˆ نمایندکان شهرستان میانه برای پیگیری احداث دوربرگردان جاده اردبیل- کاغذکنانبازدید کننده : 1786 نفر

جناب آقای مهندس مشایخی Ùˆ مهندس حاجی اصغری Ùˆ مهندس هاشمی با سلام Ùˆ آرزوی قبولی طاعات Ùˆ عبادات شما در ماه مبارک رمضان به استحضار Ù…ÛŒ رساند به واسطه عبور جاده اردبیل- سرچم از بخش کاغذکنان Ùˆ تقاطع جاده اصلی میانه به بخش کاغذکنان ما بین روستای قره بلاغ Ùˆ احمدآباد ضرورت احداث دوربرگردان برای ورود Ùˆ خروج وسایل نقلیه امری بدیهیست. به نقل از اهالی روستا یک سال پیش جمعی از اهالی Ùˆ بزرگان شهر آقکند با حضور در این تقاطع Ùˆ صحبت با مهندسان مشاور راه سازی جاده فوق Ùˆ اینکه احداث دوربرگردان باید در نزدیکی شهر آقکند صورت گیرد نه نزدیکی یک روستا. گویا موافقت  Ù…هندسان را Ù‡ سازی را جلب Ù…ÛŒ نمایند. بعد از گدشت چند ماه اهالی روستاهای همجوار با درک اهمیت موضوع Ùˆ نامه نگاری Ùˆ پیگیریهای Ú©Ù‡ انجام Ù…ÛŒ دهند به وعده Ùˆ وعید مهندسان Ú©Ù‡ دوربرگردان  Ù†Ø²Ø¯ÛŒÚ© روستا قره بلاغ از اول بوده Ùˆ خواهد بود کفایت Ù…ÛŒ کنند. بعد از گذ شت بیشتر از یک سال Ùˆ انجام مراحل پایانی جاده اردبیل سرچم قطعه فیروزآباد- آقکند- سرچم شاهد احداث دور برگردان در نزدیکی آقکند Ùˆ نصب گاردیل Ùˆ مسدود نمودن پل روگذر تقاطع جاده اردبیل با جاده میانه به جای دوربرگردان هستیم از مسئولین محترم شهرستان میانه علی الخصوص بخشدار محترم بخش کاغذکنان Ú©Ù‡ شاهد موقعیت جغرافیایی محل Ùˆ نزدیکی بیشتر روستاهای بخش کاغذکنان به این تقاطع Ù…ÛŒ باشد خواهشمندیم پیگیر موضوع بوده تا خدای نکرده حقی از مردم زحمتکش مردم بخش کاغذکنان ضایع نشود.

نامه جمعی از اهالی روستاهای بخش کاغذکنان نزدیک به 9 ماه پیشاستفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s