تهران- میانه-کاغذکنان، هفت قرن پیش در نزه القلوب حمداله مستوفی - مهدي لطفي
منبع : کتابخانه ملی ایران

متن شماره 19: تهران- میانه-کاغذکنان، هفت قرن پیش در نزه القلوب حمداله مستوفیبازدید کننده : 2190 نفر

«حمداله مستوفی» مورخ،جغرافیدان،شاعر ونویسنده ی عهد مغول به سال 680 هجری قمری در قزوین به دنیا آمد.او از خاندان قدیم مستوفیان قزوین است که نسبش با چهارده پشت به «حربن یزید ریاحی» می رسد. این خاندان اززمان معتصم عباسی در قزوین ساکن شده ودارای شغل دیوانی بوده اند.برادر حمداله نیزاز نویسندگان وسخنوران دوران «خدابنده» ، «اولجایتو» و «ابو سعید بهادر» بوده و در دیوان شاهان ذکر شده مشاغلی داشته است.حمداله از نزدیکان ونویسندگان زبر دست خواجه رشیدالدین فضل اله همدانی بوده وخواجه پس از کشته شدن «سعدالدین ساوجی» حکومت ومستوفی گری قزوین،ابهر،زنجان وطارم را به عهده ی «حمد اله مستوفی» گذاشت.

برادر دیگرش نیز نایب دیوان وزارت بود. پس از کشته شدن خواجه رشیدالدین فضل اله ،حمداله مستوفی به حکم سابقه ی خدمتگزاری به خاندان رشیدی،در سلک ملازمان پسرش خواجه غیاث الدین محمد درآمد و پس از کشته شدن خواجه غیاث الدین دیگر از احوال او اطلاعی دردست نیست. تاریخ درگذشت وی سال 750 قمری و سن او هنگام مرگ 70 سال ذکر شده است.

«حمد اله مستوفی» از نویسندگان و سخنوران ودانشمندان ایرانی است که به میهن خود علاقه ودلبستگی فراوان داشته و از دوران جوانی شوق مفرطی برای گفتگو با فضلا ودانشمندان و به دست آوردن اطلاعات سودمند تاریخی وجغرافیایی داشته است.به خصوص در دستگاه «خواجه رشید الدین» که مرکز اجتماع دانشمندان بوده ،از مصاحبت با آنها بهره های فراوانی می برده است.این دانشمند بزرگ از خود سه کتاب معتبر در تاریخ وجغرافیا به فارسی باقی گذاشته است:

1.      ظفر نامه  

2.      تاریخ گزیده   

3.      نزهت القلوب

 

       نسخه خطی کتاب نزه القلوب و شرح شهرهای تهران- میانه و کاغذکنان

 

 

 

 

بعد از 700 تهران کوچک تبدیل به شهر 12 میلیونی شده

 

شهر میانه

 

شهر کاغذکنان هم علیرغم بزرگی در زمان خود بواسطه واقع شدن در مسیر جاده ابریشم بعد از 700 سال با خاک یکسان شده و اثری از ان نیست

 

 ا.مختاری(meeanaji )1389/4/11 - 21:17:11


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s