درخواست از فرماندار محترم و دیگر مسئولان برای حل مشکل کشاورزان بخش کاغذکنان - مهدي لطفي
منبع : سایت کاغذکنان

متن شماره 22: درخواست از فرماندار محترم و دیگر مسئولان برای حل مشکل کشاورزان بخش کاغذکنانبازدید کننده : 1635 نفر

جناب آقای مهندس یزدانی فرماندار محترم شهرستان میانه، نمایندگان مجلس و بخشدار محترم بخش کاغذکنان احتراماً به استحضار می رساند با توجه به فصل برداشت گندم از مزارع دیم بخش کاغذکنان توسط کشاورزان زحمت کش و ارسال آن به سیلوی شهر میانه، متأسفانه مسئولان سیلو از تحویل به موقع گندم خودداری نموده و با روند کند تخیله گندم کامیونها مجبورند پنج الی شش روز در نوبت بمانند تا گندم کشاورزان را تخلیه نمایند قطعاً این روند کندی کاری به ضرر کشاورزان تمام شده و آنها مجبورند یک بار گندمی را که قبلا به صورت مستقیم از صحرا توسط کامیون به سیلو فرستاده می شد را با تراکتور به روستا برده و بعد از چند هفته معطلی و پیدا کردن کامیون آن هم با قیمت بیشتر از دو برابر معمول به سیلو بفرستند. با توجه به هزینه های زیاد زیاد داشت و برداشت گندم و همچنین بروز بیماری زنگ گندم که به صورت چشمگیری باعث کاهش تولید شده و اینکه تنها درآمد یک سال روستائیان از آن تأمین می شود لذا از مسئولان دلسوز شهرستان میانه بویژه فرماندار محترم جناب آقای مهندس یزدانی و آقای مهندس هاشمی و حاجی اصغری نماندگان شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی و آقای مهندس مشایخی بخشدار محترم بخش کاغذکنان خواهشمندیم ترتیبی اتخاذ نموده تا با حل مشکلات بوجود آمده موجب رضایت مندی کشاورزان منطقه قرار گیرد. با تشکر   روا بط عمو می بخشداری کا غذ کنا ن : 1389/5/7 - 18:57:21
با سلا م
در باز گشت به درج مطلب با لا ضمن تشکر از پیگیری و احسا س وظیفه جنا بعا لی به آ گا هی می رساند مو ضوع مشکل خر ید گندم درتمام مناطق غله خیز کشور
وجود دارد و تا مورخه 07/05/89 ازطریق مر اکز خر ید گندم شرکت ها ی تعا ون روستایی (مرا کز 15 گا نه ) و اداره غله شهر ستان و کارخا نه های آرد سازی و مرکز بو جاری و خرید ترانزیتی جمعا در حدود 30000 تن از کشا ورزان میانه خریداری شده و حسب پی گیری های بخشداران بخش های چهار گانه و دستو ر آقای
فرماندار و اتخاذ تمهیدات ادارات غله و تعاون روستایی
در جلسات مشترک مورخه های 04/05/89 و07/05/89
با ریاست آقای فرما ندار مقر ر شد ظر ف 24 ساعت
ظرفیت به مقدار 20000 تن در سریع ترین زمان بصورت
فو ق العاده برای خرید گندم باز شود که این اقدام مشکلات قابل توجهی از کشاورزان را حل خواهد نمو د
و از طر فی مقرر شد آهنگ حملی نیز از طریق اداره غله از میانه به شهرستان ها ی هم جوار تعریف شود
که از این طریق نیز ظر فیت برای خرید باز خواهد شد .
و لازم به ذکر است تما می تصمیمات اتخاذ شده شهرستان علی رغم دستور العمل خرید گندم سال
جاری بوده و صرفا جهت رفاه حال کشاورزان زحمت کش
شهرستان می باشد.


مهدي لطفي(kaghazkonan )1389/5/9 - 00:14:44
با سلام و تشکر از آقای مهندس مشایخی بخشدار محترم بخش کاغذکنان که پیگیر مشکلات کشاورزان منطقه هستند . مشکل خرید گندم محدود به شهرستان میانه نمی باشد و در استانهای دیگر هم به همین شکل می باشد دو نفر از همشهریها به دلیل وضعیت موجود سیلوی میانه گندمشان را به سیلوی زنجان می برند ولی مسئولان سیلوی زنجان از خرید گندم به بهانه اینکه آلودگی دارد خودداری نموده اند و آنها هم به خاطر سیصد هزار تومان کرایه ای که به کامیون داده بودند مجبور می شوند گندمی که سیلو 330 تومان می خرید را 270 تومان به دلال بفروشند


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 1s